artikel

Bereken uw kostprijsontwikkeling

Dossiers

Bereken uw kostprijsontwikkeling

Kengetallen zijn belangrijk om te weten waar u staat met uw zaak. Dit keer belichten we de kostprijsindex.

 

Kengetallen zijn belangrijk om te weten waar u staat met uw zaak. Dit keer belichten we de kostprijsindex.

 

De kostprijsberekening is ‘hot’ in de bakkerij. Door de stijgende grondstofprijzen willen veel bakkers graag weten wat hun kostprijs eigenlijk is. Om hen daarbij te helpen, heeft het Nederlands Bakkerij Centrum een rekenmodule ontwikkeld waarmee zij hun kostprijsontwikkeling in kaart brengen. Deze is gratis te downloaden op www.nbc.nl.
Het programma is een eenvoudige module die een indicatie geeft van de kostprijsontwikkeling. Robert Dominicus, adviseur bedrijfskunde: ‘Dat is belangrijk; je ziet nu dat de grondstofprijzen stijgen maar dat veel bakkers niet weten hoe zij die kosten moeten doorberekenen. Een prijsstijging van tien procent voor het meel wil niet zeggen dat bakkers hun verkoopprijs ook met tien procent moeten verhogen. Grondstoffen vormen immers maar een deel van de totale kostprijs. Daarnaast zijn er nog vele andere factoren die de kostprijs bepalen, zoals energie en personeelskosten. En deze zijn voor iedere bakker verschillend! Ons programma maakt de kosten inzichtelijk én biedt de mogelijkheid om de individuele kostprijsontwikkeling in kaart te brengen.’
 
Eenvoudig
Volgens Robert Dominicus werkt het programma uiterst eenvoudig. ‘Als de bakker over de jaarcijfers beschikt, kan hij het zo invullen. Er is een eenvoudige berekening mogelijk, maar eventueel is er ook een gedetailleerdere versie beschikbaar. De bakker geeft vervolgens aan wat de verschillende prijsontwikkelingen zijn, waarna het programma de totale stijging van de kostprijs berekent. Aan de hand van kostprijsindexen die bij het Nederlands Bakkerij Centrum te verkrijgen zijn of door middel van vergelijkingen met collega-bakkers kunnen bakkers beoordelen of hun kostenstijgingen in lijn zijn met het gemiddelde.
 
Dus:
Wilt u weten wat uw kostprijsontwikkeling is? Download dan nú de individuele kostprijsindexberekenaar van NBC.
 

Reageer op dit artikel