artikel

‘Gestegen kosten zijn voldoende gecompenseerd

Dossiers

‘Gestegen kosten zijn voldoende gecompenseerd

Bakkers werden het afgelopen jaar geconfronteerd met fors hogere bloemprijzen, ook stegen de arbeids- en energiekosten. De prijs van een bruinbrood (800 gram gesneden) steeg gemiddeld met 5,6 procent. De gestegen kosten zijn hierdoor voldoende gecompenseerd.

Bakkers werden het afgelopen jaar geconfronteerd met fors hogere bloemprijzen, ook stegen de arbeids- en energiekosten. De prijs van een bruinbrood (800 gram gesneden) steeg gemiddeld met 5,6 procent. De gestegen kosten zijn hierdoor voldoende gecompenseerd.

Dat is de conclusie van Beko Dienstverlening in haar onderzoek naar consumentenprijzen over de maanden januari en februari in vergelijking met eind 2005. Beko Dienstverlening noemt de prijsstijging van 5,6 procent op een bruinbrood 800 gram gesneden aanzienlijk in vergelijking met voorgaande jaren. Toen bleef de stijging beperkt tot twee á drie procent. De prijsstijging is te verklaren door de hogere bloemprijzen (10%) en de gestegen arbeids- en energiekosten. ‘We concluderen dat de signalen door diverse organisaties in de branche om de prijzen aan te passen voldoende zijn opgepakt’, aldus Beko Dienstverlening.
De brutowinstmarge op bruinbrood bedraagt circa 78 procent. De gemiddelde prijs is €1,69. Noord-Holland is het duurst met €1,80, Overijssel het goedkoopst met €1,63.
De gecalculeerde verkoopprijs door Beko Dienstverlening is €1,55.

Bolletje wit
De brutowinstmarge op een bolletje wit bedraagt gemiddeld 90 procent. Het witte bolletje is binnen de productgroep kleinbrood nog steeds een van de belangrijkste omzet- en margebrengers. De gemiddelde prijs in februari 2007 was €0,34, dat is 4,5 procent hoger dan eind 2005. De gecalculeerde verkoopprijs is €0,21.

Roomboter croissant
De gemiddelde prijs van een roomboter croissant in februari was €0,72, dat is drie eurocent meer dan eind 2005. Uit de Beko rapportage kwam verder naar voren dat ruim tachtig procent van de deelnemers aan het onderzoek het saucijzenbroodje inkoopt, dat percentage is ongewijzigd gebleven in vergelijking met ruim een jaar eerder. De inkoopprijs bedraagt €0,17. Bij de prijsstelling van €0,72 wordt een brutowinstmarge behaald van 75 procent. 
Beko Dienstverlening gaat uit van €0,07 grondstofkosten en arbeid €0,17. Van de deelnemers aan het onderzoek vragen 143 een prijs tussen de €0,70 en €0,79. Op basis van de cijfers kan het product beter worden ingekocht volgens de dienstverlener.

Saucijzenbroodje
Saucijzenbroodjes worden door veertig procent van de deelnemers aan het onderzoek ingekocht. De gemiddelde prijs bedroeg in februari €1,26, dat is vijf eurocent meer dan ruim een jaar geleden. De gecalculeerde prijs (350 stuks) is €1,10. Ruim de helft van de deelnemers aan het onderzoek vraagt een prijs tussen de €1,15 en €1,49. Bij een inkoopprijs van €0,49 wordt bij een verkoopprijs een brutowinstmarge behaald van ongeveer zestig procent. De som van de grondstoffen bij de berekening bedraagt €0,45.   

Slagroomgebakje
Om een sluitende calculatie te krijgen is een opbrengst nodig van 16 euro per kilo. Uit de calculatie van Beko Dienstverlening blijkt dat opbrengst per kilo op €13,60 ligt. De oorzaak is vaak een te zwaar product. Veertig procent van de deelnemers komt met het gewicht boven de 110 gram. De gemiddelde prijs was op 1 februari 2007 €1,46, eind 2005 was dat €1,41. De gemiddelde prijs per gemengd bedrijf is €1,45, voor banketbakkerijen is dat €1,63.
 

Reageer op dit artikel