artikel

De waarde van kengetallen

Dossiers

De waarde van kengetallen

Ondernemers die grip op hun zaak willen houden, maken gebruik van bedrijfseconomische kengetallen. Deze plek is de komende weken gereserveerd voor tips en uitleg over de belangrijkste kengetallen. Deze keer: de waarde van kengetallen voor uw zaak.

 

Ondernemers die grip op hun zaak willen houden, maken gebruik van bedrijfseconomische kengetallen. Deze plek is de komende weken gereserveerd voor tips en uitleg over de belangrijkste kengetallen. Deze keer: de waarde van kengetallen voor uw zaak.

 

Een kengetal is een bedrijfsspecifiek verhoudingsgetal. Het geeft aan hoe verschillende zaken zich met elkaar verhouden op een bepaald moment. Bijvoorbeeld hoe hoog de arbeidsproductiviteit per uur is. Of hoeveel uw klanten bij u besteden per bezoek.
Kengetallen geven aan hoe u op dat moment scoort op een onderdeel. Door de waarde met andere bedrijven of met een gemiddelde te vergelijken (bijvoorbeeld door middel van de tabellen van NBC), ziet u ‘waar u op dat moment staat’. Ligt bij u de arbeidsproductiviteit in de bakkerij hoger dan gemiddeld? Of constateert u dat collega’s beter scoren? De uitkomsten bieden u handvatten om op zoek te gaan naar de juiste veranderingen in het bedrijfsproces.
 
Doelstellingen
U gebruikt deze cijfers ook om te kijken of het lukt uw doelstellingen en uw strategie te verwezenlijken. Door de kengetallen per week of per maand bij te houden, ziet u de ontwikkeling die uw bedrijf maakt. Kortom: de cijfers geven tijdig aan of het nodig is om bij te sturen. Kengetallen zijn dus niet alleen nuttig als er een probleem is, u kunt problemen vóór zijn door er serieus werk van te maken!
Een aantal tips bij het gebruik van kengetallen:
– Houd het eenvoudig. Zorg dat u zelf begrijpt hoe het in elkaar steekt en welke kengetallen voor u belangrijk zijn.
– Zorg voor een gemakkelijk systeem om de cijfers bij te houden. Dat kan door middel van een programma dat u gratis via NBC kunt verkrijgen, maar natuurlijk kunt u gewoon gebruik maken van Excel of wellicht uw kassasysteem.
 
Dus:
Met bedrijfseconomische kengetallen houdt u de vinger aan de pols. Zorg ervoor dat u op een eenvoudige manier de kengetallen kunt bijhouden.
 

Reageer op dit artikel