artikel

Drie branchevoorzitters over het Nederlands Bakkerij Centrum

Dossiers

Drie branchevoorzitters over het Nederlands Bakkerij Centrum

Hoe moet het NBC in de toekomst functioneren? Met het vinden van een antwoord op deze simpele, maar toch allesomvattende vraag heeft een aantal betrokkenen de laatste maanden hun hersenen gepijnigd. Het ging hierbij niet alleen om de functie en de toekomst van het NBC als instituut zelf, maar ook over de wijze van besturen. Een gesprek met drie voorzitters: Lex Janssens (NBC), Rin van der Molen (NBOV) en Albert Schipper (NVB).

Hoe moet het NBC in de toekomst functioneren? Met het vinden van een antwoord op deze simpele, maar toch allesomvattende vraag heeft een aantal betrokkenen de laatste maanden hun hersenen gepijnigd. Het ging hierbij niet alleen om de functie en de toekomst van het NBC als instituut zelf, maar ook over de wijze van besturen. Een gesprek met drie voorzitters: Lex Janssens (NBC), Rin van der Molen (NBOV) en Albert Schipper (NVB).

Sinds de zomer van 2005 is Hans Koster bij het NBC directeur ad interim. Hij kwam op die post na het gedwongen vertrek van Jan Westenbroek. Allereerst ging Koster in gesprek met belanghebbenden en luisterde hij naar de wensen van de branche. Daarop heeft hij in overleg met het bestuur een aantal interne organisatorische maatregelen doorgevoerd. Zo werden bijvoorbeeld de adviestaken Bouw en Techniek, Personeelszaken en Bedrijfskunde verzelfstandigd.
Op bijna hetzelfde moment beraadde het bestuur zich over zijn eigen positie en taakinvulling ten opzichte van het NBC. Er werd een brainstormgroep gevormd, met daarin vooral mensen uit de branche. Dit groepje gaf zichzelf de naam ‘de trog’ mee. Met die naam werd de richting aangegeven: dicht bij de bakkerij staan. Het bestuur oriënteerde zich tegelijkertijd hoe andere soortgelijke organisaties gevormd zijn. De OR van het NBC werd eveneens geraadpleegd.

Nieuwe bestuursvorm
Alle conclusies werden teruggekoppeld naar de achterban van het NBC: werknemers en werkgeversorganisaties CNV, FNV, NBOV en NVB. Daarom werd vorig jaar besloten om Koster in deze fase als ad interim nog even aan te houden. Nu was echter het moment gekomen om een continue invulling te geven aan de directiefunctie. Op 31 juli neemt Hans Koster afscheid van het NBC. Het bestuur hoopt dan een nieuwe directeur benoemd te hebben en de bestuurlijke herstructurering te hebben doorgevoerd. Lex Janssens, voorzitter van het NBC spreekt woorden van waardering uit richting Koster voor de wijze waarop hij het NBC door een moeilijke periode heeft geloodst. ‘Hij heeft bijzonder veel en goed werk verricht.’
Het bestuur heeft niet geschroomd om naar zichzelf te kijken en op een ingrijpende wijze zijn taak en invulling ervan te veranderen. Geconcludeerd werd dat er nogal wat bestuursleden zijn die met verschillende petten hun bestuursverantwoordelijkheid nemen. Dat is niet wenselijk voor de toekomst, aldus Janssens. Er komt een bestuurscollege en een Raad van Toezicht. Het bestuurscollege wordt gevormd door afgevaardigden van de werknemers- en werkgeversorganisaties. Dit college zal op afstand besturen. Dat betekent tegelijkertijd dat de directeur meer bevoegdheden krijgt om het beleid ten uitvoer te brengen. Daarnaast komt er een Raad van Toezicht, die louter en alleen bestaat uit een aantal deskundigen op de verschillende gebieden waarmee NBC zich bezighoudt. De mensen in deze raad hebben meer een adviserende functie op hun specifieke kennisgebied, zoals onderwijs, financiën, personeel & organisatie en bakkerijaangelegenheden.

Onderwijs
‘Willen we een goede en gezonde branche houden dan is het vakonderwijs erg belangrijk’, aldus Janssens. ‘Daarin zal het NBC een belangrijke rol blijven vervullen.’ En dan heeft Janssens het over het vakonderwijs voor de gehele branche, zowel ambacht als industrie. ‘Dat hoeft niet allemaal vanuit het NBC-gebouw in Wageningen plaats te vinden, maar wel onder auspiciën van het NBC.’
Rin van der Molen, voorzitter van de NBOV, wil ook een, zoals hij het noemt, broedplaats creëren voor jonge aanstaande ondernemers en voor deze groep speciale activiteiten organiseren. Of, zoals het in de notitie staat: ‘Het NBC wil een centrum zijn dat (ondernemende) jongeren prikkelt tot een ontdekkingsreis en verkenning van hun mogelijkheden.’
Nog steeds maken ROC’s veel gebruik van het examencentrum, aldus Janssens. ‘Het examencentrum ontlast bedrijven en ROC’s van het examenwerk.’ Maar scholen hebben meer vrijheid gekregen om examens zelf af te nemen, binnen de vastgestelde voorwaarden. Janssens: ‘Het belangrijkste is een uniforme toetsing van de opleiding, zodat er een éénduidige kwaliteit van de uitstroom van leerlingen plaatsvindt.’ Wat Janssens wil voorkomen is dat een leerling met dezelfde opleiding op de ene plaats meer of minder kan dan een leerling van een andere opleiding.
‘Het grootbedrijf’, zo verzekert Albert Schipper als voorzitter van de NVB, ‘zal meer van de opleidingsmogelijkheden gebruik gaan maken. Door een combinatie van oorzaken heeft dat de laatste jaren te weinig aandacht gekregen.’

Bundeling
Ook op het gebied van wet- en regelgeving zijn verschillende organisaties op verschillende plaatsen in de branche actief. Soms wordt hetzelfde werk op verschillende plaatsen gedaan. ‘We willen daarin een bundeling van krachten’, aldus Van der Molen. ‘We willen niet meer dat bijvoorbeeld NBOV en NVB aan hetzelfde onderwerp gescheiden van elkaar werken.’ Schipper vult hem aan: ‘Nu praten we wel eens langs elkaar heen. Als we het werk bundelen dan bespaart dat kosten, energie en vooral tijd.’ Hij neemt SpecsPlaza als voorbeeld. SpecsPlaza bundelt alle betrokkenen en informatie die te maken hebben met de etiketteringverplichting.

Inspirerend
In de profielschets staat: ‘Het NBC is een inspirerende en faciliterende organisatie voor de branche, dat een spiegel voorhoudt voor de strategievorming en de toekomst van de bakkersbedrijven voor zowel werknemers als werkgevers. Een centrum dat ondernemende jongeren prikkelt tot een ontdekkingsreis en verkenning van hun mogelijkheden.’
Eén spiegel? ‘Ja’, zegt Van der Molen stellig. ‘Natuurlijk hebben wij ons dat ook afgevraagd. Er was een scheiding tussen grootbedrijf en mkb. Maar we kijken allemaal in diezelfde spiegel. Die spiegel ziet verschillende gezichten. Iedereen moet zijn eigen plek zien te vinden en heeft een eigen verantwoordelijkheid. De wereld om ons heen is veranderd, dus ook de consument. De een wil € 0,60 betalen voor een brood de ander € 3,00. Daar heeft de branche mee te maken.’
Schipper is ervan overtuigd dat zonder deze plannen het NBC op den duur uit elkaar zal vallen. ‘Door de bundeling van krachten kunnen we nu gezamenlijk verder. En natuurlijk zijn daar kritische opmerkingen over te maken, maar we laten ons daar niet door leiden. We luisteren er wel naar en doen er ook wat mee.’ Van der Molen: ‘Een voorbeeld is het goede doelenbroodje van het Nationaal Bakkerij Gala. Dat kreeg te veel kritiek en dus is dat geschrapt.’

Garantie
‘We weten wat we willen’, zegt Van der Molen. ‘Belangrijk is hoe we daar nu invulling aan geven.’ ‘In ieder geval niet door een afwachtende houding aan te nemen’, vult Schipper hem aan. ‘We gaan naar buiten toe, we gaan de spiegel ook bakkend Nederland voorhouden. We moeten onze positie verdienen. Ambities genoeg.’ Van der Molen: ‘We willen dat de bakker in 2009 tweemaal per jaar naar het NBC komt om zich weer op te laden.’
Het Sociaal Fonds heeft zich garant gesteld voor de komende drie jaar, op basis van zakelijke afspraken, dat de aan te besteden gelden bij het NBC minimaal gelijk blijven, mits de premiedruk gelijk blijft. ‘In de toekomst moet het centrum in staat zijn op basis van zijn eigen producten, diensten en kwaliteiten de continuïteit te waarborgen en niet alleen afhankelijk te zijn van fondsen uit de branche.’

Reageer op dit artikel