artikel

Boetes bij aanslagen loonheffing

Dossiers

Boetes bij aanslagen loonheffing

Het komt – helaas – wel eens voor dat ondernemers niet tijdig aangifte loonheffing doen, dan wel niet tijdig betalen. Vooral sinds 2006 verplicht elektronisch aangifte moet worden gedaan én betaald moet worden met specifieke betalingskenmerken (die per aangifte wisselen), blijkt er wel eens iets fout te gaan.

Het komt – helaas – wel eens voor dat ondernemers niet tijdig aangifte loonheffing doen, dan wel niet tijdig betalen. Vooral sinds 2006 verplicht elektronisch aangifte moet worden gedaan én betaald moet worden met specifieke betalingskenmerken (die per aangifte wisselen), blijkt er wel eens iets fout te gaan.

Als u bijvoorbeeld wel het juiste bedrag (tijdig) betaalt, maar daarbij een verkeerde omschrijving gebruikt, kan het geautomatiseerde systeem van de Belastingdienst de betaling niet altijd verwerken.
 
Het gevolg kan dan zijn dat er een boete wordt opgelegd wegens niet tijdig betalen. Een en ander valt weliswaar vaak weer recht te zetten, maar niet zonder enige moeite. Het verdient dan ook zeer de voorkeur om altijd het betalingskenmerk dat op de Mededeling loonheffing is vermeld, te gebruiken.
 
Bent u deze mededeling kwijt, dan kunt u op de internetsite van de Belastingdienst met uw aangiftenummer het juiste kenmerk achterhalen, of opvragen bij de BelastingTelefoon.
Als niet tijdig is betaald én de aangifte is niet ontvangen, dan zal de Belastingdienst een naheffingsaanslag opleggen naar een geschat bedrag. Met daarin een boete voor het niet tijdig betalen.
 
Met het schatten van de aanslag kan de Belastingdienst zichzelf in de vingers snijden. Zo is er recent een uitspraak geweest van de rechtbank in Breda, waarbij de Belastingdienst een naheffingsaanslag had opgelegd voor € 200,00 met € 10,00 boete (5%, omdat sprake was van een tweede verzuim).
 
Nadien deed de werkgever alsnog aangifte, en wel naar een bedrag van € 32.440. Bij een dergelijk bedrag had een boete van € 1620 gehoord, en de inspecteur legde daarom nogmaals een boete op voor het verschil ad € 1610. Er mag echter nooit twee keer een boete voor dezelfde gedraging (het te laat betalen) worden opgelegd. De rechtbank vernietigde daarop de tweede boete.
Verder is van belang dat de hoogte van de boete afhankelijk is van de vraag of dit een eerste, tweede of derde verzuim is. De verzuimenreeks wordt geregistreerd bij de Belastingdienst. Daarbij is het mogelijk dat de verzuimen verkeerd zijn geregistreerd, bijvoorbeeld omdat u succesvol bezwaar hebt ingediend tegen een eerdere boete, of omdat u niet op de hoogte was gesteld van een eerder verzuim.
Kortom: wordt u een boete opgelegd, dan loont het vaak de moeite om te kijken of dit wel terecht is, vooral als de boete automatisch uit de computers van de Belastingdienst is komen rollen.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs

Reageer op dit artikel