artikel

Studerende kinderen

Dossiers

Studerende kinderen

Veel studerende kinderen worden door hun ouders financieel ondersteund, terwijl zij hun opleiding voltooien. Vooral als het kind geen studiefinanciering meer krijgt, is elke steun welkom. Er is een aantal mogelijkheden waarop u als ouder deze ondersteuning fiscaal zo gunstig mogelijk kunt laten verlopen.

Veel studerende kinderen worden door hun ouders financieel ondersteund, terwijl zij hun opleiding voltooien. Vooral als het kind geen studiefinanciering meer krijgt, is elke steun welkom. Er is een aantal mogelijkheden waarop u als ouder deze ondersteuning fiscaal zo gunstig mogelijk kunt laten verlopen.

Allereerst kunt u, mits uw kind jonger is dan dertig en geen recht meer heeft op studiefinanciering of kinderbijslag, een bepaald (vast) bedrag aan levensonderhoud aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Hoe groot het bedrag is dat u kunt aftrekken is onder meer afhankelijk van in welke mate u bijdraagt in het levensonderhoud. Ook als u de ziektekosten van uw kind voor uw rekening neemt zijn deze onder voorwaarden bij u aftrekbaar. Dan moet u wel boven de voor u geldende drempels uitkomen.
U kunt er ook voor kiezen om uw kind geen geld te geven, maar te lenen tegen zachte voorwaarden. Afhankelijk van hoe zacht die voorwaarden precies zijn, kan er sprake zijn van een schenking aan uw kind. Voor het schenken aan uw kind zijn er echter diverse vrijstellingen, die ervoor zorgen dat uw kind geen of slechts weinig schenkingsrecht hoeft te betalen. Zo is er bijvoorbeeld een speciale vrijstelling als u schenkt aan ‘on- of minvermogenden’.
Indien uw kind geld van u leent om een eigen woning te kopen, dan kan hij of zij de rente aftrekken als eigenwoningrente. Als uw kind weinig inkomen heeft, dan zal dit per saldo tot een negatief inkomen leiden. Dit verlies kan hij of zij dan de volgende negen jaren nog benutten om te verrekenen met overig belast inkomen in box 1.
Heeft u een eigen zaak en werkt uw kind mee in de weekenden of in vakantieperiodes, dan kunt u uw kind op de loonlijst van uw zaak zetten. Als er gebruik gemaakt kan worden van de studenten- en scholierenregeling, hoeft er geen loonbelasting te worden ingehouden en ontvangt uw kind zijn bijverdiensten dus netto. Ook is het mogelijk om uw kind mee te laten doen aan de spaarloonregeling.
Onder omstandigheden is het zelfs mogelijk om als werkgever een studiefonds in te stellen, waarvan uw kinderen zouden kunnen profiteren. De Belastingdienst bekijkt dergelijke fondsen echter kritisch: het mag niet zo zijn dat het fonds alleen voor uw persoonlijke behoefte om uw kind te laten studeren, is ingesteld. Als het fonds echter voor meer werknemers openstaat, of als uw kind iets studeert waarvan het bedrijf profijt zal hebben, is deze optie zeker het overwegen waard.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs

Bakkerswereld 12 oktober 2007

Reageer op dit artikel