artikel

Koopmans Meel opent officieel nieuwe molen

Dossiers

Koopmans Meel opent officieel nieuwe molen

Kwaliteit en specialisatie. Dat waren de sleutelwoorden in het masterplan. De officiële opening van de nieuwe molen medio januari vormde het hoogtepunt van de investeringsreeks die Koopmans Meel vijf jaar terug is begonnen. Het doel van de immense operatie: de kwaliteit van het totale bedrijf vergroten.

Kwaliteit en specialisatie. Dat waren de sleutelwoorden in het masterplan. De officiële opening van de nieuwe molen medio januari vormde het hoogtepunt van de investeringsreeks die Koopmans Meel vijf jaar terug is begonnen. Het doel van de immense operatie: de kwaliteit van het totale bedrijf vergroten. 

Valpijpen van roestvaststaal, volautomatische besturingssystemen, kunststof zeefbakken, extra afligcellen. Rien Koopman, hoofd molenaar bij Koopmans Meel geniet zichtbaar als hij een rondleiding geeft door de nieuwe fabriek in Leeuwarden. Enthousiast vertelt hij alles over de nieuwste snufjes van de high tec fabriek die gebouwd is in samenwerking met de Zwitserse molenbouwer Bühler. ‘Kijk’, zegt Koopman wijzend naar de nieuwe losserij, ‘dit is onze eerste stap geweest. In 2004 hebben we de graanontvangst en de opslag aangepakt. Met de nieuwe losserij hebben we de loscapaciteit verhoogd met 50 procent. Hierdoor veroorzaken we minder geluidsoverlast’, legt hij de reden uit. ‘Maar belangrijker is dat we minder gevoelig zijn voor externe factoren, bijvoorbeeld voor de aanlevertijden van schepen. We zijn daardoor flexibeler geworden.’ De loscapaciteit van Koopmans is 120 ton gemiddeld per uur.

Innovatie
Een andere belangrijke innovatie in het nieuwe ontwerp is een volledige homogenisatie van het graan. Alle partijen graan worden na het lossen gehomogeniseerd (gelijkgemaakt qua kwaliteit red.). Voorheen was dat slechts gedeeltelijk mogelijk. Vervolgens wordt het graan grondig gereinigd in de zogenaamde hoofdreiniging. Koopman: ‘Hierdoor zit alleen gereinigd, schoon graan in de silo’s. Een ander voordeel is minder slijtage van de pijpen en andere transportelementen omdat je geen last meer hebt van zand, kaf en stro.’ Voorheen vond de hoofdreiniging vlak voor het malen plaats. In 2005 werden de afligtijden (rusttijden) van de tarwe verbeterd door te investeren in afligcellen. Koopman: ‘De optimale rusttijd voor zachte tarwe is 20 uur en voor harde tarwe 30 uur. Hier kunnen we nu prima aan voldoen. Doe je dat niet, creëer je wisselende afligtijden, krijg je wisselende vochtgehaltes en dus wisselende kwaliteit van het eindproduct.’
Op de vraag waarom deze maatregelen zijn genomen, antwoordt de molenaar krachtig: ‘Het is puur een kwaliteitsverbetering. Bij iedere investering die we hebben gedaan was kwaliteit leidend. Hierdoor ontstaat een constanter product.’

Kwaliteit
Daan Koopmans, commercieel directeur knikt instemmend. ‘Kwaliteit was het uitgangspunt van het masterplan waar we in 2000 mee zijn begonnen. Toen hebben we ons afgevraagd waar we wilden staan over tien jaar. Uitgangspunt was een familiebedrijf te blijven, want dat heeft toekomstperspectief en geeft continuïteit. Een andere conclusie was dat we niet de grootste willen zijn, maar de beste. Specialisatie gaat boven schaalgrootte. En als je de beste wilt zijn, moet je dat ook vertalen naar doelstellingen. En onze doelstelling is hoogwaardige, constante kwaliteit leveren. Dat geldt niet alleen op productniveau, maar voor de hele organisatie. Van commercie, productie tot logistiek. Alles moet goed zijn. Nu is het niet zo dat we voorheen geen kwaliteit leverden, maar een A-merk moet je onderhouden. We willen nog beter.’ Op de vraag wat er is verbeterd, zegt hij: ‘We hebben onder meer de buitendienst verjongd en uitgebreid. We willen in de huid kruipen van de bakker. We willen hem helpen met ondernemen. Daarnaast hebben we de organisatie intern aangepast. We wilden efficiënter werken. Door de medewerkers meer verantwoordelijkheid te geven, kunnen we sneller beslissen en inspelen op de wensen uit de markt.’

Logistiek
Om een kwaliteitsslag te slaan op logistiek gebied heeft het Friese bedrijf ook deze afdeling kritisch onder de loep genomen. ‘We willen onze klanten op maat bedienen. Om beter te voldoen aan de wensen van onze bulkafnemers is er een nieuwe menginstallatie geplaatst. Ook is er een zogenaamd Vraagvoorspelling en Integrale systeem (VIP-systeem) geïmplementeerd. Hierdoor kan Koopmans de meelvraag van klanten beter voorspellen en dus beter inspelen op de vraag. Een ander voordeel van het systeem is dat er efficiënter geproduceerd kan worden. Ook de maalcapaciteit is aangepast. Koopmans heeft het aantal maalsoorten verkleind, waardoor langere productieruns mogelijk zijn en minder omsteltijd nodig is. ‘Tegelijkertijd is geïnvesteerd in moderne menginstallaties, waardoor we flexibeler kunnen inspelen op de vraag vanuit de markt’, stelt de molenaar. De maalsoorten zijn opgebouwd uit melanges, die bestaan uit een groot aantal partijen met als resultaat minder schommelingen en een constanter eindproduct.
In het midden van de fabriek is een speciaal reinigingsgebouw geplaatst. Afwijkende pitjes, zaadjes en andere delen worden bij ieder reinigingsproces verwijderd doordat ze een afwijkende maat of gewicht hebben. Om een nog hogere kwaliteit te waarborgen is er geïnvesteerd in een kleursorteerder voor het reinigen van rogge. De machine kan moederkoren uit de rogge verwijderen door de afwijkende zwarte kleur. Rien Koopman: ‘Dit is niet wettelijk verplicht, maar wij zijn specialist en dan moet je dat ook waarmaken.’ Dat is ook het argument geweest om een zeefinstallatie van 1 millimeter in de nieuwe bulklijn te plaatsen. Wettelijk volstaat 7 millimeter.

Toekomst
De nieuwe molen heeft voor extra capaciteit gezorgd. Hierdoor is Koopmans in staat om de bloemlevering voor zusterbedrijf Laco Crumbs zelf te doen in plaats van in te kopen. Koopmans: ‘We kunnen ook de oude molens meer ontlasten waardoor ze langer mee kunnen. Met gezonde autonome groei kunnen we weer een aantal jaren vooruit. Op termijn is het plaatsen van een tweede molen haalbaar. Daar hebben we met de bouw al rekening mee gehouden. We hebben het idee goed op weg te zijn, maar we blijven alert. We zijn altijd op zoek naar nieuwe technieken om bloemsoorten te ontwikkelen. Op de korte termijn zijn we bezig met de ontwikkeling van desem, zowel in poedervorm als vloeibaar. ‘Smaak is de komende tijd speerpunt bij ons, ook op de Bakkerij Dagen. Na de molen staat de bloemsilo centraal. Die moet nog worden omgebouwd om meer doorloopcapaciteit te krijgen. Dat project moet dit jaar worden afgerond.’

 

Reageer op dit artikel