artikel

Bezwaar WOZ-beschikking loont

Dossiers

Bezwaar WOZ-beschikking loont

Zoals elk jaar versturen de gemeenten ook dit voorjaar weer de aanslagen gemeentelijke heffingen (bijvoorbeeld OZB). Op deze aanslagen staat de WOZ-waarde (wet Waardering Onroerende Zaken) van uw woning of bedrijfspand vermeld.

Zoals elk jaar versturen de gemeenten ook dit voorjaar weer de aanslagen gemeentelijke heffingen (bijvoorbeeld OZB). Op deze aanslagen staat de WOZ-waarde (wet Waardering Onroerende Zaken) van uw woning of bedrijfspand vermeld.
 

 Deze waarde is niet alleen van belang voor de hoogte van de OZB-aanslag, maar ook voor waterschapslasten en de inkomstenbelasting (met name het eigenwoningforfait). Daarnaast is vanaf 2007 de WOZ-waarde van belang voor afschrijving op bedrijfspanden.
Dit jaar is er weer een waarderingsronde geweest. Op uw aanslag zult u dus een hogere WOZ-waarde tegenkomen. Het kan de moeite lonen om (tijdig) bezwaar aan te tekenen tegen deze waarde, als u van mening bent dat de waarde te hoog is.
Daarbij is overigens niet de waarde nu van belang, maar de waarde zoals deze op 1 januari 2005 was. Dat is namelijk de ‘waardepeildatum’. Algemene waardestijgingen in de tussengelegen jaren tellen niet mee. Wel kunnen wijzigingen door bijvoorbeeld verbouwingen van invloed op de waarde zijn.
De gemeente bepaalt de waarde van woningen door deze te vergelijken met drie vergelijkbare panden, waarvan recente verkoopgegevens bekend zijn. Niet altijd zijn er goede vergelijkingsobjecten te vinden en zelfs als de panden redelijk vergelijkbaar zijn, houdt een waardebepaling van de gemeente geen rekening met uw specifieke omstandigheden. Bijvoorbeeld als u achterstallig onderhoud hebt, overlast van de buren of in de buurt van windmolens woont. Of dat het vergelijkingspand een dakkapel heeft, en u niet. Alle bijzondere omstandigheden die er zijn, kunnen een reden zijn om de WOZ-waarde te laten verminderen.
Ook als u twijfelt of de WOZ-waarde te hoog is, is het zaak om tijdig (binnen zes weken na dagtekening van de aanslag) bezwaar aan te tekenen. U kunt daarbij het taxatierapport van de gemeente opvragen en (mede) aan de hand daarvan beoordelen of uw WOZ-waarde inderdaad te hoog is. Is dat niet zo, dan kunt u uw bezwaar intrekken.
Helaas is het wel zo dat niet elk bezwaar, hoe gelijk u ook hebt, tot een vermindering van de waarde zal leiden. Bij ‘kleine’ afwijkingen blijft de WOZ-waarde in stand. De wettelijke grenzen daarbij zijn:
– bij woningen met een waarde van twee ton: 5%
– woningen met een waarde tussen de € 200.000 en € 500.000: 4% met een minimum van € 10.000
– woningen met een waarde tussen de € 500.000 en € 1.000.000: 3% met een minimum van € 20.000
– woningen met een waarde van meer dan € 1.000.000: 2% met een minimum van € 30.000

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs

Reageer op dit artikel