artikel

Rittenregistratie

Dossiers

Rittenregistratie

Als u een auto van de zaak ter beschikking heeft, moet u voor het privé-gebruik van de auto rekening houden met het zogenaamde autokostenforfait ad 22 procent van de cataloguswaarde. Het forfait is niet van toepassing, als u de auto voor maximaal 500 kilometer privé per jaar gebruikt. Dit kunt u aantonen met een sluitende rittenregistratie.

Als u een auto van de zaak ter beschikking heeft, moet u voor het privé-gebruik van de auto rekening houden met het zogenaamde autokostenforfait ad 22 procent van de cataloguswaarde. Het forfait is niet van toepassing, als u de auto voor maximaal 500 kilometer privé per jaar gebruikt. Dit kunt u aantonen met een sluitende rittenregistratie.
 

 Vroeger moest men het autokostenforfait apart aangeven in de aangifte inkomstenbelasting, maar vanaf 2006 valt het forfait onder de loonbelasting. Wilt u dat uw werkgever geen loonheffing inhoudt, omdat u de auto niet privé gebruikt, dan kunt u een ‘verklaring geen privé-gebruik’ aanvragen bij de Belastingdienst. Uw werkgever hoeft dan geen loonheffing voor de auto in te houden. Blijkt achteraf dat de auto toch teveel privé is gebruikt, dan ligt het risico van naheffingen (en boetes) bij u als werknemer. U moet dus nog steeds bewijs bijhouden voor het feit dat u de auto niet privé gebruikt.
Recent heeft de Belastingdienst aangekondigd controles te gaan houden door het gebruik van flitsauto’s. Deze auto’s staan op drukbezochte locaties zoals woningboulevards en grensovergangen in de vakantieperiodes. Via een computersysteem worden nummerplaten gescand en vergeleken met de verklaringen van ‘geen privé-gebruik auto van de zaak’ die bij de Belastingdienst in de computer staan. Vervolgens worden de gebruikers van de auto gevraagd hun rittenregistratie te verstrekken. Als die niet juist of volledig is, wordt een naheffing opgelegd.
Het is dus belangrijk om uw rittenregistratie goed bij te houden. Daarin moet het volgende worden vermeld:
• merk, type en kenteken van de auto
• periode waarin de auto ter beschikking staat
• per rit:
– de datum
– de begin- en eindstand van de kilometerteller
– het adres van vertrek en het aankomstadres. Als u vanaf uw werkadres naar een afspraak rijdt en daarna weer terug, schrijft u de aankomst- en vertrekadressen op van zowel de heen- als de terugreis
– de route die u heeft gereden, als u niet de meest gebruikelijke route heeft genomen;
– of het een privé-rit is of een zakelijke rit.
Overigens is het niet altijd nodig om een ‘verklaring geen privégebruik auto’ aan te vragen, bijvoorbeeld omdat de werkgever een collectieve afspraak heeft gemaakt met de Belastingdienst, of als sprake is van een bestelauto die niet privé mag/kan worden gebruikt. Ook dan moet echter nog steeds uit bewijsstukken blijken dat de auto niet privé is gebruikt.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs

Reageer op dit artikel