artikel

Verliesverrekening beperkt

Dossiers

Verliesverrekening beperkt

Als u als ondernemer verliezen hebt geleden, kunt u deze verliezen verrekenen met winsten uit voorafgaande jaren, of toekomstige jaren.

Als u als ondernemer verliezen hebt geleden, kunt u deze verliezen verrekenen met winsten uit voorafgaande jaren, of toekomstige jaren.

Tot en met 2006 was het zo dat u daarbij uw ondernemingsverliezen drie jaar terug kon wentelen (carry-back) en onbeperkt naar de toekomst kon doorschuiven (carry-forward). Vanaf dit jaar is de verliesverrekening beperkt. Oefent u in privé een onderneming uit, dan blijft carry-back (terugwenteling) nog steeds drie jaar mogelijk. Ook voor andere verliesposten die een particulier in box 1 kan hebben (bijvoorbeeld aftrek ter zake van de eigen woning) blijft de termijn drie jaar.
 
BV
Voor een BV is deze termijn echter vanaf dit jaar beperkt tot nog maar 1 jaar. En zowel voor eenmanszaken als BV’s is de carry-forward nu beperkt tot negen jaar. Na deze negen jaar zijn verliezen definitief ‘verdampt’.
Omdat sprake is van nieuwe wetgeving, is er een overgangsregeling opgenomen. Alle verliezen die tot en met 2002 zijn geleden, zijn nog tot en met het jaar 2011 zonder meer verrekenbaar. Met ingang van het jaar 2012 verdampen de verliezen van vóór 2003.
Voor terugwenteling van verliezen is geen overgangsregeling opgenomen. Als een BV in 2007 verliezen lijdt, zijn deze dus niet meer terug te wentelen naar 2004 of 2005. Heeft uw BV in de jaren 2004 en 2005 winsten gehaald en nadert in 2007 een verliespost – bijvoorbeeld vanwege een belangrijke investering – dan is het dus interessant om te proberen deze verliespost zoveel mogelijk al in 2006 te nemen. Ook omdat de tarieven in 2006 hoger zijn dan in 2007 en u uw kosten in 2006 nog tegen het hogere percentage kunt aftrekken.
 
Inhaaldonatie
De meest geëigende methode om kosten ‘naar voren’ te halen, is door het vormen van een voorziening voor uitgaven die u in de toekomst (waarschijnlijk) gaat maken, maar die toe te rekenen zijn aan de bedrijfsuitvoering van eerdere jaren. Bijvoorbeeld (groot) onderhoud van uw bedrijfspand. Daarbij mag u, als u in eerdere jaren had kunnen doteren aan een voorziening maar dat nog niet gedaan heeft, een zogenaamde ‘inhaaldotatie’ plegen en die nog niet genomen dotaties nu in één keer doen.
 
Winst
Heeft u lopende verliezen, wees dan juist kritisch met de mogelijkheden tot uitstel van winstneming. Vooral vanaf 2012 zal het verstandig zijn om juist eerder uw winst te nemen. In dat geval kunt u bijvoorbeeld denken aan het juist niet doteren aan voorzieningen of deze, voor zover bedrijfseconomisch verantwoord, te laten vrijvallen.
 
 
Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs
 

Reageer op dit artikel