artikel

Leden Bakery Society spreken voorzitter MKB-Nederland

Dossiers

Leden Bakery Society spreken voorzitter MKB-Nederland

De netwerkgroep Bakery Society the Netherlands ging de dag ná Prinsjesdag in discussie met Loek Hermans, voorzitter van MKB-Nederland. Tijdens een besloten bijeenkomst, die plaatsvond in strandpaviljoen Nalu Beach in Scheveningen, bestookten zij de voorman van MKB-Nederland met vragen.

De netwerkgroep Bakery Society the Netherlands ging de dag ná Prinsjesdag in discussie met Loek Hermans, voorzitter van MKB-Nederland. Tijdens een besloten bijeenkomst, die plaatsvond in strandpaviljoen Nalu Beach in Scheveningen, bestookten zij de voorman van MKB-Nederland met vragen.  

Wat vindt u van de Miljoenennota?
Wijzend naar de regen die gestaag naar beneden valt: ‘Het weer is nog niet zo slecht als de Miljoenennota. Het enige lichtpuntje is de lichte verlaging van de vennootschapsbelasting. Verder zie ik weinig positiefs.’

Wat baart u het meest zorgen?
‘De stijgende zorgkosten. Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 hebben werkgevers de verplichting om 50 procent van de totale zorgkosten bij te dragen in de vorm van een inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage. Op basis van het brutoloon betaalt de werkgever een procentuele bijdrage voor zijn werknemers. Doordat de zorgkosten hard stijgen, stijgt ook de bijdrage van de werkgevers. De zorgkosten bedroegen dit jaar nog 50 miljard euro; voor 2011 wordt een bedrag van 61 miljard euro voorzien. Dit betekent dus dat de rekening voor een groot deel bij de ondernemers wordt neergelegd. Dat kan in onze optiek echt niet. We gaan de komende tijd proberen om deze systematiek van tafel te krijgen. Maar daarvoor zullen we nog behoorlijk moeten lobbyen.’

Zijn er nog meer echte tegenvallers?
‘Daar waar de vennootschapsbelasting wel omlaag gaat, zien we dat het kabinet de inkomstenbelasting onberoerd laat. Daar kan ik met m’n pet niet bij. Verreweg de meeste mkb-ondernemers in Nederland vallen onder de IB-tarieven. Zij staan met lege handen.’

En nu heeft de FNV ook nog een looneis van 3,5 procent op tafel gelegd. Hoe moeten wij ons als bakkerijbranche daar tegen wapenen?
‘Voorop staat dat een centrale looneis niet meer van deze tijd is. Ik doe de onderhandelingen niet voor jullie, maar ik adviseer je om vooral te gaan voor een ‘incidentele looneis.’ Structurele loonsverhogingen draag je altijd met je mee. In tijden waarin het wat minder gaat, krijg je dan tóch te maken met hogere lonen. Dat moet je zien te voorkomen.’  

Waarom krijgen wij – mkb’ers – niet meer steun van het kabinet? We zijn toch de motor van de economie en goed voor meer dan 60 procent van de werkgelegenheid.
‘Ik deel jullie verbazing. Het kabinet zégt wel van alles voor het mkb te doen, maar het blijft alleen bij woorden. Volgens de premier is er te veel middelmatigheid in ons land. Je hebt dus ondernemersbloed nodig. Mensen die er wél voor willen gaan. Maar juist de ondernemers krijgen nu op alle fronten de wind tegen.’

Kunt u nog iets doen voor ons?
‘We gaan proberen om een aantal zaken, zoals de zorgkosten en het onberoerd laten van de IB-belasting voor ondernemers, te repareren. Het zal niet eenvoudig zijn. Er zijn andere politieke verhoudingen die het niet zo gemakkelijk maken. Maar we leggen ons er niet bij neer.’

Bakkerswereld 12 oktober 2007

Reageer op dit artikel