artikel

ARBO: machineveiligheid

Dossiers

ARBO: machineveiligheid

WAALWIJK – Het is vaak slecht gesteld met de veiligheid van heftrucks, apparaten en machines. Deze zijn slecht onderhouden, een Nederlandse gebruiksaanwijzing ontbreekt of goederen worden onveilig opgeslagen in onstabiele magazijnstellingen. In vergelijking met eerdere inspecties in 2004 en 2005 is de situatie niet veel verbeterd. Nagenoeg elke machine heeft 1 of meerdere gevaren in zich. Het in kaart brengen van die gevaren kan soms lastig zijn.

WAALWIJK – Het is vaak slecht gesteld met de veiligheid van heftrucks, apparaten en machines. Deze zijn slecht onderhouden, een Nederlandse gebruiksaanwijzing ontbreekt of goederen worden onveilig opgeslagen in onstabiele magazijnstellingen. In vergelijking met eerdere inspecties in 2004 en 2005 is de situatie niet veel verbeterd. Nagenoeg elke machine heeft 1 of meerdere gevaren in zich. Het in kaart brengen van die gevaren kan soms lastig zijn.

Jaren na de implementatie van de Richtlijn Arbeidsmiddelen (89/655/EEG met aanvullingen) is er nog nauwelijks een dalend aantal bedrijfsongevallen met arbeidsmiddelen. Gevolgen hiervan zijn een toenemend aantal boetes en een opkomende claimcultuur. Verdiepen in de wet- en regelgeving en normen om de machineveiligheid te vergroten is lastig. Samen met het vergroten van de informatievoorziening en preventieve controles vanuit de overheid moet de aandacht vanuit het bedrijfsleven voor dit onderwerp gaan toenemen.

Inspecties machineveiligheid
De Arbeidsinspectie (AI) gaat begin 2008 een grootschalige inspectie op het gebied van “Veiligheid” uitvoeren binnen de bakkerijsector (industrie en ambacht). Tijdens de inspecties zal gekeken worden naar zaken als:
• Machineveiligheid
• Herkomst van machines
• Bewegende delen
• Stofbeheersing
• ATEX richtlijnen
• Fysieke belasting
• Werkdruk
• Verrichten van staande werkzaamheden met de daarbij behorende hulpmiddelen
• Kennis van Arboconvenant
• Toepassen van arbeidstijdenwetgeving
• Rookbeleid

Veilig en gezond werken is belangrijk. De vernieuwde versie van de Arbowet die sinds 1 jan. 2007 in werking is, geeft de rechten en plichten aan van zowel de werkgever als de werknemer op het gebied van arbeidsomstandigheden. De Arbowet geldt overal waar arbeid wordt verricht. De Arbowet verlangt dat u dagelijks zorg besteedt aan goede arbeidsomstandigheden. 
 

Bron: www.ktba.nl

Reageer op dit artikel