nieuws

Tijdsdruk en lastige klanten grootste stressfactoren op werkvloer

De winkel

Bijna 50.000 organisaties in 36 landen, waaronder de 28 lidstaten, hebben meegedaan aan het Esener onderzoek over stress op het werk. Het onderzoek laat een waardevolle actuele momentopname zien van de wijze waarop risico’s op het werk, en met name nieuwe en opkomende risico’s, in Europa worden beheerd.

Tijdsdruk en lastige klanten grootste stressfactoren op werkvloer
Archief Bakkerswereld

De meeste stress ervaren Europese werknemers door het omgaan met lastige klanten, patiënten en leerlingen (58%). Andere belangrijke stressfactoren die door iets meer dan de helft van de mensen wordt genoemd zijn: tijdsdruk, langdurig in dezelfde houding zitten en herhaaldelijk dezelfde bewegingen uitvoeren.

‘Psychosociale risico’s worden als de grootste uitdaging ervaren. Bijna één op de vijf organisaties die melden met lastige klanten te moeten omgaan of tijdsdruk ervaren, geeft ook aan dat het hun aan informatie of adequate instrumenten ontbreekt om het risico aan te pakken’, zegt Christa Sedlatschek, directeur van EU‑OSHA.

Risicobeoordelingen

Verder komt naar voren dat 76% van de organisaties regelmatig risicobeoordelingen uitvoeren. Hiervan beschouwt 90% de uitkomsten als een nuttige bijdrage tot het beheer van veiligheid en gezondheid.

Het eerste Esener‑onderzoek werd in 2009 gedaan. De huidige meting is nog gedetailleerder en uitgebreider dan de eerste. De steekproefomvang is de helft groter en in drie landen zijn de nationale steekproeven extra vergroot.

EU‑OSHA

EU‑OSHA draagt eraan bij dat Europa een veiligere, gezondere en productievere plaats wordt om te werken. Het Agentschap verricht onderzoek naar gezondheid en veiligheid en ontwikkelt en verspreidt hierover betrouwbare, evenwichtige en onpartijdige informatie. Ook organiseert het Europese bewustwordingscampagnes. Het Agentschap, dat in 1996 is opgericht door de Europese Unie en is gevestigd in Bilbao (Spanje), brengt vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de regeringen van lidstaten, werkgevers- en werknemersorganisaties en vooraanstaande deskundigen uit de 28 lidstaten van de EU en daarbuiten bijeen.

Reageer op dit artikel