artikel

Wanneer is de Belastingdienst nog op tijd?

Dossiers

Wanneer is de Belastingdienst nog op tijd?

De Belastingdienst heeft een aantal jaar om een aanslag op te leggen. Aanslagen opgelegd na verloop van de termijn zijn vernietigbaar en hoeven dus niet meer betaald te worden (al zal de belastingplichtige wel in bezwaar tegen de aanslag moeten).

De Belastingdienst heeft een aantal jaar om een aanslag op te leggen. Aanslagen opgelegd na verloop van de termijn zijn vernietigbaar en hoeven dus niet meer betaald te worden (al zal de belastingplichtige wel in bezwaar tegen de aanslag moeten).

Hoelang de termijn is die de Belastingdienst heeft, verschilt per type belasting. Voor loonbelasting en omzetbelasting bijvoorbeeld vervalt de termijn vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan.

Voor het opleggen van aanslagen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting geldt in beginsel een kortere termijn van drie jaar. Een aanslag over 2004 bijvoorbeeld is dus nog tijdig, als deze is opgelegd in 2007. Over de jaren 2003 en daarvoor kan in principe geen aanslag meer worden opgelegd. Hiervoor gelden echter twee belangrijke uitzonderingen:
1  Als de Belastingdienst reden heeft tot navorderen
 2 en als er uitstel voor het doen van aangifte is verleend.

Als de Belastingdienst een reden heeft om een navorderingsaanslag op te leggen (meestal omdat er sprake is van een nieuw feit waarvan de Belastingdienst nog niet op de hoogte was, of niet kon zijn, of omdat sprake is van kwade trouw), dan geldt een termijn van vijf jaar. Als het inkomen in het buitenland is opgekomen, geldt zelfs een termijn van 12 (!) jaar.

Daarnaast wordt de termijn dat een aanslag kan worden opgelegd verlengd, als er uitstel tot het doen van aangifte is verleend. Een aangifte inkomstenbelasting bijvoorbeeld moet in principe worden gedaan vóór 1 april van het volgende jaar. Is er uitstel verleend tot 1 september (vijf maanden), dan wordt de termijn waarbinnen een aanslag moet worden opgelegd, ook verlengd met vijf maanden.

Daarbij is het overigens wel zo dat de termijn alléén wordt verlengd met uitstel waarom is verzocht. In een situatie waarin de belastingplichtige maar om drie maanden uitstel had gevraagd, maar desondanks vijf maanden uitstel had gekregen, besliste de rechtbank te Den Haag dat de termijn om een aanslag op te leggen, ook met maar drie maanden was verlengd.

Nu komt het regelmatig voor dat de Belastingdienst per brief verzoekt aan de belastingplichtige om akkoord te verklaren dat uitstel is verleend (en de termijn dus is verlengd). Zo ook in de zaak die door de rechtbank was beslist. Echter had de belastingplichtige op de akkoordverklaring goed aangetekend dat hij voor een kortere periode uitstel had gevraagd . Een wijze beslissing, want de aanslag werd vernietigd.

drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs

 

Reageer op dit artikel