artikel

‘Betaal nooit aan of vraag bankgarantie

Dossiers

‘Betaal nooit aan of vraag bankgarantie

Edwin Bellis uit Hippolytushoef besloot vorig jaar een gereviseerde deegverwerking set te kopen bij Globe International in Enschede. Bellis betaalde de helft aan (€ 20.000), maar hij heeft niets gekregen. Ook zijn geld heeft hij niet terug. Zijn tip: ‘Betaal nooit aan of vraag om een bankgarantie.’ Globe International is inmiddels failliet verklaard en heeft een doorstart gemaakt onder de naam Globe Food Equipment

Edwin Bellis uit Hippolytushoef besloot vorig jaar een gereviseerde deegverwerking set te kopen bij Globe International in Enschede. Bellis betaalde de helft aan (€ 20.000), maar hij heeft niets gekregen. Ook zijn geld heeft hij niet terug. Zijn tip: ‘Betaal nooit aan of vraag om een bankgarantie.’ Globe International is inmiddels failliet verklaard en heeft een doorstart gemaakt onder de naam Globe Food Equipment
 

Edwin Bellis, eigenaar van de gelijknamige bakkerij in Hippolytushoef is boos en teleurgesteld. Hij is boos op machineleverancier Globe International uit Enschede, omdat zij hun afspraken niet zijn nagekomen.
Teleurgesteld is Bellis in zichzelf, omdat hij ruim € 20.000 (de helft van de som) heeft aanbetaald. ‘Ik had pas moeten betalen wanneer de machine er was.’ Ondanks zijn frustratie wil hij geen zielig verhaal ophangen. ‘Ik wil collega’s waarschuwen om te zorgen dat zij niet dezelfde fout maken als ik heb gemaakt. Als je een dure machine koopt, betaal nooit aan. Als je wel gaat aanbetalen, vraag dan om een bankgarantie. Dan weet je zeker dat je altijd je geld terugkrijgt als het bedrijf zijn afspraken niet nakomt.’
Een andere tip die Bellis heeft is: ‘Spreek een exacte dag van levering af en zet er een dwangsom op. Als de leverancier op die dag niet levert, kun je hem in gebreke stellen. Je moet zakelijk zijn met dit soort dingen’, aldus de Noord-Hollandse bakker.
Bellis noemt de tips en adviezen op alsof hij een ervaren jurist is. Niets is minder waar. ‘Ik ben door schade en schande wijs geworden.’
De problemen voor Bellis beginnen in 2004 als hij op zoek gaat naar een nieuwe deegverwerking set. Hij komt uiteindelijk uit bij Globe International in Enschede. Het bedrijf biedt een gereviseerde afweger, puntenkast en toevouwer van Kalmeijer uit het jaar 2000 aan voor € 36.000. Bellis is tevreden en betaalt in augustus 2004 de helft van het bedrag aan. Bij gereed melding zou hij 40 procent betalen om bij levering (half oktober) de overige 10 procent te voldoen. Half oktober wordt er echter geen deegverwerking set geleverd. Het is december 2004 wanneer Globe International de machine gereed meldt en vraagt aan Bellis om 40 procent van de som over te maken. Bellis wil eerst de machine zien voordat hij betaalt. ‘Ik ben naar Enschede gereden en er bleek helemaal niks te staan.’ In januari 2005 komt Globe International wel met een puntenkast. ‘Maar het blijkt een type uit 1998 te zijn in plaats van 2000. Het frame zou gestraald worden en de kettingen vervangen.’ Bellis gaat akkoord. ‘Ik wilde een kast, ik moest verder.’ 28 Februari 2005 zou de set uiteindelijk geleverd worden. Voor Bellis is de maat vol als de machineleverancier andermaal de afspraak niet nakomt. Hij stelt de firma in gebreke om op 6 maart beslag te laten leggen op alle lopende rekeningen van Globe International. Een maand later wint Bellis een kort geding dat hij heeft aangespannen, waardoor hij zijn aanbetaling van € 20.000 euro zou terugkrijgen. ‘Tot op de dag van vandaag heb ik niks ontvangen. Er bleek namelijk maar € 9500 op de lopende rekeningen te staan. Bovendien waren er meer schuldeisers en van een kale kip kun je niet plukken.’
 
Collega’s
Dat meer ondernemers problemen hebben gehad met Globe International blijkt bij navraag. Zo bevestigt Klaas Hendrik Link, eigenaar van Echte Bakker Link in Ferwert geen goede ervaringen te hebben met het inmiddels failliete bedrijf. ‘Wij hebben in 2004 drie snijmachines besteld, aanbetaald en nooit iets gekregen. Pas een dag voor de rechtszaak, die wij hebben aangespannen, kregen we het geld terug via de deurwaarder. We hebben dus geluk gehad. Wat wij ervan hebben geleerd: ‘Nooit meer aanbetalen.’
Ook Echte Bakker Christiaan Verhoog, eigenaar van diverse winkels in Zuid-Holland heeft geen goed woord over voor de handelswijze van Globe International. ‘Het is nogal wat dat daar is gebeurd.’ Verhoog had voor € 100.000 aan silo’s en bollenkasten besteld bij het bedrijf. Omdat hij de gang van zaken niet vertrouwde, dekte hij zich in door een vooruitbetalinggarantie op te nemen. De klant krijgt dan zijn geld terug indien de leverancier disfunctioneert. Deze tip kreeg Verhoog van de NBOV.
 
Bellis heeft inmiddels een puntenkast gekocht bij Kalmeijer. Hij probeert nu aan te tonen dat de voormalige eigenaren van Globe International (Herbert Kroeze en Hans Blaauwgeers) wanbeleid hebben gevoerd, waardoor ze volgens Bellis privé aansprakelijk kunnen worden gesteld.
 
REACTIE GLOBE
‘Verschil van mening’
Reactie van Herbert Kroeze, voormalig eigenaar van Globe International: ‘Inzake Bellis. Globe heeft er echt alles aan gedaan om de machines uit te leveren. Dat dit helaas niet gelukt is, heeft te maken met een verschil van mening over de uitvoering van de puntenkast. Ook werkte de tijd in ons nadeel toen Bellis de zaak op scherp ging zetten. Ik heb Bellis zelfs na het faillissement nog aangeboden de machines gratis te leveren. Daar had hij echter geen trek in. Naar later bleek, omdat hij inmiddels al een puntenkast bij een collega gekocht had.’
‘Bakker Verhoog heeft totaal geen recht van spreken. Silo’s heeft hij namelijk nooit bij ons besteld. Ook het bedrag van € 100.000 is volledig uit de lucht gegrepen. Verder is Verhoog zijn financiële verplichting jegens Globe nooit nagekomen. Dit kan ik met documenten zwart op wit aantonen. Ik heb daarom voortijdig de stekker uit het project getrokken.’
 
Nieuwe eigenaar
Globe heeft eind juni 2005 een doorstart gemaakt. De voormalige eigenaren zijn momenteel in dienst bij het nieuwe bedrijf Globe Food Equipment in Enschede. Dit bedrijf heeft de hele inventaris, de knowhow en alle machines en onderdelen van Globe International overgenomen. Bakkers, die Globe machines in gebruik hebben, kunnen bij de nieuwe firma terecht voor hulp en service. De eigenaar van Globe Food Equipment is Willem Neeskens. Hij is niet verantwoordelijk voor het verleden van Globe International. Neeskens wil verder niet reageren, omdat hij als eigenaar totaal niets van het verleden afweet, maar zo blanco mogelijk van start wil gaan. ‘In de nieuwe opzet heeft Globe zeker toekomst’, is het enige dat hij kwijt wil.
 

Reageer op dit artikel