artikel

Kengetallen: arbeidsproductiviteit in de bakkerij

Dossiers

Kengetallen: arbeidsproductiviteit in de bakkerij

Kengetallen: De eerste vijf afleveringen staan in het teken van de arbeidsproductiviteit. Deze keer: de arbeidsproductiviteit per uur in de broodbakkerij.

 

Kengetallen: De eerste vijf afleveringen staan in het teken van de arbeidsproductiviteit. Deze keer: de arbeidsproductiviteit per uur in de broodbakkerij.

 

Om de arbeidsproductiviteit uit te rekenen, deelt u de productiewaarde van brood door het aantal arbeidsuren in uw broodbakkerij.
Voorbeeld: wanneer u een broodproductiewaarde van € 8.000  per week heeft en u heeft twee bakkers in dienst voor 38 uur per week, dan is de arbeidsproductiviteit in uw bakkerij € 8.000/76 uur = € 105 euro per uur. De tabel (http://www.nbc.nl/diensten/getDienst.cfm?catID=4) van het Nederlands Bakkerij Centrum geeft dat in deze situatie de arbeidsproductiviteit gemiddeld 97 euro per uur bedraagt. U zit iets hoger, dus u zit goed. (Let op: de tabel van NBC geeft slechts een gemiddelde, dit is geen norm!)
 
Definitie
Houdt u rekening met het volgende: de productiewaarde van brood is niet de broodomzet! De meest gangbare definitie luidt: productiewaarde = broodomzet in de winkels en aan afnemers + verleende kortingen + retouren – inkoop van gereed product. Wanneer u gereed product wél meerekent, geeft dat een vertekend beeld, omdat uw bakkers daar geen werk aan hebben.
 
Oorzaken
Stel dat u constateert dat de arbeidsproductiviteit in uw broodbakkerij veel lager ligt dan gemiddeld. Wat kunt u dan doen?
– Probeer te achterhalen op welk punt uw proces afwijkt van anderen. Kijk bij collega’s wat zij anders doen of laat uw productieproces doorlichten.
– Kijk eens naar uw prijsniveau. Als dat (te) laag ligt, is het moeilijker om een goede productiviteit per uur te halen.
– Kijk kritisch naar de uren die uw medewerkers maken. Wordt er (te) gemakkelijk overgewerkt? Bedenk daarbij: ieder werknemersuur dat u structureel meer inzet dan noodzakelijk kost u € 1.040 per jaar.
 
Dus:
U weet nu hoe u de arbeidsproductiviteit berekent. Via de tabellen van NBC achterhaalt u of u daarbij redelijk scoort. Wees reëel bij de interpretatie van de kengetallen en kritisch bij de arbeidsinzet.
 

Reageer op dit artikel