artikel

Fiscaal vriendelijk belonen

Dossiers

Fiscaal vriendelijk belonen

Werkgevers kunnen een groot aantal secundaire arbeidsvoorwaarden onbelast vergoeden of verstrekken. Dit is voor beide partijen voordelig: de werknemer ontvangt meer netto en de werkgever heeft minder werkgeverslasten.

Werkgevers kunnen een groot aantal secundaire arbeidsvoorwaarden onbelast vergoeden of verstrekken. Dit is voor beide partijen voordelig: de werknemer ontvangt meer netto en de werkgever heeft minder werkgeverslasten.
 

Aan onbelaste vergoedingen is wel een groot aantal (administratieve) voorwaarden verbonden. Vanaf 2007 zijn deze voorwaarden in een aantal gevallen sterk vereenvoudigd.
• Zo is de regeling voor onbelaste maaltijden sterk vereenvoudigd. Vanaf 2007 zijn alle maaltijden waarbij het zakelijke belang meer dan bijkomstig is, onbelast te vergoeden of te verstrekken. Tot 2007 gold nog een maximum van tachtig maaltijden per jaar.
• Verder is het zo dat werknemers een onbelaste reiskostenvergoeding mag worden verstrekt van € 0,19 per kilometer. Een vaste reiskostenvergoeding (voor het woon-werkverkeer) is mogelijk als de werknemer hoofdzakelijk naar één vaste arbeidsplaats reist. De reiskostenvergoeding wordt dan berekend alsof de werknemer 214 dagen naar dezelfde arbeidsplaats reist. Als de werknemer  (met een fulltime dienstverband) minder dan 150 dagen naar dezelfde arbeidsplaats reist, is deze vaste vergoeding niet mogelijk.
• Mobiele telefoons en internetaansluitingen mogen nu vrij worden vergoed of verstrekt, voor zover de werknemer méér dan incidenteel zakelijk (10%) gebruikmaakt van de telefoon of aansluiting. Dit is aanmerkelijk ruimer dan wat tot 2007 mogelijk was.
• Personeelsfeestjes en dergelijke waren tot 2007 onbelast als de kosten onder een bepaalde drempel bleven. Deze drempel is vervallen. Wel moet het feest nog steeds voor tenminste 75 procent van de werknemers openstaan. Voor de directeuraandeelhouder wordt de regeling juist minder toegankelijk gemaakt.
• De feestdagenregeling (bijvoorbeeld kerstpakketten) ging in 2006 nog uit van een bedrag van maximaal € 35,00. Dit is nu € 70,00 geworden. Wel moet de werkgever een eindheffing betalen van 20 procent (dit was 15%). Het is niet langer nodig dat het geschenk voor een bijzondere dag wordt gegeven, maar het moet nog wel steeds om een geschenk in natura (geen geld) gaan.
• Bedrijfsfitness kan nu ook onbelast worden vergoed of verstrekt als de bedrijfsfitness niet nagenoeg geheel onder werktijd plaatsvindt. De voorwaarde dat bedrijfsfitness voor nagenoeg alle werknemers openstaat blijft gehandhaafd. Ook deze faciliteit is voor de directeuraandeelhouder minder toegankelijk gemaakt.
De regelingen mogen dan vanaf 2007 eenvoudiger en aantrekkelijker zijn, het is niet zo dat dit met terugwerkende kracht ook voor voorgaande jaren geldt.
Als de Belastingdienst bij u op loonbelastingcontrole komt voor de jaren voor 2007, zult u dus nog steeds op de oude regels beoordeeld worden.

Reageer op dit artikel