artikel

Tarweoogst valt wereldwijd tegen door hitte en neerslag

Dossiers

Tarweoogst valt wereldwijd tegen door hitte en neerslag

Productschap verwacht stijging meel- en bloemprijzenDe prijs van tarwe, dus ook meel en bloem, gaat stijgen. Dat is de prognose van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten (GZP). Oorzaak van de mogelijke stijging is een tegenvallende tarweoogst wereldwijd waardoor de vraag groter zal zijn dan het aanbod. De tarweoogst in Nederland zal hetzelfde zijn als vorig jaar.

Productschap verwacht stijging meel- en bloemprijzen
De prijs van tarwe, dus ook meel en bloem, gaat stijgen. Dat is de prognose van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten (GZP). Oorzaak van de mogelijke stijging is een tegenvallende tarweoogst wereldwijd waardoor de vraag groter zal zijn dan het aanbod. De tarweoogst in Nederland zal hetzelfde zijn als vorig jaar.
 

Ondanks de hitte en droogte in grote delen van de Europese Unie valt de graanoogst in de EU dit jaar 1,2 procent hoger uit. Dat meldde persbureau Agra Europe vorige week in een persbericht. Het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten is echter minder optimistisch over de nieuwste graanoogst en stelt de verwachtingen naar beneden bij. Eind juni werd voor de gehele Europese Unie nog een totale graanproductie verwacht van bijna 265 miljoen ton, waarvan 118 miljoen ton zachte tarwe. Inmiddels is deze prognose onzeker geworden als gevolg van de weersomslag in vooral het oostelijk deel van de Unie. Matthé Elema, secretaris van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten: ‘Het is heel goed mogelijk dat de raming van de totale productie met 15 à 20 miljoen ton naar beneden toe moet worden bijgesteld. Welk deel van deze neerwaartse bijstelling ten laste komt van zachte tarwe is niet duidelijk. Het is niet uit te sluiten dat de tarweproductie in 2006 op circa 110 miljoen ton zal uitkomen, dat is 5 miljoen ton minder dan de productie in 2005. Niet alleen het oostelijk deel van Europa heeft te maken met tegenvallende oogsten door het weer, ook Duitsland heeft daar last van. Duitsland, een belangrijke leverancier van baktarwe voor de Nederlandse maalindustrie, heeft met veel neerslag te kampen waardoor daar de oogst ook tegenvalt.
Het weer heeft niet alleen invloed op de hoeveelheid tarwe, ook de kwaliteit wordt er door beïnvloed. Het productschap verwacht dan ook dat de kwaliteit minder zou kunnen zijn dan vorig jaar, met name de tarwe die na de regenperiode wordt geoogst.
‘Er is dus nog veel onduidelijk met betrekking tot de voorziening van baktarwe binnen de Europese Unie. Maar we verwachten dat er voldoende tarwe beschikbaar zal zijn.’ Elema houdt echter een slag om de arm. ‘De ontwikkeling van alternatieve afzetmogelijkheden als de productie van bio-ethanol en diervoeder valt echter moeilijk te voorspellen. De bio-brandstoffenmarkt is nieuw en het verbruik voor diervoeder is afhankelijk van de prijs en de beschikbaarheid van maïs.’ Maïs wordt later dit jaar geoogst waardoor er meer duidelijkheid komt.
 
Wereldmarkt
Niet alleen in Europa vallen de oogsten
tegen,voor de gehele wereldmarkt is
het beeld niet veel beter. De wereldproductie van tarwe zal achterblijven bij het te verwachten verbruik, aldus de secretaris. ‘Voor 2006 en 2007 wordt uitgegaan van een productie van 596 miljoen ton, een daling met 21 miljoen ton ten opzichte van 2005 – 2006. Het verbruik wordt geraamd op 611 miljoen ton ten opzichte van 622 miljoen ton in 2005/2006. De daling van het verbruik is dus minder aanzienlijk dan de daling van de productie, waardoor de wereldvoorraden zullen dalen. De daling van de wereldproductie is eveneens het gevolg van droogte. De voornaamste productiegebieden (waaronder Verenigde Staten) hebben te lijden onder de droogte. Dit heeft een lagere productie als gevolg of een vertraging van de inzaai (zuidelijk halfrond). Alleen in China zijn de vooruitzichten gunstig’, aldus Elema. Het productschap concludeert verder dat de wereldvoorraden zullen dalen tot het laagste niveau van de laatste tien jaar. Het gevolg is dat er een gespannen vraag en aanbod situatie is met hoge wereldmarktprijzen. Door de tegenvallende wereldmarkt zal de export naar landen buiten de Europese Unie stijgen, verwacht het productschap. Ook deze omstandigheid geeft een opwaartse druk op het prijsniveau binnen de EU.
‘Prijstechnisch gezien zitten wij in deze periode van het jaar in de overgang van de oude naar de nieuwe oogst. Tarwe van de oude oogst is beperkt beschikbaar en het duurt nog enige weken voordat tarwe van de nieuwe oogst geschikt is voor de bereiding van meel en/of bloem. De prijzen liggen, afhankelijk van de kwaliteit, tot wel 30 procent hoger dan vorig jaar om deze tijd. Normaal gesproken treedt, naarmate tarwe van de nieuwe oogst ruimer beschikbaar komt, een prijsdaling op. Dit zou dit seizoen eens niet het geval kunnen zijn gelet op de huidige onzekere situatie.
 
Nederland
Over de tarweoogst in Nederland zegt het productschap het volgende. ‘De tarweoogst van 2006 van zachte tarwe komt op gang. Van de partijen die tot dusverre werden binnengehaald kan worden gezegd dat zowel de opbrengst per hectare als de kwaliteit over het algemeen heel behoorlijk is, al zullen er regionaal verschillen zijn en bleef als gevolg van de hitte in de maand juli de korrelontwikkeling achter. Dat is nadelig voor het uitmalingspercentage. Voor wat betreft Nederland is de verwachting dat de productie niet veel zal verschillen van die in 2005, toen 1,18 miljoen ton tarwe werd geoogst.’
 
Voor meer informatie: www.gzp.nl
 
Foto’s: Mark Pasveer
 

Reageer op dit artikel