artikel

Hans Koster weg bij Nederlands Bakkerij Centrum

Dossiers

Hans Koster weg bij Nederlands Bakkerij Centrum

Zijn speerpunten: bewaken van de voortgang, verbeteringen initiëren, verzelfstandigen van adviestaken, ontmanteling van de demobakkerij, professionalisering van het kwaliteitscentrum en Wageningen het hart maken van de bakkerijbranche. Hans Koster neemt na twee jaar afscheid als ad interim manager van het NBC. Koster die in de zomer van 2005 aangesteld werd als tijdelijke opvolger van Jan Westenbroek stopt per 31 juli. Hij blikt terug op de afgelopen 24 maanden.

Zijn speerpunten: bewaken van de voortgang, verbeteringen initiëren, verzelfstandigen van adviestaken, ontmanteling van de demobakkerij, professionalisering van het kwaliteitscentrum en Wageningen het hart maken van de bakkerijbranche. Hans Koster neemt na twee jaar afscheid als ad interim manager van het NBC. Koster die in de zomer van 2005 aangesteld werd als tijdelijke opvolger van Jan Westenbroek stopt per 31 juli. Hij blikt terug op de afgelopen 24 maanden.

Sinds de zomer van 2005 bent u ad interim manager van het Nederlands Bakkerij Centrum. Wat trof u aan bij binnenkomst?
‘De situatie die ik aantrof viel me heel erg mee. Ik ben aardig ontvangen. Ik trof vooral goede mensen met creativiteit, inzet en zelfwerkzaamheid. Maar er was ook wel wat mis. Intern meenden we dat we het goed deden. Extern vormde men zich een ander beeld. Het NBC had een te onduidelijk profiel. De ene groep bakkers denkt bij NBC aan examens, de andere groep noemt de productbeoordelingen. Ik zag het als mijn taak dat te verduidelijken. We hadden al het Voorlichtingsbureau Brood en verder hebben we duidelijk gestalte gegeven aan de afdelingen Scholing & Vakmanschap, Kwaliteitscentrum Bakkerij, Marketing & Communicatie, Kenniscentrum.’

Hoe kijkt u terug op de afgelopen twee jaar?
‘Met heel veel plezier. Ik ben een bakkerijman in hart en nieren. Ik ben vijf jaar buiten de bakkerijbranche werkzaam geweest, maar ben bij NBC weer helemaal opgeleefd. Aan de andere kant was het niet altijd gemakkelijk en leuk. Als je een klus begint moet je enerzijds besparen en de andere kant ondernemen, activiteiten starten. Die aanpak is nodig want de mensen die blijven, moet je perspectief bieden.’

Wat is er veranderd voor de bakker de afgelopen twee jaar?
‘In ieder geval is helderder geworden wat we doen binnen deze organisatie. Maar ik claim dit niet in mijn eentje, veel mensen hebben een bijdrage geleverd. Ook is de relatie met onze klanten verbeterd. Maar het belangrijkste moet nog komen. Het Nederlands Bakkerij Centrum moet een verzamelgebouw worden voor allerlei activiteiten in de branche. De bakker moet hier iets kunnen halen: trainingen, seminars, evenementen, vakwedstrijden, documentatie en actuele informatie. De wortels van de bakkerij moeten hier zichtbaar en tastbaar zijn. Bijvoorbeeld ook met een collectie uit het Bakkerijmuseum. Wat ook nog moet gebeuren is het aanpakken van de huisstijl. Die taken zijn weggelegd voor de nieuwe directeur. Het voorwerk is gebeurd, er is geploegd en een beetje gezaaid.’

Hebt u bereikt wat u wilde bereiken?
‘Ja dat heb ik, hoewel je dat eigenlijk nooit kunt zeggen als ad interim manager. Als je alles af wilt maken, moet je namelijk blijven. Maar als je dat wilt, moet je geen ad interim manager worden. Een van de plannen was het verzelfstandigen van de adviestaken en dat is goed gebeurd. Ook de ontmanteling van de demobakkerij is goed verlopen. De hal is nu leeg en kan gebruikt worden als presentatie- of demonstratieruimte. De hal kan een verzamelplein worden waar vakgenoten samenkomen. Een plaats waar lezingen worden gehouden, demonstraties worden gegeven. Je zou daar ook de brood- en banketbeoordelingen kunnen uitvoeren of de activiteiten van het Voorlichtingsbureau Brood kunnen exposeren. NBC moet er alles aan doen om de achterban in huis te krijgen. Wageningen als trefpunt. De eerste twee stappen zijn gezet; de organisatie staat en de branche omarmt het NBC. Nu is het tijd voor stap drie: de realisatie.’

Is er ook een taak weggelegd voor de bakker?
‘Ik kan niet voor de bakker spreken. Wíj, als NBC, hebben een taak. Wij moeten het aantrekkelijk maken voor die bakker. Wij werken immers in opdracht van de bakkerij. Het zou goed zijn als bakkers trots zijn op NBC, dat ze zelf hebben opgericht.’

Hoe zit het met de professionalisering van het Kwaliteitscentrum?
‘Voorheen waren de activiteiten van het Kwaliteitscentrum door de hele organisatie verspreid. We hebben een efficiencyslag gemaakt door de activiteiten te bundelen. Plat gezegd doen we meer werk met minder mensen. We zijn een non-profit organisatie, maar we moeten wel efficiënt werken. Ook de kwaliteit is verbeterd. Het procesadvies in het Kwaliteitscentrum wordt uitgebreid. Die uitbreiding is nodig omdat er vooral vanuit het grootbedrijf een beroep wordt gedaan op deze kennis. Daarnaast krijgt het NBC een voedingsdeskundige die gedeeltelijk gaat werken voor het Kenniscentrum en bij het Voorlichtingsbureau Brood. Het Kenniscentrum krijgt ook een professional die de vertaalslag gaat maken van informatieverzameling naar voorlichting via de moderne communicatiemiddelen.’

Waar bent u het meest trots op?
‘Op de motivatie van de medewerkers. Het is hier namelijk niet altijd even leuk geweest de afgelopen twee jaar. In totaal hebben we nu vijftien collega’s minder bij het NBC ten opzichte van twee jaar terug. Veel is via natuurlijk verloop opgelost. Ook hebben we regelingen getroffen, maar alles is op een goede manier gegaan en ik kan iedereen recht in de ogen kijken. De motivatie is gebleven bij de medewerkers en iedereen wil er voor gaan. Er zijn door ondersteuning van het management juist in deze twee jaar forse prestaties verricht en op alle fronten.’

Wat kon beter?
‘Wat mij direct opviel bij binnenkomst in het NBC was dat er weinig synergie bestond tussen de afdelingen. Maar als je met elkaar in één instituut zit, dan moet je ook de kracht van de samenwerking gebruiken. Kijk naar wat je bindt: dat zijn de bakkerij, de kennis en de producten. Maak gebruik van elkaars kennis. Versterk elkaar om dat ene, centrale doel te bereiken: de bakkerijsector op een hoger plan helpen.’

Het bestuur van het NBC wil voor 31 juli een nieuwe directeur gevonden hebben. Waarom wordt uzelf geen directeur?
‘Deze organisatie moet aan nieuwe processen beginnen en dat moet een nieuwe man of vrouw doen. Ik hoop wel dat de beloften die zijn gemaakt, worden waar gemaakt. De nieuwe bestuursstructuur is positief. Hierdoor kan een meerjarenplan beter en onafhankelijker getoetst worden, zonder dat politieke belangen een rol spelen.’

Had u de veranderingen niet liever zelf afgemaakt?
‘Ja, maar nogmaals, dan moet je geen ad interim directeur worden. Het verstand gaat in dit geval dus boven het gevoel.’

Waar moet de nieuwe directeur aan voldoen?
‘Hij moet gevoel hebben voor de branche. De kandidaat hoeft niet uit de bakkerijbranche te komen. Hij moet efficiënt werken, zuinig zijn met gelden en toch risico’s durven nemen. Daarnaast moet hij het beleid kunnen verdedigen en zowel communicatief, inspirerend als motiverend zijn.’

Wat is uw advies aan de nieuwe directeur?
‘Als het bestuur er in slaagt om de directeur volgens het profiel aan te stellen dan denk ik dat hij of zij het zonder mijn advies best zal redden. Ik wens de directeur toe dat hij de kans krijgt om zich goed te verdiepen in de bakkerij, in de vestigingen, verkooppunten en formules, in de ondernemers en hun plannen, in de marktverhoudingen en in de producten. Ik wens hem of haar heel veel succes.’

Reageer op dit artikel