artikel

Voorzitter Echte Bakkersgilde: ‘Bakkersvak is niet alleen bakken

Dossiers

Voorzitter Echte Bakkersgilde: ‘Bakkersvak is niet alleen bakken

Het Echte Bakkersgilde bestaat dit jaar veertig jaar. Het ledenaantal is sinds de oprichting veranderd, evenals de aspecten promotie en marketing. De basisprincipes zijn onveranderd gebleven. ‘Krachten bundelen en van elkaar leren’ zijn nog steeds de uitgangspunten. (oud) Voorzitter Gerard Besseling over reclame, marketing én kwaliteit.

Het Echte Bakkersgilde bestaat dit jaar veertig jaar. Het ledenaantal is sinds de oprichting veranderd, evenals de aspecten promotie en marketing. De basisprincipes zijn onveranderd gebleven. ‘Krachten bundelen en van elkaar leren’ zijn nog steeds de uitgangspunten. (oud) Voorzitter Gerard Besseling over reclame, marketing én kwaliteit. 

‘De insteek tijdens de oprichting van het Echte Bakkersgilde, in 1967, was van elkaar leren, krachten bundelen en die insteek is uitgegroeid tot wat het gilde nu is’, zegt Gerard Besseling, voorzitter van het Echte Bakkersgilde. Dit jaar viert het gilde haar veertigjarig jubileum. ‘De basis van toen werkt nog steeds. Alleen spelen nu de aspecten promotie, marketing en kwaliteit een belangrijkere rol.’ Alle leden van het Echte Bakkersgilde moeten voldoen aan de kwaliteitsnorm 7,1 om toegelaten te worden of lid te mogen blijven. Maar hoe belangrijk is die kwaliteitsnorm voor het gilde en wat merkt de consument daarvan? Besseling: ‘Kwaliteit is erg belangrijk, omdat het bakkers op scherp houdt. Dat zijn ze natuurlijk al, maar door een norm in te voeren wordt die bewustwording extra aangescherpt. Bovendien hebben we als gilde als doel om boven de andere bakkers uit te steken. Daarnaast willen we als Echte Bakkersgilde kwaliteit hebben en uitstralen en door middel van een puntensysteem dwing je dat af.’ Belangrijk in de professionalisering van de kwaliteitsnormering is het aanstellen van gildemeester Chris Scholtens, vindt Besseling. ‘Sinds Chris Scholtens is aangesteld als Gildemeester (juli 2002) zijn er veel meer bakkers die boven de norm presteren. In 2002 zaten 66 bakkers onder de norm. Over 2006 waren dat er zes.’ Of de norm niet moet worden opgeschroefd nu steeds meer bakkers aan de norm voldoen, zegt de voorzitter: ‘Als we merken dat leden dusdanig goed bakken kun je overwegen om de norm omhoog bij te stellen. Maar dat is nu nog niet aan de orde.’ Wat merkt de consument van de gestelde kwaliteitsnorm? ‘De consument merkt deze kwaliteitswinst indirect. De consument kijkt namelijk met een andere bril naar de producten. Hij kijkt meer naar soorten. Maar succes valt en staat met kwaliteit, daarmee win je in eerste instantie de consument.’
 
Marketing
Niet alleen heeft het gilde oog voor kwaliteit, ook verkoop speelt een steeds prominentere rol bij de stichting. Besseling: ‘We gaan binnenkort ons kwaliteitsplan ook doortrekken in de winkels. Wij beseffen dat het bakkersvak niet alleen draait om bakken. Bakken was vroeger het belangrijkste aspect, vandaag de dag is het een onderdeel van het hele proces. Het Bakkersgilde gaat het team versterken met een professional, die gaat kijken wat er in de winkels speelt, hoe er wordt gecommuniceerd met de klanten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het doel is om een betere en een meer ambachtelijke uitstraling te krijgen. We willen ook in de toekomst het aspect verkoop meenemen in de kwaliteitsnormering. We moeten nog bepalen hoe zwaar verkoop mee gaat tellen in de beoordeling.’
 
Reclame
Over reclame zegt Besseling: ‘Reclame is belangrijk en daar is het Echte Bakkersgilde ook voor opgericht. We zijn een promotionele ondersteunende organisatie. Als je wilt communiceren, moet je ook laten zien wat je communiceert, vandaar dat onze reclame-uitingen nu knallend zijn. Het product staat voorop. Persoonlijk ben ik gek van bedrijfsfilmpjes in de winkel. Als je een flatscreen spannend maakt reageert de klant daar direct op. Sinds eind 2006 kan de bakker complete filmpjes en reclamepagina’s downloaden (samenwerking met Xpressive support) via het ledengedeelte van de website van het Echte Bakkersgilde. Die kunnen worden afgedraaid in de winkel of op lokale en regionale tv-zenders. En het werkt: hotels en supermarkten doen het ook massaal. Je hebt met minimale kosten maximale professionele uitstraling. We moeten wel zorgen dat de communicatie gemakkelijk is anders begint de bakker er niet aan.’
‘Wat we ook merken als bestuur is dat steeds meer leden op zoek zijn naar individuele reclame en dat nu elders gaan zoeken, terwijl het gilde daarvoor is opgericht.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We kunnen de leden nog veel bieden als het gaat om promotie. Lokale reclamemogelijkheden heeft momenteel dan ook onze volle aandacht.’ Als voorbeeld van lokale reclame noemt Besseling acties met plaatselijke voetbalteams of jubilea. ‘De kosten zijn overigens voor de ondernemer. Maar dat hoeft niet veel te kosten, zeker niet als leden ideeën met elkaar delen. En krachten bundelen is de basis van het gilde. Jos Huijbregts zei onlangs in Bakkerswereld dat bakkers goud in handen hebben en dat klopt, maar je moet je bedrijf wel goed uitdragen en communiceren.’
 
Samenwerking
Hoewel samenwerking onderling hoog in het vaandel staat bij het Echte Bakkersgilde, is de drang naar samenwerking met andere branches als bijvoorbeeld de slagerij en de vissector minder groot bij de leden. ‘Het is een kans’, meent Besseling,
‘Maar de roep om actief samen te werken is er bij de leden niet. Op directieniveau overleggen we met onder andere de Keurslagers-organisatie en om te kijken of er nog leerpunten zijn. We hebben ook veel geleerd van de Keurslagers bijvoorbeeld als het gaat om kwaliteit en uitstraling van de winkels. De Keurslager-organisatie bestaat al veel langer en is een succesvol keurmerk voor zelfstandige ondernemers. Zij zijn met name massamediaal nadrukkelijker aanwezig. Het gilde voert nu ook nog winkels met oud logo, dat eind dit jaar helemaal uit het straatbeeld zal moeten zijn verdwenen. Je moet 1 merkbeeld communiceren, en niet twee logo’s door elkaar.’ Op de vraag of ondernemers niet te veel geremd worden door een organisatie als het Echte Bakkersgilde zegt de voorzitter kordaat: ‘Nee. Begin jaren negentig is een paar bakkersondernemingen vertrokken, maar toen was de organisatie te langzaam en de bakkers waren te snel. Nu niet meer. Als je lid bent van een club heb je te houden aan een paar spelregels, maar daarnaast is de ondernemer zo vrij als een vogeltje. Wij geven de bakker handvatten, maar hij moet vervolgens zelf bepalen wat hij er mee doet.’
 
Omzet
Die vrijblijvendheid geldt ook voor het aanleveren van omzetcijfers. Leden van het Echte Bakkersgilde zijn niet verplicht om omzetcijfers aan te leveren. Besseling: ‘Cijfers blijven een gevoelig onderwerp. Het gilde heeft het geprobeerd om die verplichting in te voeren, maar de leden wilden er niet aan.’ Hoewel de voorzitter het niet ziet als een gemiste kans omdat er genoeg andere clubs zijn waar bakkers cijfers kunnen vergelijken, is hij wel voorstander van zo’n systeem. Als voorbeeld noemt hij de Beko Barometer. ‘Dat is een mooi systeem, maar dat slechts honderd bakkers data aanleveren is belachelijk. Ik begrijp het ook niet, omdat het geen moeite kost en je als ondernemer precies kunt zien hoe je bedrijf er voor staat. En wanneer je goed zicht hebt op je omzetcijfers, kun je ook meer gericht reclame voeren en beter inspelen op de consument. Dat scheelt nog geld ook. Bovendien help je door cijfers uit te wisselen je collega’s en soms moet je wel eens verder kijken dan je eigen winkel.’
 
Toekomst
‘We hebben individuele reclame in gang gezet en dat wordt heel belangrijk. Daarnaast vind ik het belangrijk dat we volgende stappen zetten met ons kwaliteitsplan en het aantrekken van een accountmanager waardoor we bakkers meer persoonlijk kunnen begeleiden. Wel vind ik dat de binding onderling sterker zou moeten worden. De afstand wordt door de huidige communicatiemiddelen groter. Mensen mailen in plaats van bellen.’ Over het aantal leden, zegt Besseling: ‘Kwaliteit staat boven kwantiteit. Ik heb liever een club met minder, maar enthousiaste bakkers. Maar momenteel groeien we tegen de verdrukking in en dat is mooi.’
 
 
Gerard Besseling is per 16 april opgevolgd door Jan Meen als voorzitter van het Echte Bakkersgilde.

Reageer op dit artikel