artikel

Grondstofallergie als onderdeel van bakkerijopleiding

Dossiers

Grondstofallergie als onderdeel van bakkerijopleiding

‘Leerlingen weten vaak niet dat er zoiets bestaat als allergie voor bijvoorbeeld meelstof of rogge. Daarom besteden wij er op school aandacht aan.’ Esther Veurman, praktijkbegeleider op de bakkerijopleiding in Leeuwarden en Groningen is van mening dat grondstofallergie op alle scholen in het lesprogramma moet worden opgenomen.

‘Leerlingen weten vaak niet dat er zoiets bestaat als allergie voor bijvoorbeeld meelstof of rogge. Daarom besteden wij er op school aandacht aan.’ Esther Veurman, praktijkbegeleider op de bakkerijopleiding in Leeuwarden en Groningen is van mening dat grondstofallergie op alle scholen in het lesprogramma moet worden opgenomen.
 

Aandacht voor grondstofallergie op alle bakkerijopleidingen. Dat zouden Leo van Beekum van FNV Bondgenoten en Marielle Theunissen van het Projectbureau Arboconvenant Grondstofallergie graag meer zien. Samen met Bakkerswereld zitten Van Beekum en Theunissen in de bakkerij van het Friesland College in Leeuwarden. Hier werkt Esther Veurman als praktijkbegeleider twee dagen per week. Daarnaast staat ze twee dagen aan het Noorderpoortcollege in Groningen. Op deze beide scholen besteedt zij in de praktijklessen aandacht aan grondstofallergie. ‘Niet in elke les hoor, maar ik wijs leerlingen er af en toe op dat er stuifarme bloem bestaat. Dat je zakken meel rustig kunt storten zonder dat er een grote stofwolk ontstaat. Of dat je stofkapjes kunt gebruiken als je last hebt van het meelstof.’ Haar teamgenoten in Leeuwarden, de docenten André Metz en Gerard Nijborg besteden in de theorielessen aandacht aan grondstofallergie. ‘Voor volgend jaar is het opgenomen in het lesprogramma. Voor veel leerlingen is het de eerste keer dat ze horen over grondstofallergie’, zo vervolgt Veurman, een van de weinige vrouwelijke bakkerij-instructeurs. ‘Het is afhankelijk van het leerbedrijf van de leerling. Als daar iemand allergisch of overgevoelig is voor meelstof dan krijgen ze dat mee. Sommige bedrijven hebben er echter helemaal geen aandacht voor.’ Veurman weet bijvoorbeeld maar van enkele leerlingen dat ze deelnemen aan het gezondheidsbewakingonderzoek, onderdeel van het Convenant Grondstofallergie. De meeste leerlingen krijgen er via hun werkgever geen informatie over. En dat is natuurlijk jammer.’
De teamleider van Leeuwarden, Gerard Nijborg, kent uit zijn carrière twee gevallen waarbij leerlingen allergie vertoonden. De een was allergisch voor noten, de ander voor rogge. Voor zover ik weet, zijn beide leerlingen nog actief in de bakkerij. Johan Krijgsman (19) een van de bakkerijstudenten in Leeuwarden, vertelt over zijn ervaring met grondstofallergie. ‘Ik werk bij de Super De Boer op Terschelling. We werken daar in een open bakkerij, helemaal nieuw. Net als de supermarkt zelf overigens. We storten de zakken meel en bloem voorzichtig leeg. Er zitten dichte kappen op de kneders en er zijn wel stofkapjes, maar zelf heb ik die nooit op. Echt een afzuiginstallatie is er niet. Op de werkvloer is er verder niet zo veel aandacht voor grondstofallergie. Ik denk eigenlijk dat ik er op school het eerst over heb gehoord.’
 
Allergie in Walibi
Dat Veurman aandacht heeft voor grondstofallergie, blijkt ook uit haar bezoek aan de Blij met Stofvrij-dag in Walibi. Ze bezocht deze dag samen met een groepje leerlingen van het Noorderpoortcollege in Groningen. Het was hier dat ze in beeld kwam bij Leo van Beekum en Marielle Theunissen. Veurman vulde namelijk als één van de drie alle juiste antwoorden in voor de prijsvraag. Ze won hiermee twee kaartjes voor de voetbalwedstrijd Nederland-Argentinië tijdens het WK in Duitsland. Ze gaf de tip mee om stofarm te werken: ‘Consequent mee leren werken, dan wordt het gewoon vanzelfsprekend.’
De vragen die ze beantwoordde:
1. Werken met meel en enzymen kan leiden tot de volgende klacht(en)?
– Oog-, neus- en/of luchtwegklachten

2. Hoeveel meelstof ademt iemand gemiddeld in tijdens een werkzaam leven (circa 35 jaar) in de bakkerij/maalindustrie?
– 1 kilogram

3. Welke manier van schoonmaken is voor uw gezondheid het beste?
– Zuigen

 
Van Beekum en Theunissen zouden graag zien dat alle scholen grondstofallergie opnemen in hun lesprogramma. ‘Leerlingen kennen het risico van werken met meelstof vaak niet’, zo beargumenteert Van Beekum deze wens. ‘Als je je al vroeg bewust wordt van de mogelijke gevaren, kun je de eventuele negatieve gevolgen zo veel mogelijk beperken.’
 
   
Esther Veurman doet leerling Johan Krijgsman voor hoe je werkt met stuifarme bloem Esther Veurman krijgt voor haar inzet inzake grondstofallergie bloemen van Leo van Beekum (FNV)
FNV Bondgenoten is overigens zeer tevreden over het Convenant Grondstofallergie. ‘Net na de start heerste het beeld dat het convenant alleen in het leven was geroepen om dwingende wetgeving te voorkomen. Maar nu wordt de branche zich ook echt bewust van grondstofallergie en de gevolgen ervan. Wij als vakbond hebben meer contact met het grootbedrijf. Ik merk om me heen dat het ambachtelijke bedrijf wat achterblijft, bijvoorbeeld in de respons van het gezondheidsonderzoek. Dat is natuurlijk jammer.’
In december loopt het Convenant Grondstofallergie ten einde. Van Beekum: ‘Als het hiermee stilvalt is dat natuurlijk niet voldoende. Er moet blijvend aandacht voor zijn.’ Theunissen vult hem aan: ‘Bijvoorbeeld in het arboreglement. Wij als projectbureau hebben ideeën genoeg, hierover vindt momenteel overleg plaats met de branche. In het najaar start in ieder geval een werknemerscursus bij het NBC. Daarnaast loopt het gezondheidsonderzoek gewoon door. Daar stoppen we niet mee op 31 december.’
 
Foto’s: Penn Communicatie
 

Convenant Blij met Stofvrij

 

Grondstofallergie is een zaak die de gehele bakkerijsector aangaat. Daarom hebben de ambachtelijke bakkerijen, industrie, maalindustrie, bakkerijgrondstoffenindustrie en de werknemersorganisaties afspraken met de overheid gemaakt om dit probleem gezamenlijk aan te pakken. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Arboconvenant Grondstofallergie. Het convenant loopt in december 2006 af.
De partners die het convenant hebben ondertekend zijn:

 

 • Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Bakkerijgrondstoffen (Nebafa)
 • Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB)
 • Nederlandse Vereniging van Meelfabrikanten (NVM)
 • Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV)
 • CNV Bedrijvenbond
 • FNV Bedrijvenbond

  Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten

   

 • Reageer op dit artikel