artikel

Wat verandert er bij het pinnen?

Dossiers

Wat verandert er bij het pinnen?

Er verandert veel op het gebied van elektronisch betalen: er komen onder meer nieuwe passen en meer telecommunicatie mogelijk- heden. Dit alles heeft gevolgen voor de betaalterminals. Wat betekent dit voor u?

Er verandert veel op het gebied van elektronisch betalen: er komen onder meer nieuwe passen en meer telecommunicatie mogelijk- heden. Dit alles heeft gevolgen voor de betaalterminals. Wat betekent dit voor u?

 

Een belangrijke verandering waar ondernemingen op het gebied van elektronisch betalen mee te maken krijgen, is de vervanging van de magneetstrip op bankpasjes en creditcards door een zogenoemde EMV-chip. EMV is de standaard die is ontwikkeld door de grote maatschappijen om fraude met betaalpassen te voorkomen.
De komende tijd zullen steeds meer pasjes – te beginnen met de creditcards – met EMV-chip worden uitgegeven. Zowel in Nederland als in het buitenland. Ondernemers moeten daarom betaalterminals gaan gebruiken die EMV-geschikt zijn.
Door de aanschaf van een betaalterminal die geschikt is voor het lezen van de EMV-chip kunnen ondernemers voorkomen dat ze aansprakelijk worden gesteld bij creditcardfraude. U kunt ook op een andere manier het risico van fraude verkleinen. Bijvoorbeeld om de klant te vragen zich te identificeren met zijn paspoort of bij grote aankopen een kopie van het paspoort te maken. Al zal dit laatste in de versdetailhandel niet vaak voorkomen.

 

C-tap
Ook de huidige pinpassen zullen worden vervangen door passen met EMV-chip. Dat betekent dat ook ondernemers die nu geen creditcards accepteren in de toekomst een betaalterminal moeten hebben die passen met EMV-chip kunnen lezen. Er is geen moment vastgesteld waarop alle betaalterminals vervangen moeten zijn.
Er wordt uitgegaan van geleidelijke vervanging, wanneer het de individuele ondernemers schikt. Bijvoorbeeld als er overstap plaatsvindt op ADSL. Of omdat er een nieuw kassasysteem komt, en de betaalterminal daaraan wordt gekoppeld, omdat de terminal kapot gaat of omdat de ondernemer wil profiteren van mogelijkheden die nieuwe terminals bieden, denk aan e-vouchers en klantenkaarten.
Het zal nog jaren duren voordat de magneetstrippassen uit het betalingsverkeer verdwijnen. Vandaar dat betaalterminals de komende jaren zowel de magneetstrip als de EMV-chip kunnen blijven lezen.
Sinds 1 januari gelden nieuwe specificaties op basis waarvan nieuwe betaalterminals zullen worden gecertificeerd, ook wel C-tap specificaties genoemd. C-tap gecertificeerde betaalterminals zijn altijd geschikt voor de EMV-chip.

 

Tips
Let bij het vervangen van een betaalterminal op het volgende:
• Bepaal eerst de eisen waaraan de betaalterminal moet voldoen: pin, chipknip en/of creditcards, vast of mobiele betaalterminal (vast is elektriciteit, mobiel heeft accu), welk type telecommunicatieverbinding (verschillende kosten voor bijvoorbeeld analoge telefoonlijn, ISDN of ADSL), een koppeling met uw kassa of niet?
• Maak op basis van de eigen eisen een voorselectie uit de betaalterminals die staan op www.betaalterminal.nl (zie kader) en bepaal welke twee of drie het meest in aanmerking komen. Informeer ook bij de bank of deze kan adviseren bij de keuze van een betaalterminal of een concrete aanbieding kan doen.
• Vraag een offerte aan bij de leveranciers, die onder meer de volgende gegevens moet bevatten: de specificaties van de geoffreerde terminal, de inhoud van de mogelijke servicecontracten en de kosten, de gegarandeerde levensduur, overige functies en de geschiktheid voor (EMV-)chip. Koop geen betaalterminal in het buitenland, ook als hetzelfde model in Nederland is gecertificeerd.
• Ga altijd na of aanpassing van uw huidige terminal een alternatief is.
• Vervanging is een goede aanleiding om met uw bank over de tarieven van pin- en chipkniptransacties te onderhandelen.

 

Kosten
De basisprijs van een betaalterminal is vooral afhankelijk van de betaalvormen die de terminal kan verwerken en het type telecommunicatieverbinding. Op de website www.betaalterminal.nl van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel staat veel informatie over kosten en rekenvoorbeelden. Naast kopen, kunnen betaalterminals ook worden gehuurd of geleased, dit laatste is vaak inclusief service en software update. Ook bestaat er een all-in transactietarief waarbij aanschafkosten, servicetarief, bankkosten en toebehoren zijn inbegrepen.

 

Voor meer informatie:
Om ondernemers te informeren over de veranderingen bij het elektronisch betalen en om hen te helpen bij het maken van een verantwoorde keuze voor een betaalterminal heeft het Hoofdbedrijfschap Detailhandel de site www.betaalterminal.nl opgezet.

 

Reageer op dit artikel