artikel

Nieuw handhavingsbeleid VWA

Dossiers

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) gaat de manier van handhaven veranderen. Het nieuwe beleid ‘handhaven met verstand en gevoel’ geeft ondernemers meer eigen verantwoordelijkheid. Goede bedrijven worden beloond, de slechten worden harder aangepakt.

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) gaat de manier van handhaven veranderen. Het nieuwe beleid ‘handhaven met verstand en gevoel’ geeft ondernemers meer eigen verantwoordelijkheid. Goede bedrijven worden beloond, de slechten worden harder aangepakt.
 

Handhaven met verstand en gevoel. Zo heet de nieuwe aanpak van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). De voormalige Keuringsdienst van Waren gaat haar handhavingsbeleid aanpassen. De VWA lichtte op maandag 15 januari in het NBC gebouw de plannen toe tijdens een informatiebijeenkomst. In het nieuwe beleid, dat dit jaar wordt ingevoerd, krijgen ondernemers meer eigen verantwoordelijkheid. Hans Beuger van de VWA: ‘Als een bedrijf geen risico vormt en het proces volledig beheerst, kan de VWA meer afstand nemen, want het bedrijf doet het goed. Om toch een vinger aan de pols te houden, controleren we die bedrijven slechts steekproefsgewijs. Bedrijven die een permanent risico vormen pakken we daarentegen harder aan. Voldoen ze niet aan de wetgeving kan dat sluiting tot gevolg hebben.’ Ghislaine Mittendorff van de VWA vult aan: ‘We zijn hard waar het moet. We stoppen onze energie vooral in die bedrijven die de naleving van de regels niet zo nauw nemen.’
De basis waarop wordt gecontroleerd door de VWA is volgens de hygiënecode, die in 2007 en 2008 wordt aangepast. Beuger: ‘Een bedrijf dat werkt volgens de hygiënecode, voldoet dus aan de wet. Als een bedrijf gecertificeerd is, en zoveel beter is dan anderen, houden we daar ook rekening mee door middel van een bonusregeling. De bonusregeling vertaalt zich in het aantal controles.’
 
Verandering
‘Aanpassing van het beleid is nodig’, stelt Beuger. ‘Het is nodig omdat er nieuwe wetgeving is, de politiek wil verandering én de VWA is veranderd. We zijn geen organisatie met veel toezichthouders, we moeten dus slim keuzes maken. Het streven is één inspectie per jaar te houden. We willen bedrijven niet zómaar lastigvallen met inspecties.’ In die ene inspectie worden alle onderwerpen zoals milieu, arbo en voedselveiligheid in een keer gecontroleerd. Met deze maatregelen wil de VWA ook het aantal herinspecties terugdringen. Details worden niet meteen bestraft. Herinspecties vinden alleen plaats wanneer ondernemers niet schriftelijk reageren, bij een onjuiste afhandeling of bij ernstige overtredingen. De kosten van herinspecties worden doorberekend aan het betreffende bedrijf.’ Hoeveel een herinspectie kost, kon Beuger niet zeggen. ‘We factureren volgens kostprijs, dat betreft voorrijkosten plus de tijd van de inspectie.’
 
Nalevingshulp
De VWA gaat zich in het nieuwe beleid ook meer richten op nalevingshulp. Beuger: ‘De VWA houdt niet alleen toezicht, de ondernemer mag ook uitleg en een oplossing verwachten van ons zodat hij situaties kan verbeteren. We gaan de sector op bedrijfsniveau informeren. We zijn geen adviesbureau, maar willen meer ondersteuning bieden. Zo zullen we startende ondernemers helpen door in het begin samen met hen het bedrijf door te lopen en te bespreken. Je kunt beter twee uur in het begin investeren dan later boetes opleggen.’
Daarnaast wil de VWA inspectie- en analyseresultaten zowel bekendmaken bij de ondernemer als openbaar via de website.’
 
Inventarisatie
Om een goed beeld te krijgen van de huidige stand van zaken in de bakkerijbranche, start de VWA dit jaar met een fotometing. De fotometing is een steekproef onder vijfhonderd bakkerijbedrijven, waarvan honderd gecertificeerde bedrijven. Mittendorff benadrukt dat het gaat om een inventarisatie. ‘De fotometing is een monitor. De meting is niet bedoeld als handhaving, tenzij het echt heel slecht is gesteld bij het bedrijf.’ Naar aanleiding van de inventarisatie worden bedrijven ingedeeld in de groepen rood (permanent risico), oranje (beperkt risico) en groen (nagenoeg geen risico). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen allochtone en autochtone bakkersbedrijven.
De inspectiedienst wil het aantal controles verder terugdringen door te werken met de ‘formuleaanpak’. Dit houdt in dat bakkersbedrijven die een centraal hoofdkantoor hebben met daaraan gekoppeld meerdere winkels centraal worden getoetst en niet alle zaken afzonderlijk geïnspecteerd worden door de VWA. Mittendorff: ‘We houden steekproeven, omdat in de kern de gelieerde winkels dezelfde onderwerpen goed of slecht hebben. Door deze opzet is de pakkans kleiner, maar de straf hoger als de zaken niet goed geregeld zijn.’ Tien bakkersbedrijven (vooral de grotere bedrijven) worden opgenomen in deze nieuwe formuleopzet. Zij worden ingeschaald als ‘beperkt risico’.
 
NBOV
Rin van der Molen, voorzitter van de NBOV liet in zijn reactie weten positief te zijn over het nieuwe beleid van de VWA. Een pluspunt is volgens hem de positieve houding van de VWA, de bereidheid tot dialoog met ondernemers en de ondersteuning bij naleving. Het is een goede zaak dat ondernemers betrokken worden bij het handhavingsbeleid. ‘Hoe kunnen we elkaar versterken, daar gaat het om.’ Andere pluspunten zijn volgens hem: de terugtredende overheid en zelfregulering en het feit dat de goeden worden beloond en de slechten harder worden bestraft. Hoewel Van der Molen de openheid van de VWA waardeert, riep hij op tot terughoudendheid als het gaat om de openbaarmaking van controlegegevens. ‘De kans op fouten is groot en als de naam van een bedrijf eenmaal op de website staat, is het kwaad al geschied.’ Over de fotometing (steekproef) zei Van der Molen: ‘Dat biedt kansen voor gecertificeerde bedrijven. Wel uitte hij zijn zorgen over het feit dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen allochtone en autochtone bedrijven.
 
Tekst: Peter de Weerd
Foto’s: Jan Willem Schouten, Henk Riswick

 

Reageer op dit artikel