artikel

Regeling auto van de zaak

Dossiers

Vanaf 1 januari 2006 is het privé-gebruik van een auto van de zaak door middel van bijtelling in de loonheffing betrokken. Wat zijn hiervan de gevolgen voor werkgevers? Bakkerswereld zet met medewerking van het CAD de consequenties op een rij.

Regeling auto van de zaak
Vanaf 1 januari 2006 is het privé-gebruik van een auto van de zaak door middel van bijtelling in de loonheffing betrokken. Wat zijn hiervan de gevolgen voor werkgevers? Bakkerswereld zet met medewerking van het CAD de consequenties op een rij.
Had u als werkgever in de oude situatie geen bemoeienis met de belastingheffing over het privégebruik van de auto van de werknemer, per 1 januari van dit jaar is dat veranderd. Met ingang van 1 januari 2006 behoort het privé-gebruik van de auto van de zaak tot het loonbegrip. Dit betekent dat vanaf 2006 u als werkgever verantwoordelijk bent voor de bijtelling van het privégebruik van de auto van de zaak. Wanneer de werknemer meer dan 500 kilometers per jaar privé rijdt, moet er 22% van de cataloguswaarde van de auto bij het brutoloon van de werknemer opgeteld worden en daarover moet loonheffing worden ingehouden en afdragen. De catalogusprijs is de prijs die geldt op het moment van eerste afgifte van het kentekenbewijs. De uitkomst wordt verdeeld over de loontijdvakken. Als de werknemer een eigen bijdrage betaalt, mag deze bijdrage in mindering worden gebracht op de bijtelling. Als een werknemer minder dan 500 kilometer privé rijdt op jaarbasis, vervalt de bijtelling.
Om de gereden privé-kilometers aan te kunnen tonen, moet de werknemer aan een tegenbewijsregeling voldoen. Met andere woorden: hij moet een sluitende kilometerregistratie kunnen overhandigen. Woon- werkverkeer valt niet onder privégebruik. Als de werknemer meent minder dan 500 kilometer op jaarbasis privé te rijden, is het goed om hem een verklaring ‘geen privégebruik’ in te laten vullen. Dit formulier verschuift namelijk het risico van het ten onrechte niet bijtellen van privé-kilometers naar de werknemer. Blijkt dat de werknemer bij nader inzien wel meer dan 500 kilometer privé rijdt per jaar, dan moet hij (in plaats van de werkgever) dit melden via een zogenaamd correctiebericht. Als de eerdere aangifte niet wordt gecorrigeerd, kan de Belastingdienst een boete opleggen. Dit betekent dat de werkgever over de bijtelling geen premies werknemersverzekeringen hoeft in te houden en af te dragen. Bijtelling telt ook niet mee voor de uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen.
Bestelauto’s
Voor bestelauto’s geldt een uitzondering op de verplichte bijtelling. Die uitzondering geldt alleen voor bestelauto’s die geschikt zijn om goederen te vervoeren, die buiten werktijd niet gebruikt kunnen worden of waarvoor een verbod op privé-gebruik geldt en die doorlopend afwisselend door twee of meer werknemers worden gebruikt. Indien de werkgever aannemelijk kan maken dat de bestelauto afwisselend door twee of meer werknemers wordt gebruikt, wordt privé-gebruik door een eindheffing van een vast bedrag van 300 euro belast. Het bedrag van 300 euro geldt per bestelauto en op jaarbasis. Als een dergelijke bestelauto halverwege het jaar in gebruik wordt genomen, bedraagt de eindheffing voor de tweede helft van het jaar 150 euro.
Boete werkgever
Wanneer blijkt dat het privé-gebruik van de auto van de zaak niet in de loonaangifte is betrokken door de werkgever, de werkgever geen (goede) rittenadministratie, ‘verklaring van geen privé-gebruik’, of ander afdoende bewijsmiddelen kan overleggen, volgen er naheffingsaanslagen en boetes. De naheffingsaanslag bestaat uit loonbelasting/premie volksverzekeringen. De vergrijpboete is plusminus 25%. Tevens wordt er heffingsrente in rekening gebracht.
Advies CAD
• Bespreek de nieuwe regeling met alle betrokken werknemers
• Betrek de bijtelling van een personenauto in de loonaangiften
• Indien een bestelauto ter beschikking is gesteld: leg vast dat de betreffende werknemer over een eigen auto beschikt, onderzoek of de bestelauto uitsluitend geschikt is voor vervoer van goederen, onderzoek of privé-gebruik kan worden uitgesloten, privé-gebruik kan worden verboden.
Voor meer informatie: Tel. 0348-422180
Reageer op dit artikel