artikel

Voorlopige aanslag

Dossiers

Voorlopige aanslag

Elk jaar in januari verstuurt de Belastingdienst voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting voor het desbetreffende jaar. Hiermee kunt u de verschuldigde belasting verspreid over het jaar betalen.

Elk jaar in januari verstuurt de Belastingdienst voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting voor het desbetreffende jaar. Hiermee kunt u de verschuldigde belasting verspreid over het jaar betalen.
 

De voorlopige aanslag is gebaseerd op een schatting van uw inkomen of winst van het bedrijf, op basis van gegevens uit eerdere jaren. Deze aanslag kan ook later in het jaar worden opgelegd. Verder kan de Belastingdienst ook een aanslag opleggen naar aanleiding van een ingediend schattingsformulier.
Alle ondernemers moeten die elk jaar voor 1 augustus invullen. In dit schattingsformulier geeft u als ondernemer aan welke winst u verwacht te behalen. Het schattingsformulier is een belangrijk instrument van de Belastingdienst om een goede indicatie van de winst te verkrijgen.
 
Verder wordt er meestal als een aangifte is ingediend, een (nadere) voorlopige aanslag opgelegd, zodat u zo snel mogelijk na het indienen van de aangifte moet betalen of juist geld terugkrijgt. Indien u als ondernemer voor de inkomstenbelasting over 2007 reeds een voorlopige aanslag heeft ontvangen, is de kans aanwezig dat deze te hoog is vastgesteld. In de aanslagen is namelijk geen rekening gehouden met de MKB-winstvrijstelling van 10 procent.
 
De Belastingdienst zal dit corrigeren bij het opleggen van de aanslag naar aanleiding van het schattingsformulier.
Bij een belastingaanslag wordt ook heffingsrente berekend. Heeft u op de voorlopige aanslag teveel betaald, dan krijgt u het teveel betaalde met heffingsrente terug. Heeft u te weinig betaald, dan moet u met heffingsrente bijbetalen. Deze rente wordt berekend vanaf 1 juli van het lopende belastingjaar, tot aan het moment dat u de aanslag krijgt opgelegd.
 
Bij een aanslag over 2006 bijvoorbeeld, die op 1 augustus 2007 wordt opgelegd, wordt er in totaal over dertien maanden heffingsrente berekend. De rente is momenteel vrij hoog: 5 procent, en vanaf halverwege 2007 zelfs 5,25 procent. Een hogere rente derhalve dan banken voor spaargelden betalen. Daarom kan het voordelig zijn om uw schatting niet te laag te doen. Het teveel betaalde krijgt u dan immers met een hoge rente terug (hetgeen ook wel ‘sparen bij de Belastingdienst’ wordt genoemd).
 
Het is natuurlijk wel zo dat uw schatting wel altijd redelijk en overeenkomstig de verwachtingen moet zijn, maar het staat u vrij binnen een beperkte marge voorzichtig te zijn.
Overigens: als de schatting lager uitvalt dan de voorlopige aanslag van eerder dit jaar houdt dat niet altijd automatisch in dat uw aanslag wordt verminderd. Bij aanmerkelijke afwijkingen zult u de Belastingdienst dus via een bezwaarschrift om een vermindering moeten verzoeken .

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs

Reageer op dit artikel