artikel

Preventiemedewerker

Dossiers

Preventiemedewerker

Sinds zomer 2005 moet elk bedrijf een preventiemedewerker hebben. In de praktijk betekent dit dat een bakker zicht laat bijstaan door een of meer deskundige werknemers die aandacht besteden aan veiligheid en gezondheid. De arbeidsinspectie controleert hierop. De regels op een rij.

Sinds zomer 2005 moet elk bedrijf een preventiemedewerker hebben. In de praktijk betekent dit dat een bakker zicht laat bijstaan door een of meer deskundige werknemers die aandacht besteden aan veiligheid en gezondheid. De arbeidsinspectie controleert hierop. De regels op een rij.

 

Vanaf 1 januari dit jaar (2006) gaat de Arbeidsinspectie actief controleren op de aanwezigheid van de preventie-medewerker. Deze moet sinds 1 juli 2005 in het bedrijf aanwezig zijn. De preventiemedewerker moet kennis hebben van arborisico’s op de werkvloer en moet de werkgever onder andere assisteren bij het opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
De taken van een preventiemedewerker bestaan verder bijvoorbeeld uit voorlichten over het onderhoud van apparaten, het bevorderen van het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en instructie geven over het werken met gevaarlijke stoffen, als dat van toepassing is. Bij afwijkingen moet de preventie-medewerker de bedrijfleider of ondernemer inschakelen. Een derde taak is het geven van voorlichting over risico’s binnen het bedrijf aan medewerkers/collega’s. De preventiemedewerker let samengevat op de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf.
Voor 1 juli 2006 moeten de schriftelijke afspraken over de preventie-medewerker(s) als bijlage worden toegevoegd aan uw RI&E/Plan van aanpak.
Als een bedrijf minder dan vijftien medewerkers in dienst heeft, mag de ondernemer zelf optreden als preventiemedewerker. Bij vijftien of meer personeelsleden maag dit niet. U moet dan één persoon aanwijzen als preventiemedewerker. Dit mag niet iemand van buiten het bedrijf zijn. In sommige gevallen is het verstandig om meerdere preventiemedewerkers te benoemen. Een voorbeeld: de productiechef is preventiemedewerker net als de chef(in) van de winkel. Het is zeker geen automatisme dat een werkgever die meerdere vestigingen heeft evenzoveel preventiemedewerkers zou moeten hebben. De RI&E kan hierover uitsluitsel geven. Echt grote bedrijven hebben vaak al iemand in dienst die het werk van een preventiemedewerker al nagenoeg uitvoert, vaak met de titel ‘arbocoördinator’. Het verschil met een externe arbodeskundige is dat de preventiemedewerker op de werkvloer aanwezig is en zorgt voor de dagelijkse veiligheid. De arbodeskundige toetst de RI&E en adviseert hierover. Dit hoeft bij de meeste bedrijven niet vaker dan eens in de paar jaar.
 
Cursus nodig?
Er is geen vaste opleiding of competentieprofiel van een preventie-medewerker. De kennis van de preventiemedewerker moet afgestemd zijn op de risico’s binnen de onderneming. Hij of zij moet dus op de hoogte zijn van alle relevante arbozaken en de arbeidsrisico’s in het bedrijf. De risico’s binnen een bedrijf zijn vastgelegd in de RI&E. De kennis of opleiding van de preventiemedewerker, zal dus per type bedrijf verschillen. Het gaat om deskundigheid voor veilig en gezond werken die nodig is bij de dagelijkse bedrijfsvoering. Daarnaast moet een preventiemedewerker collega’s kunnen/durven aan spreken over veilig werken.
De wet stelt geen verplichte eisen aan een cursus voor de preventie-medewerker. Veel ondernemers hebben echter wel aanbiedingen ontvangen van cursus- en trainingsbureaus die suggesties wekken dat de ondernemers verplicht zijn hun preventiemedewerker op cursus te sturen. ‘Dat is niet het geval. Een cursus kan zinvol zijn, maar is niet verplicht,’ zo zegt Maurice Starren. Hij is adviseur wet- en regelgeving bij het Nederlands Bakkerij Centrum in Wageningen.
 
Ontslagbescherming
De preventiemedewerker heeft een onafhankelijke en zelfstandige positie ten opzichte van de werkgever. Daarom geeft de overheid de preventiemedewerker arbeidsrechtelijke bescherming. Deze bescherming bestaat eruit dat de preventiemedewerker bij het uitvoeren van de preventietaken niet mag worden benadeeld én dat de preventiemedewerker ontslagbescherming heeft vergelijkbaar met een OR-lid. Dat betekent concreet dat de preventiemedewerker naar de kantonrechter kan stappen met het verzoek om de benadeling door de werkgever te laten stoppen. De Arbeidsinspectie kan een preventiemedewerker niet aansprakelijk stellen voor fouten of tekortkomingen. Dus angst voor een strafrechtelijke aansprakelijkheid van de preventiemedewerker is overbodig. De preventiemedewerker heeft voor de Arbeidsinspectie dezelfde ‘status’ als een ‘gewone’ werknemer.
Taken preventiemedewerker
Het adviseren van ondernemer en collega’s over arbeids-omstandigheden (het veilig gebruiken van machines, het werken met beschermmiddelen)
Het ondersteunen bij het uitvoeren en opstellen van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Het bewaken van risico’s en preventieve acties uit de RI&E
Meldpunt voor (bijna) ongevallen en onveilige situaties
Vraagbaak op het gebied van arbeidsomstandigheden
Het bijhouden en verspreiden van informatie op dit gebied
Het verzorgen van de externe contacten met Arbodienst en Arbeidsinspectie.
Meer weten?
Boek:
Preventiemedewerker
Een praktische handleiding
Dhr. P. Diehl, mr. H. Koenders, ing. T. Suijkerbuijk
ISBN 9013024645, € 59,-.
Boek:
Aan de slag met de nieuwe arbowet
Praktisch organiseren in het MKB
Dhr. F. Robroek; Dhr. D. Speetjens
ISBN 9013027822, € 18,-.
 
 

Reageer op dit artikel