artikel

De regels rondom vakantiewerk

Dossiers

De regels rondom vakantiewerk

DOETINCHEM – De vakantieperiode is weer aangebroken. CAD Accountancy zet in het weekbericht van Beko (nr 27-2007) de regels rondom vakantiewerkers op een rijtje. Bakkerswereld wil u deze tips niet onthouden.

DOETINCHEM – De vakantieperiode is weer aangebroken. CAD Accountancy zet in het weekbericht van Beko (nr 27-2007) de regels rondom vakantiewerkers op een rijtje. Bakkerswereld wil u deze tips niet onthouden.

 
Voor jongeren die vakantiewerk verrichten is de CAO van toepassing. Salarissen zijn in de CAO vanaf 16 jaar geregeld. Voor 15-jarigen geldt het minimum jeugdloon. Voor jongeren van 13 en 14 jaar is er geen minimum jeugdloon vastgesteld. Jonger dan 13 jaar mag er niet gewerkt worden in de bakkerij..
Heeft u vakantiewerkers van 13, 14 of 15 jaar dan mogen zij:
– geen (zelfstandige) productiearbeid verrichten. Wel hand- en spandiensten zoals het helpen bij inpakken en schoonmaakwerk.
– Per dag mogen jongeren van 13 en 14 jaar 7 uur arbeid verrichten. Jongeren van 15 jaar mogen 8 uur werken.
– Jongeren mogen maximaal vijf dagen per week deze lichte werkzaamheden uitvoeren. Daarbij dient een minimale rusttijd van 14 uur voor 13 en 14 jarigen en 12 uur voor 15 jarigen in acht te worden genomen.
– In die rusttijd zit de periode tussen 19 en 7 uur.
– Per jaar mogen 13 en 14 jarigen maximaal vier vakantieweken werken, waarvan maximaal drie weken aaneengesloten.
– Voor 15 jarigen geldt: maximaal zes vakantieweken per jaar waarvan vier aaneengesloten.
– Bij een arbeidstijd van meer dan 4,5 uur dient er een aaneengesloten pauze te zijn van 30 minuten.
– 13 en 14 jarigen mogen niet op zondag werken.
 
Eerstedagsmelding
Voor vakantiewerkers dient een eerstedagsmelding worden gedaan. En u moet met hen een arbeidsovereenkomst aangaan. Jongeren onder de 16 hebben toestemming nodig van hun ouders. Jongeren vanaf 15 jaar hebben recht op vakantietoeslag en bouwen ook vakantiedagen op. Voor zieke vakantiewerkers geldt de loondoorbetalingsverplichting.
 
Kinderbijslag / studiefinanciering
Is er sprake van kinderbijslag of studiefinanciering dan kan aan de Belastingdienst worden gevraagd of de studenten- en scholierenregeling mag worden toegepast. Als dat is toegestaan mag de kwartaaltabel voor de loonbelasting worden toegepast. U kunt dan maximaal € 1.619,99 per kwartaal betalen zonder dat u daarover belasting hoeft in te houden. Wordt meer betaald, dan moet wel belasting worden ingehouden. Maar veel minder dan normaal. Uiteraard kan de vakantiewerker er ook voor kiezen om de belasting terug te vragen via een T(j)-Biljet. U als werkgever moet wel de inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage afdragen.
 
Jongeren onder dan 16 die thuis wonen, mogen onbeperkt bijverdienen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag. Jongeren van 16 jaar en ouder mogen per kwartaal niet meer bijverdienen dan een vastgesteld bedrag. Dit hangt af van de soort kinderbijslag die de ouder ontvangt en of de jongeren nog thuis woont. Tijdens de zomermaanden (juni, juli en augustus) mogen ze nog € 1.100,0 netto extra bijverdienen.
Studenten mogen in 2007 € 10.630,74 netto bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor de studiefinanciering.
 
Bron: Beko Weekbericht, nr 27, 2007.
 
 
Voor meer informatie:
CAD Accountancy
Woerden: tel. 0348 – 422 180
Zwolle: tel. 038 4535499
Valkenswaard: tel. 040 – 204 30 90
www.cad-accountancy.nl
 

Reageer op dit artikel