artikel

Het bedrijf optimaal verzekeren

Dossiers

Het bedrijf optimaal verzekeren

U kunt honderden, zo niet duizenden, euro’s besparen door uw verzekeringsportefeuille regelmatig na te kijken. Voorkom onder- of oververzekering.

U kunt honderden, zo niet duizenden, euro’s besparen door uw verzekeringsportefeuille regelmatig na te kijken. Voorkom onder- of oververzekering.

Een bakkerondernemer doet zijn verzekeringsportefeuille over naar een andere, goedkopere, verzekeringsmaatschappij. Volgens zijn nieuwe tussenpersoon krijgt hij dezelfde dekking tegen een lagere premie. Een oven raakt door zelfontbranding zwaar beschadigd. Kosten: ¢ 50.000. Zowel bij de oude als de nieuwe verzekeraar valt deze schade niet onder de reguliere brandverzekering. Het bedrijf stelt de tussenpersoon, die de verzekeringen heeft afgesloten, aansprakelijk omdat hij het bedrijf hiervan niet op de hoogte heeft gebracht. De Hoge Raad oordeelt dat dit onzin is. In de normale bedrijfsuitoefening had de verzekerde kunnen weten dat dit risico bestond. En dat het bedrijf zich hier tegen extra had kunnen verzekeren. De ondernemer had in dit geval een eigen verantwoording. Hij had het risico aan moeten kaarten bij zijn nieuwe tussenpersoon. Gevolg: het bedrijf draait zelf voor de kosten op.

 

Dubbele dekking

Om dit scenario te voorkomen, verdient het aanbeveling uw verzekeringsportefeuille regelmatig te (laten) checken. Kijk dan onder meer naar dubbele dekkingen, te hoog of te laag verzekerde bedragen, niet-verzekerde activiteiten, onvolledige dekkingsomschrijvingen en verzekeringen die niet langer van toepassing zijn. Hoewel dit niet een van de meest aantrekkelijke werkzaamheden voor een ondernemer is, kan dit gunstig zijn voor uw liquiditeit. In de praktijk komt het nog wel eens voor dat ondernemers tienjarige contracten overleggen die acht jaar geleden zijn afgesloten. De verzekerde bedragen zijn nog in guldens en dekkingsomschrijvingen zijn vaak volledig achterhaald. Uw bedrijf verandert voortdurend, daar moet u uw verzekeringen ook op aanpassen. Zeker bij snelgroeiende bedrijven komt het regelmatig voor dat ze onderverzekerd zijn. Een nieuwe machine wordt aangeschaft. Een verzekering er op afsluiten? Ach dat komt bij het volgende bezoek van uw tussenpersoon wel. Dit kan u uiteindelijk duur komen te staan. Maar ook oververzekeren kost geld. U betaalt immers meer premie dan dat u bij schade uitbetaald krijgt. Ook dat is dus niet aan te raden. U kunt zich ook verzekeren zonder dat u het risico loopt van over- of onderverzekering. Het te verzekeren goed wordt dan om de drie jaar getaxeerd en verzekerd tegen de dan vastgestelde waarde.

 

Belangrijkste verzekeringen

Dit zijn de belangrijkste verzekeringen waar u als ondernemer de grootste kans mee loopt om onder- of oververzekerd te zijn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebouwenverzekering

Deze verzekering dekt de schade aan uw bedrijfspand die wordt veroorzaakt door brand, ontploffing, blikseminslag, inbraak, storm of waterschade. Bij schade ontvangt u doorgaans een schadevergoeding op basis van de herbouwwaarde. Juist bij deze verzekering komt het relatief vaak voor dat een ondernemer bij schade onderverzekerd blijkt te zijn. Dit kan van invloed zijn op het voortbestaan van uw onderneming.

 

Bedrijfsschadeverzekering

De meeste ondernemers verzekeren alleen de gebouwen. Maar heeft u er wel eens aan gedacht wat de gevolgen zijn voor uw omzet als uw bedrijfspand afbrandt? U kunt gedurende langere periode geen productie draaien, wat weer leidt tot omzetderving. Dit risico kunt u verzekeren met de bedrijfsschadeverzekering. Let u erop dat zowel het verzekerde belang, dus de brutowinst of de omzet min de variabele kosten, en de door u verzekerde uitkeringstermijn juist zijn. In de praktijk blijkt dat een groot aantal bedrijven na een brand failliet gaat. Een goede bedrijfsschadeverzekering kan dit voorkomen.

 

Milieuschadeverzekering

Indien u een bedrijfspand bezit of huurt is het aan te raden een milieuschadeverzekering (msv) af te sluiten. Zeker met de steeds strenger wordende milieuwetgeving en toenemende milieubewustwording. Zo kan de overheid de gebruiker van het door brand beschadigde gebouw verplichten de bodem, met het vervuilde bluswater, te laten saneren en de kosten te betalen. De schuldvraag speelt hierbij geen rol. Ook zal de gebruiker van het pand een aanslag ontvangen van het waterzuiveringsbedrijf met betrekking tot de verwerking van het in de bodem gestroomde bluswater. Deze kosten zijn een aanzienlijke aanslag op de liquiditeit van de onderneming.

 

Roerende zaken

Een andere veelvoorkomende verzekering in ondernemersland is de verzekering voor roerende zaken, als inventaris en machines. Roerende zaken kunt u verzekeren tegen nieuwwaarde, vervangingswaarde, inkoopwaarde of getaxeerde waarde. Welke waarde u kiest hangt af van het te verzekeren object. Stel u heeft een machine van tien jaar oud. Door afschrijvingen heeft de machine een vervangingswaarde van ¢ 10.000. Het heeft dan geen zin om de machine tegen nieuwwaarde te verzekeren. U krijgt toch niet meer dan de vervangingswaarde. Met name voor oudere machines geldt dat u ze het beste tegen vervangingswaarde kunt verzekeren. Dit scheelt weer in de premie.

 

Risico’s

Het belangrijkste van verzekeren is dat de bedrijfscontinuïteit wordt gewaarborgd. U hoeft niet alles te verzekeren. Als ondernemer kunt u zelf het beste de bedrijfsrisico’s inschatten die u niet zelf wilt of kunt dragen. Het is echter raadzaam om de risico’s in overleg met een verzekeringsdeskundige in kaart te brengen.

 

 

 

Samengevat

• Pas de verzekering aan bij veranderingen in het bedrijf.
• Veel ondernemers hebben hun bedrijf onderverzekerd.
• Veel bedrijven gaan na een brand failliet door onderverzekering.
• Sluit een milieuschadeverzekering af.
• Verzeker oude ovens en machines tegen vervangingswaarde.

 

Met medewerking van Bob Dorhout Mees (commercieel directeur) en Roel Lok (senior schadecorrespondent), beiden werkzaam bij Schouten Insurance International in Rotterdam.

Reageer op dit artikel