artikel

MKB-winstvrijstelling

Dossiers

MKB-winstvrijstelling

Vanaf 2007 zijn de tarieven voor winst uit onderneming verlaagd, zowel voor BV’s als voor privé-ondernemers.

Vanaf 2007 zijn de tarieven voor winst uit onderneming verlaagd, zowel voor BV’s als voor privé-ondernemers.
 
 

Voor privé-ondernemers heeft de tariefsverlaging vorm gekregen via de zogenaamde MKB-winstvrijstelling in de inkomstenbelasting, van 10% van de winst. De ondernemer hoeft maar over 90% van zijn winst belasting te betalen, waardoor het maximale tarief uitkomt op 46,8% in plaats van 52%.
Om gebruik te mogen maken van de vrijstelling moet u wel voldoen aan het ‘urencriterium’. Dat betekent onder meer dat u 1225 uur in het jaar voor uw onderneming moet hebben gewerkt, tenzij u in dat jaar uw onderneming staakt (in dat geval wordt gekeken of er in de afgelopen vijf jaar tenminste drie keer aan het urencriterium is voldaan). Het urencriterium heeft tot gevolg dat u geen gebruik kunt maken van de vrijstelling, als u te laat in het jaar met uw onderneming start.
De nieuwe MKB-winstvrijstelling heeft belangrijke gevolgen voor de keuze van de rechtsvorm waarin de onderneming wordt gedreven en kan tot gevolg hebben dat u er verstandig aan doet uw onderneming voortaan weer als eenmanszaak of maatschap of vennootschap onder firma te gaan drijven.
Eén zeer belangrijke factor bij de afweging tussen een BV of niet, is het salaris dat in aanmerking moet worden genomen als zogenoemd gebruikelijk loon. Over dit loon van een directeur-grootaandeelhouder wordt namelijk geen MKB-winstvrijstelling verleend, terwijl dit wel gebeurt als u dit loon geniet als winst uit onderneming. In het algemeen geldt daarbij dat hoe hoger het (gebruikelijk) salaris moet zijn in relatie tot de winst die de BV maakt, hoe minder aantrekkelijk de BV is, althans vanuit fiscaal perspectief. Uiteraard kunnen er andere motieven zijn om de onderneming te drijven in de vorm van een BV, zoals het beperken van risico en aansprakelijkheid, kunnen opbouwen van pensioen in eigen beheer, de overdraagbaarheid van de onderneming en financieringsvoordelen.
Als u uw zelfstandig gedreven onderneming juist wilt omzetten in een BV, kan dit ruisend (met fiscale afrekening) dan wel geruisloos (zonder fiscale afrekening). Bij de ruisende variant staakt u voor de inkomstenbelasting uw onderneming. Voor de stakingswinst en de fiscale oudedagsreserve kan dan onder voorwaarden een lijfrente worden bedongen. Deze lijfrente kan zelfs worden bedongen bij uw eigen BV, zodat de liquiditeiten in de onderneming beschikbaar blijven.
Legt de ruisende variant teveel beslag op uw liquiditeiten, dan kunt u kiezen voor de zogenoemde geruisloze omzetting. De BV gaat dan verder met uw fiscale boekwaarden en u hoeft nog niet met de fiscus af te rekenen.
 
Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs
Tel. (0174) 63 88 88

Reageer op dit artikel