artikel

Sonneveld bestaat vijftig jaar

Dossiers

Sonneveld bestaat vijftig jaar

‘Passie voor brood onveranderd gebleven’ Vijftig jaar passie voor brood. Dat is de slogan die Sonneveld in al zijn communicatie-uitingen gebruikt. In de bakkerijsector zal het niemand ontgaan zijn dat het familiebedrijf dit jaar haar vijftigjarig jubileum viert. Reden voor Bakkerswereld om samen met eigenaar en directeur Geert Sonneveld terug te blikken en vooruit te kijken.

‘Passie voor brood onveranderd gebleven’
 Vijftig jaar passie voor brood. Dat is de slogan die Sonneveld in al zijn communicatie-uitingen gebruikt. In de bakkerijsector zal het niemand ontgaan zijn dat het familiebedrijf dit jaar haar vijftigjarig jubileum viert. Reden voor Bakkerswereld om samen met eigenaar en directeur Geert Sonneveld terug te blikken en vooruit te kijken.
 

De Rabobank heeft berekend dat een gemiddeld familiebedrijf 24 jaar bestaat. Dan moet het getal vijftig u een trots gevoel geven.

‘Zeker. Ik stam uit een bakkersgeslacht uit Sliedrecht en als je dan kijkt wat er is gebeurd, kijk ik met voldoening terug naar wat er bereikt is. Mijn vader en broer zijn begonnen in 1956, de naoorlogse periode. Dat was ook direct na de Watersnoodramp, niet gemakkelijk dus. De kwaliteit van het brood leidde tot de noodzaak om aandacht te besteden aan de receptuur. Het was de periode dat de mechanisering van de bakkerij startte. De kwaliteit van het brood, zoals malsheid en volume leidde tot de noodzaak om aandacht aan receptuur en proces te besteden. Enkele jaren ervoor was mijn vader begonnen met het verkopen van reuzel aan grotere bakkerijen; zodoende had hij goed zicht op de ontwikkelingen in deze sector.’

 

Hoe kijkt u terug op de afgelopen vijftig jaar?

‘Ik vind dat ik alle reden heb om met veel passie en plezier terug te kijken op de rol die we als Sonneveld hebben gespeeld in de bakkerijketen over de afgelopen vijftig jaar. Ik vond het uitdagend om te werken aan de toekomst in de sector, maar het meest interessant is en blijft de omgang met mensen. We zijn begonnen met het verbeteren van de receptuur van brood. Tegenwoordig is de vertaalslag van de lokale markt van onze klanten naar onze recepturen de succesfactor.’

 

Had u vijftig jaar geleden kunnen bedenken dat het bedrijf zou zijn wat het nu is?

‘Nee. Maar we hebben altijd vastgehouden aan onze filosofie. Die is altijd specialiseren en verdiepen in de mensen en het brood geweest. Wat ook onveranderd is gebleven is de passie voor brood. Wat me nog het meest gefascineerd heeft is de simultane ontwikkeling van de Europese Unie tot wat het nu is en de invloed die het op onze branche heeft.’

 

Het starten van een bedrijf is moeilijk, hoe is dat bij Sonneveld geweest?

‘We zijn altijd een hecht familiebedrijf geweest. Mijn vader was altijd de inspirerende factor. Het is jammer dat ik later afscheid heb moeten nemen van mijn broer, maar ook dat hoort bij het familiebedrijf. Om een gezond spanningsveld te houden tussen gedrevenheid en eigenwijsheid hebben we veel steun gehad van de Raad van Commissarissen. Zij hebben ons enerzijds behoed voor misstappen en anderzijds gestimuleerd.’

 

Innovatie is altijd een speerpunt geweest in het beleid van Sonneveld. Proson is daar een voorbeeld van. Hoe belangrijk is Proson voor Sonneveld?

‘Innovatie is inherent aan onze filosofie en als je partner wilt zijn van de koplopers in de markt, en dat willen wij, moet je die ambitie ook hebben. Wat betreft Proson, Proson is een erkenning van de ambachtelijke markt om een eigen filosofie te hebben voor de toekomst. Ik ben er ook van overtuigd dat het de hoeksteen op langere termijn wordt. Proson is een product specifiek ontwikkeld voor de ambachtelijke markt, die eindproducten van onderscheidende topkwaliteit levert. Om het te kunnen maken moet je diep investeren in kennis en productie en door zijn eigenheid is het niet mogelijk om het kleinschalig te doen. Wij zijn ruim vijf jaar bezig geweest met de ontwikkeling van het product. Nauwkeurigheid, doseren en hygiëne zijn een integraal onderdeel van de foodlaw en wij geven met Proson daarmee de mogelijkheden. Als ik de onderneming alleen op rendement had geleid, was Proson er nooit gekomen.’

 

Maar wat heeft Proson betekend voor het bedrijf Sonneveld?

‘Door middel van deze innovatie hebben wij onze voorloperrol als innovator bevestigd en versterkt. Verder hebben wij ons met Proson kwalitatief aan de bovenkant van de markt gepositioneerd. Ook bewijst Proson, dat als je iets maar lang genoeg volhoudt op het juiste niveau, je tot aansprekende resultaten kunt komen.’

 

Dat innovatie bij het bedrijf Sonneveld belangrijk is, blijkt ook uit de ontwikkeling van EBIC. Maar wat is EBIC?

‘EBIC is een trefpunt voor de hele Europese bakkerijketen, waar naast allerlei theoretische aspecten en de praktijk van het bakken elkaar treffen. Als je kijkt naar consumententrends, dan zie je dat gezondheid, veiligheid en lokale marketing een centrale rol spelen. Daarnaast is er de wetgeving en de etikettering. We hebben EBIC niet voor onze eigen productontwikkeling of voor onze klanten opgezet, maar als een trefpunt voor de gehele bakkerijsector. Wij geloven in het delen van kennis. Je kunt als bedrijf niet alles zelf. Daarom ga je allianties aan met andere ondernemingen. De partnerkeuze wordt bepaald door wat ons bindt, niet wat ons scheidt.’

 

Wordt het de Europese variant van NBC?

‘Nee. Het is een samenwerkingsverband tussen ondernemingen waar kennis wordt gebundeld. Ik denk dat de kwaliteitsrol van NBC van onschatbare waarde is voor de sector en daar willen wij zeker aan blijven bijdragen om dat te versterken. Tot nu toe heb ik uit de markt nog geen negatieve geluiden gehoord over de komst van EBIC. De investering is groot en actueel houden is een uitdaging. Maar ik heb er vertrouwen in. EBIC moet een onderdeel worden van een netwerk op Europees niveau. Wij denken dat het past in de ontwikkeling van succesvolle ondernemingen op lange termijn. We zijn in 1956 gestart met het verkopen van geheime recepten. We verwachten in de toekomst dat onze transparante, innovatieve producten de bakkerijketen zullen versterken.’

 

Wat heeft de Nederlandse bakker aan EBIC?

‘Nogmaals, het is een trefpunt van kennis voor de bakkerijketen. Iedereen kan hier terecht om te testen of om processen te verduidelijken zodat individuele bedrijven verder worden geholpen om meer succesrijk te zijn.’

 

Hoe ziet u de toekomst van Sonneveld?

‘Het is een kansrijk, innovatief bedrijf dat heel modern is uitgerust en de stap naar schaalvergroting en individualisering van de klant op een doeltreffende manier invult en blijft invullen. Ik heb er vertrouwen in dat dit op een professionele en gestructureerde manier zal gaan.’

 

Hoe ziet u de toekomst van het familiebedrijf?

‘Ik ben 65 jaar oud en ik denk niet dat ik er nog tien jaar zal zitten. Maar er staat een nieuwe generatie klaar om mij op te volgen.’

 

Betekent dat dat de opvolger familie zal zijn of kan hij/zij ook van buitenaf komen?

‘Binnen onze organisatie werken capabele mensen die prima in staat zijn om de huidige, succesrijke weg te vervolgen.’

 

Tot slot. Wat is uw visie op de bakkerijsector in het algemeen en het ambacht in het bijzonder?

‘Ik denk dat de kennis van de lokale markt beslissend is voor de kansen van de ambachtelijke bakker in de toekomst. Het bestaansrecht van de ambachtelijke bakker wordt bepaald hoe hij met de klant omgaat en individualisering is en blijft de kracht. Diegene die daar goed mee omgaat redt het.’

 

Geert Sonneveld: ‘Ik stam uit een bakkersgeslacht uit Sliedrecht en als je dan kijkt wat er is gebeurd, kijk ik met voldoening terug naar wat er bereikt is.’

 

Tekst: Peter de Weerd

Foto’s: Marco Vellinga

Reageer op dit artikel