artikel

Laatste BTW aangifte

Dossiers

Laatste BTW aangifte

De laatste BTW aangifte van een jaar is altijd een bijzondere aangifte. Voor een aantal goederen en diensten geldt namelijk dat u als BTW ondernemer de BTW kunt aftrekken, maar in de laatste aangifte van het jaar deels moet herzien. De herziening houdt dan verband met het feit dat het goed en/of de dienst zowel een zakelijk als een privé-element in zich droeg.

De laatste BTW aangifte van een jaar is altijd een bijzondere aangifte. Voor een aantal goederen en diensten geldt namelijk dat u als BTW ondernemer de BTW kunt aftrekken, maar in de laatste aangifte van het jaar deels moet herzien. De herziening houdt dan verband met het feit dat het goed en/of de dienst zowel een zakelijk als een privé-element in zich droeg.

De belangrijkste correctiepost is de auto van de zaak. Voor de ondernemer zelf kan van een correctie van 12 procent van de bijtelling voor de IB worden uitgegaan. Bij werknemers is de hoofdregel een correctie van 12 procent van 25 procent. Als de auto alleen voor zakelijk en woon-werkverkeer wordt gebruikt is de correctie 12 procent van 10 procent (voor de BTW is woon-werkverkeer namelijk anders dan voor de loonbelasting, privé-gebruik). Als werknemers de auto wel privé gebruiken, maar ambulant zijn (dat wil zeggen geen vaste werkplek hebben) kan van 12 procent van 22 procent worden uitgegaan.
U mag van deze percentages afwijken als u kunt aantonen dat het privé-gebruik lager is. Bij in het geheel geen privé-gebruik (en ook geen woon-werkverkeer) zal er dus ook geen bijtelling BTW nodig zijn. Een lagere BTW bijtelling moet u echter wel aannemelijk kunnen maken en dat betekent extra administratie.
Verder moet er in de laatste aangifte van het jaar soms een correctie worden toegepast voor bijvoorbeeld personeelsvoorzieningen en relatiegeschenken. Bij personeelsvoorzieningen kunt u in het bijzonder denken aan kerstpakketten en kosten van bedrijfsfitness. In principe kunt u alle BTW op deze kosten zonder meer aftrekken. Als u per jaar, per persoon, meer dan € 227,00 heeft besteed aan personeelsvoorzieningen, dan zult u de BTW echter moeten herzien in de laatste aangifte. Voor kantines geldt een afzonderlijke regeling, waarbij van belang is of de prijs die werknemers in de kantine moeten betalen, lager of hoger dan de kostprijs is. De uitwerking van deze regelingen zijn vrij technisch. Aangezien het in de praktijk lastig is om per werknemer afzonderlijk te bepalen hoeveel hij is bevoordeeld, wordt meestal gewerkt met een min of meer uniforme categorie van werknemers.
In de laatste aangifte van het jaar moet tot slot ook rekening worden gehouden met de ‘herzieningsregeling’. Deze regeling doet zich voor als een (duurzaam) goed voor zowel zakelijk als privé-doeleinden wordt gebruikt, of voor zowel belaste als vrijgestelde prestaties. Bijvoorbeeld een ondernemer die zijn woonwinkelpand voor de BTW geheel als zakelijk heeft geëtiketteerd, maar de woning ook privé gebruikt. Dan dient naar rato van het gebruik in tien jaar een herziening te worden toegepast. Ook de berekening van deze herziening kan vrij complex zijn. Voor het jaar 2007 is van belang dat er inzake het privé-gebruik twee berekeningsmethoden mogelijk zijn en u de voordeligste kunt kiezen. Voor dit punt raden wij u aan contact op te nemen met uw adviseur.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs

Bakkerswereld 18 januari 2008

 

Reageer op dit artikel