artikel

Fiscale eenheid BV’s

Dossiers

Fiscale eenheid BV’s

Als een onderneming in de vorm van een BV-structuur wordt gedreven, is het vaak zo dat er (minstens) twee BV’s zijn: een beheermaatschappij en één of meerdere werk-BV’s. Al deze BV’s kunnen dan, mits de moedermaatschappij tenminste 95 procent van de aandelen bezit, een fiscale eenheid ingaan.

Als een onderneming in de vorm van een BV-structuur wordt gedreven, is het vaak zo dat er (minstens) twee BV’s zijn: een beheermaatschappij en één of meerdere werk-BV’s. Al deze BV’s kunnen dan, mits de moedermaatschappij tenminste 95 procent van de aandelen bezit, een fiscale eenheid ingaan.
 

Dat wil zeggen dat er maar één aangifte vennootschapsbelasting voor alle BV’s gezamenlijk hoeft te worden gedaan. Het grote voordeel hiervan is dat, als er verliezen worden geleden bij één van de BV’s, dit verlies mag worden verrekend met de winsten van de andere deelnemers in de fiscale eenheid.
Er zit echter ook een aantal nadelen aan een fiscale eenheid. Zo kan een fiscale eenheid nadelig uitwerken in geval van faillissement of betalingsproblemen. Daarnaast kent de vennootschapsbelasting lagere tarieven voor het eerste deel van de winst. Als er een fiscale eenheid is, kan maar één keer van die lagere tarieven gebruik worden gemaakt.
Met name dit laatste punt zal in 2008 alleen nog maar meer van belang worden. De lagere tarieven worden namelijk, als het belastingplan 2008 ongewijzigd doorgaat, fors uitgebreid. Tot een winst van € 40.000 zal het tarief 20 procent worden en van € 40.000 tot € 200.000 wordt het tarief 23 procent. Pas bij een winst van meer dan € 200.000 wordt het tarief 25,5 procent.

Voorbeeld
Een fiscale eenheid tussen twee BV’s maakt in 2008 € 400.000 belastbare winst. De fiscale eenheid is dan € 95.800 aan belasting verschuldigd. Als er echter twee afzonderlijke BV’s zijn die elk € 200.000 winst maken, is er maar 2 x € 44.800 verschuldigd. Een verschil van € 6200!

Denkt u gebruik te kunnen maken van de voordelige tarieven, dan loont het de moeite om nog voor het einde van het jaar een verzoek in te dienen om de fiscale eenheid te verbreken. Een verbreking vindt namelijk niet plaats met terugwerkende kracht en door tijdig een verzoek te doen, kunt u de boekjaren 2008 vanaf het begin gescheiden aangeven.
Let wel dat een beslissing om een fiscale eenheid te verbreken consequenties zal hebben als u in de afgelopen zes jaar bedrijfsmiddelen met stille reserves binnen de fiscale eenheid heeft verschoven. Het beste is om dit vooraf (met uw adviseur) af te stemmen.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs

Bakkerswereld 14 december 2007

Reageer op dit artikel