artikel

Verdeling inkomensposten

Dossiers

Verdeling inkomensposten

Als u samenwoont of gehuwd bent, dan is de kans groot dat u met uw partner een aantal gezamenlijke inkomensposten heeft. Bijvoorbeeld de eigen woning of spaartegoeden. Deze inkomensposten mag u naar eigen wens verdelen tussen u en uw (fiscale) partner.

Als u samenwoont of gehuwd bent, dan is de kans groot dat u met uw partner een aantal gezamenlijke inkomensposten heeft. Bijvoorbeeld de eigen woning of spaartegoeden. Deze inkomensposten mag u naar eigen wens verdelen tussen u en uw (fiscale) partner.

Door de verdeling zo optimaal mogelijk te doen, kunt u belasting besparen. Een van de hoofdregels voor een optimale verdeling is dat u aftrekposten toerekent aan degene met het hoogste inkomen uit werk en woning. Het belastingtarief in box 1 loopt namelijk op van 33,65 procent naar maximaal 52 procent, naarmate de hoogte van uw inkomen. Aftrekposten die u mag verdelen zijn ondermeer rente voor de eigenwoningschuld, maar ook buitengewone uitgaven wegens ziektekosten en alimentatie.
Niet in alle gevallen is toerekening van alle aftrekposten aan degene met het hoogste inkomen voordelig. Bijvoorbeeld als u beiden een enigszins vergelijkbaar inkomen heeft. Dan kunt u het beste de aftrekposten zo tussen u verdelen, dat u beiden zoveel mogelijk van het hoogste tarief afhaalt. Ook kan het toerekenen van aftrekposten van invloed zijn op inkomensgerelateerde toeslagen of andere belastingen.
Bij uw spaartegoeden, die in box 3 worden belast, is het wat minder van belang aan wie u de inkomsten toerekent. In box 3 is het tarief namelijk voor iedereen hetzelfde. Maar ook bij de verdeling van box 3 kunt u nog voordelen behalen. Ten eerste door (gezamenlijke) vrijstellingen, zoals voor groene beleggingen te verdelen of over te dragen aan de partner. Maar ook door een zodanig deel van het vermogen aan één der partners toe te rekenen, dat deze net minder dan € 42,00 hoeft bij te betalen. In dat geval wordt namelijk geen aanslag opgelegd en dus € 42,00 bespaard.
Tot voor kort mocht u de verdeling nog wijzigen tot het moment dat een aanslag van één van de partners onherroepelijk vaststond. Dat leidde tot problemen als de Belastingdienst bij de ene partner van de aangifte afweek, terwijl de aanslag van de andere partner op dat moment al vaststond. Daarom is nu goedgekeurd dat u nog mag wijzigen tot het moment dat beide aanslagen vaststaan. Omdat sprake is van een nieuwe goedkeuring, mag u voor aanslagen vanaf het belastingjaar 2005 tijdelijk zelfs nog een andere verdeling toepassen, als beide aanslagen al onherroepelijk vaststaan. U moet dan wel het verzoek vóór 1 januari bij de Belastingdienst indienen en vanzelfsprekend moet uw partner ook akkoord gaan met de gewijzigde verdeling.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs

Reageer op dit artikel