artikel

Afschrijven op onroerende zaken

Dossiers

Afschrijven op onroerende zaken

Als ondernemer mag u afschrijven op uw bedrijfspand. Dat houdt in dat u een vast bedrag aftrekt, ten laste van de belaste winst, als zijnde een ‘waardedaling’ van het pand. Dit mag ook als het pand in waarde stijgt in plaats van daalt. Vanaf 2007 is hier echter een aanzienlijke beperking in gekomen.

Als ondernemer mag u afschrijven op uw bedrijfspand. Dat houdt in dat u een vast bedrag aftrekt, ten laste van de belaste winst, als zijnde een ‘waardedaling’ van het pand. Dit mag ook als het pand in waarde stijgt in plaats van daalt. Vanaf 2007 is hier echter een aanzienlijke beperking in gekomen.
 

Panden die in de onderneming worden gebruikt, mogen nog maar tot 50 procent van de WOZ-waarde worden afgeschreven. Panden die worden verhuurd aan derden, zijn zelfs nog maar tot 100 procent van de WOZ-waarde af te schrijven. Afschrijving is dan al snel niet meer mogelijk.
De regeling geldt zowel voor BV’s als voor de situatie dat u een onderneming in privé uitoefent. Ook als de directeur-grootaandeelhouder het pand aan zijn BV verhuurt, geldt de afschrijvingsbeperking. Daarbij worden de directeur en de BV overigens wel als ‘één’ gezien. Dat betekent dat de verhuur als ‘eigen gebruik’ kwalificeert en afschrijving dus mogelijk blijft tot aan 50 procent van de WOZ-waarde. Hetzelfde geldt als er panden binnen concernverband worden verhuurd.
 
Ondergrens
De nieuwe regel betekent overigens niet dat u uw normale afschrijvingsmethode moet aanpassen. De WOZ-waarde (of 50% daarvan) komt niet in plaats van de restwaarde, maar vormt een ondergrens (‘bodemwaarde’) waar u niet onder mag komen. Met andere woorden: de jaarlijkse afschrijving wordt niet minder, maar u moet eerder met afschrijven stoppen.
Daarnaast zijn ook de eventuele waardestijgingen of -dalingen van de WOZ van belang voor de afschrijvingen. Indien de WOZ-waarde van een pand stijgt dan zal de ondergrens eerder bereikt worden, zodat er niet meer afgeschreven kan worden. Echter als de WOZ-waarde daalt dan kan de ondernemer wel weer afschrijven totdat de nieuwe bodemwaarde weer bereikt is. Ook de herinvesteringsreserve mag u nog steeds toepassen. Daarbij kan de boekwaarde van uw nieuwe pand onder de bodemwaarde komen. Daarna zult u dan niet meer kunnen afschrijven.
 
Uitzondering
Op deze hoofdregel, dat u niet meer onder de bodemwaarde mag stoppen, geldt één belangrijke uitzondering. Als u kunt aantonen dat de bedrijfswaarde van het pand lager is, dan mag u afwaarderen naar de lagere bedrijfswaarde. Afwaarderen naar een lagere bedrijfswaarde komt echter slechts in uitzonderingsgevallen voor en om het te kunnen toepassen, moet u dit goed met bewijsstukken kunnen onderbouwen.
 
Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs

Reageer op dit artikel