artikel

‘Bakkers en groothandel moeten intensiever samenwerken

Dossiers

Het wordt er de laatste jaren voor de groothandel niet gemakkelijker op om de grondstoffen op tijd bij de bakker te krijgen. Nog nauwer samenwerken is het devies.

Het wordt er de laatste jaren voor de groothandel niet gemakkelijker op om de grondstoffen op tijd bij de bakker te krijgen. Nog nauwer samenwerken is het devies.

 

Nederland slibt langzaam maar zeker dicht. Het drukke verkeer speelt ook de bakkerijgroothandel parten, en de vaak afwijkende verordeningen per gemeente. Die laatste leggen bijvoorbeeld steeds vaker beperkingen op aan zwaarte/lengte van het vrachtverkeer, toepassingen van geluidsnormen (piek) en venstertijden, waarin laden en lossen wordt toegestaan. Logistiek manager Gerd Helbach van het Backershuys in Utrecht is er niet blij mee. ‘Dit vereist van de groothandel een voortdurende oplettendheid en aanpassing aan de normen per gemeente. Het is lang niet altijd gemakkelijk om de wensen van de bakker te combineren met de regelgeving van de gemeente.’
Het is voor groothandels elke week – soms elke dag – weer een uitdaging om de spullen bij hun klanten te krijgen. Het is niet alleen het verkeer dat partijen parten speelt, ook de soms (te) enthousiaste assortimentsuitbreiding van producenten, waardoor de bakker onvoldoende zicht op eigen voorraden heeft. Ook vergeten bestellingen zorgen vaak voor vertragingen.
Ten eerste het almaar uitdijende assortiment. Directeur Tjeerd Velstra van groothandel Desimo in Leeuwarden raadt bakkers aan hun assortiment aan grondstoffen van tijd tot tijd onder de loep te nemen. ‘Is het echt nodig om 80 soorten brood aan te bieden? Kunnen er uit een kleinere range aan grondstoffen niet meer verschillende producten gefabriceerd worden?’ Hij verwijst daarbij graag naar restaurantketen La Place, die met een beperkt assortiment grondstoffen gerechten uit uiteenlopende internationale keukens bereidt, wat voor het voorkómen van derving van groot belang is. ‘Bakkers en groothandel zouden vaker moeten overleggen. De laatste kent de grondstoffenmarkt en kan adviseren.’ Helbach merkt op dat ook de groei van het assortiment diepvries en make-off/bake-off de logistiek er niet makkelijker op heeft gemaakt. ‘Omdat veel traditionele bakkerijen te kampen hebben met plaatsgebrek, wordt de voorraad zo klein mogelijk gehouden. Dat betekent voor de groothandel een flinke belasting van het beschikbare vloeroppervlak en uiteraard vaker de bakker beleveren om aan de behoefte te kunnen voldoen.’
 
Ook directeur Geert Küppers van groothandel Grobak is van mening dat het assortiment in de hand gehouden moet worden. ‘Er zijn veel doublures in artikelen. Neem de tientallen soorten gele room. Die overstelpende hoeveelheid is voor ons een reden om niet ongelimiteerd met private labels te werken.’ Daar komt volgens Helbach nog bij dat assortimentsvergroting ook een extra belasting betekent voor de opslag. ‘Het breder worden van het assortiment gaat altijd gepaard met de behoefte aan extra opslagruimte. In het geval van goederen die onder geconditioneerde omstandigheden opgeslagen moeten worden kan dit tot een behoorlijke kostenverhoging leiden.’
 
Standaard bestellijsten
Ook onvoldoende voorraadbeheer speelt de bakker soms parten. Goed voorraadbeheer, zo is de algemene mening, levert direct voordeel op voor beide partijen. Daarnaast levert het gebruikmaken van standaard bestellijsten met vaste artikelcodes administratieve rust op in het bedrijf. Velstra geeft een voorbeeld: ‘Soms komt er zelfs nog faxen binnen met een bestelling voor zo-en-zoveel Rap-poeder. Bij oudere bakkers zit die term erin gebakken. Lang niet iedereen weet echter meer, dat daar gele roompoeder mee wordt bedoeld. En dat levert soms onnodige vertraging op. Het gebruik van een standaardlijst artikelcodes is het meest efficiënt.’
Ook Küppers is van mening dat de bakker serieus aandacht aan zijn voorraad moet besteden. ‘Houdt rekening met de omstandigheden en met seizoensinvloeden. EnȦ Kerst valt nog altijd op 25 en 26 december. Met andere woorden, er valt best wel te plannen. Zorg altijd voor een zekere voorraad. Ik begrijp wel dat de accountant de voorraad zo klein mogelijk wil houden, maar het moet wel werkbaar blijven.’
Een bijkomend voordeel van uniforme bestellijsten is de mogelijkheid om afwijkingen te traceren. Twee voorbeelden uit de praktijk van Desimo: ‘Een klant van ons bestelde steeds meer reinigingsmiddelen voor dezelfde vaatwasser. Hij had dat zelf niet in de gaten, omdat het personeel de bestellingen deed. Omdat het ons opviel, hebben we hem aangeraden om de vaatwasser anders in te stellen. Dat hielp. Als hij niet steeds dezelfde uniforme bestellijst had gebruikt, was zoiets nooit opgevallen. Nog een voorbeeld. Het viel op dat de bestellingen aan Tork-papier bij de ene bakkerij veel hoger waren dan bij de andere. Wat blijkt: als je de rol te hoog aan de muur hangt, trek je snel te veel papier van de rol. Door de rol lager te hangen, kun je veel besparen.’
 
E-mail of fax
Alle drie groothandels krijgen de bestellingen het liefst binnen per e-mail of per fax. Mondeling bestellen is erg foutgevoelig. Helbach adviseert de bakker zoveel mogelijk online te bestellen. ‘De bakker kan zijn eigen bestellijst samenstellen, hij kan precies zien wat de vorige bestellingen waren en hij kan direct beschikken over de prijzen.’ Ook Grobak is inmiddels gewend om bestellingen per fax of e-mail binnen te krijgen. Küppers adviseert zijn afnemers een vast moment te kiezen. ‘Je kunt dan in alle rust je bestelfax controleren en invoeren. Realiseer je daarbij wel dat er geen vertegenwoordiger meer is die een vinger opsteekt bij een afwijkende bestelling. En een goede tip: kies wekelijks een moment om de voorraad te controleren.’
Alle drie hameren ze erop dat de bakker toch vooral artikelcodes gebruikt. ‘En dan nog gaat het soms verkeerd: tikfouten, regels te hoog of te laag lezen.’ De directeur van Desimo ten slotte: ‘Geen enkele vertegenwoordiger heeft de pretentie de bakker te willen leren bakken, dat kan hij zelf het best. Maar we denken wel dat we een ondersteunende en adviserende rol kunnen spelen. Wie zijn voorraad en logistiek op orde heeft, creëert administratieve rust en dat levert voor de bakker tijd op voor zijn basisactiviteit: bakken en je klanten van dienst zijn.’
 

Reageer op dit artikel