artikel

Energietip 8: Besparen door consequent jaarlijks onderhoud

Dossiers

Energietip 8: Besparen door consequent jaarlijks onderhoud

WAGENINGEN – Doet u graag iets aan de hoogte van uw energierekening? Het Nederlands Bakkerij Centrum heeft een energiebesparing Top 10 samengesteld. Deze week tip 8: Jaarlijks onderhoud draagt bij aan verlaging van kosten.

 

WAGENINGEN – Doet u graag iets aan de hoogte van uw energierekening? Het Nederlands Bakkerij Centrum heeft een energiebesparing Top 10 samengesteld. Deze week tip 8: Jaarlijks onderhoud draagt bij aan verlaging van kosten.

 

Als ondernemer bent u op grond van de Wet Milieubeheer verplicht om uw apparatuur jaarlijks te laten controleren en onderhouden door een erkend onderhoudsbedrijf. Consequent jaarlijks onderhoud is goed voor uw apparatuur, en kan ook gunstig zijn voor uw portemonnee, aldus het Nederlands Bakkerij Centrum. .
De monteurs zien de staat van de machines en of er noodzakelijk onderhoud moet worden gepleegd. Want verweerde isolatie, versleten deurrubbers, lekkende compressors, niet goed afgestelde branders; het zijn allemaal mankementen die de gas- of elektriciteitsrekening ongemerkt tot grote hoogte kunnen laten stijgen.
 
Setpoint
Bij koel- en vriesinstallaties is het bovendien van belang dat het setpoint regelmatig wordt gecontroleerd. Het setpoint is de optimale ‘stand’ van de koeling of vriezer. Wanneer bijvoorbeeld de koelcel 1 graad lager is ingesteld dan nodig, dan kost dat een gemiddeld gemengd bedrijf 800 tot 900 kWh per jaar. Dit staat gelijk aan een bedrag tussen de € 160 en € 180 per jaar. Een onderhoudsbedrijf kan de koel- of vriesinstallatie precies goed afstellen.
 
Gasbranders
Gasbranders moeten zodanig zijn ingesteld dat er sprake is van volledige verbranding. Bij onvolledige verbranding wordt er roet en koolmonoxide gevormd. Roet vervuilt de branders, koolmonoxide is zeer giftig. Bovendien is het rendement van aardgas bij volledige verbranding het hoogst. Gemiddeld blijkt dat 4 procent rendementsverbetering haalbaar is. Bij een gemiddeld verbruik van 5 m3 gas per jaar voor een rotatie-oven met enkele ovenwagen, betekent dit een besparing van 500m3 gas per jaar per oven, ofwel van € 200 per oven per jaar.
Dus:
Ook met het tijdig laten uitvoeren van het verplicht jaarlijks onderhoud aan de machines bespaart u kosten. Uw apparatuur functioneert daarna weer optimaal en zo energiezuinig mogelijk.
 
 
Reageer op dit artikel