artikel

Handige fiscale tips voor pensioenopbouw

Dossiers

Handige fiscale tips voor pensioenopbouw

Als gevolg van de vergrijzing en de steeds veranderende wetgeving wordt het door u opgebouwde pensioen steeds belangrijker. Als ondernemer heeft u de mogelijkheid pensioen in eigen beheer op te bouwen.

Als gevolg van de vergrijzing en de steeds veranderende wetgeving wordt het door u opgebouwde pensioen steeds belangrijker. Als ondernemer heeft u de mogelijkheid pensioen in eigen beheer op te bouwen.
 

• Voor ondernemers die fulltime werken is de eindloonregeling, waarbij het pensioen is gebaseerd op het laatstverdiende loon, de meest gunstige pensioenregeling. Indien u besluit om minder te gaan werken kan het aantrekkelijk zijn om voor de middelloonregeling te kiezen. Het opbouwpercentage is in dat geval hoger dan bij een eindloonregeling.
• Het hoeft niet altijd fiscaal voordelig te zijn om te streven naar pensioenmaximalisatie. Indien u voor uw inkomen niet alleen afhankelijk bent van uw pensioen, kan het juist voordeliger zijn om een lager pensioen aan uzelf uit te keren. Bij een hoog pensioeninkomen betaalt u 52 procent inkomstenbelasting. Wanneer de BV een lager pensioen aan u uitkeert, valt u in het lagere tarief van 42 procent. Eventueel aanvullend inkomen haalt u dan via dividenduitkeringen uit uw BV. Dit kost u weliswaar 25 procent aanmerkelijk belangbelasting, bovenop de al betaalde vennootschapsbelasting, maar is nog altijd goedkoper dan het hoogste belastingtarief van 52 procent.
• De nieuwe levensloopregeling is met name voor de directeur/grootaandeelhouder een superaantrekkelijke regeling. U bent immers baas over uw eigen arbeidsvoorwaarden. Als u uw salaris jaarlijks met 12 procent verhoogt, kunt u kosteloos levensloop opbouwen. En dus eerder stoppen met werken. U ontvangt hetzelfde salaris als andere jaren, de extra 12 procent is het maximum wat jaarlijks in de levensloop mag worden gestopt. Heeft u op 31 december 2005 de leeftijd van 51 jaar bereikt maar niet de leeftijd van 56 jaar, dan mag u meer in de levensloop storten, waardoor u nog meer belastingvoordeel krijgt. Het enige criterium is dat de arbeidsvoorwaarden wel zakelijk blijven. Dat wil zeggen: in lijn met wat in de markt gangbaar is.
• Het is voor dga’s toegestaan om oude dienstjaren met terugwerkende kracht in te kopen (gedeeltelijk en onder voorwaarden). Stel dat u tot uw 40e in loondienst heeft gewerkt, en daarna als ondernemer aan de slag bent gegaan. Als het na een aantal jaren goed gaat, stijgt uw salaris. Via de eindloonregeling kunt u dit met terugwerkende kracht, over de jaren dat u in loondienst werkzaam was, compenseren. Het is nu wettelijk toegestaan om jaarlijks één dienstjaar in te kopen. Wilt u meerdere jaren tegelijk inkopen, dan kunt u dit het beste doen in overleg met de belastinginspecteur. Het kan de BV veel belasting besparen. Zeker als u in één keer een aantal jaren inkoopt, kan dit zelfs leiden tot compensabele verliezen en hoeft de BV helemaal geen belasting te betalen.
 
Voor meer informatie:
Bakkerswereld 4 2007
 
 

Reageer op dit artikel