blog

Nicci French

De winkel

Na twee gastcolumns werd mijn vrouw gevraagd of ze geen vaste columnist van Bakkerswereld wilde worden. Graag! Toch zat ze met iets. Na jarenlang werkzaam te zijn geweest in onze winkel had ze net het moeilijke besluit genomen zich terug te trekken uit de bakkerij. Vier kapiteins op een schip bleken er te veel. Natuurlijk had zij met haar jarenlange ervaring genoeg stof tot schrijven. Maar het voelde voor haar niet goed te doen alsof ze nog steeds werkzaam in ons bedrijf was. ‘We kunnen vragen of ik het mag doen’, zei ik bij het zien van haar teleurstelling. ‘En dan kun jij me helpen met schrijven.’

Nicci French

Zo gezegd, zo gedaan. De nieuwe Nicci French, die jullie maandelijks een glimp liet opvangen van mijn leven als bakker, het leven van een vakidioot. We namen jullie mee in dat deel van mijn bestaan dat me bij tijd en wijle tot waanzin drijft, maar waar ook mijn hart en ziel liggen. Maakten jullie deelgenoot van mijn denkwijze, de dingen die intens belangrijk voor me zijn.
Stelden vragen. Vertelden jullie openhartig over de grootste teleurstelling van mijn leven: het meester-boulanger-schap waar ik zo naartoe had geleefd, maar wat (voor nu) te hoog gegrepen blijkt. Deelden mijn irritaties en ook mijn vreugde. En genoten bovenal van de reacties die we ontvingen op onze columns.

Toch nemen we nu afscheid. Omdat ik het gevoel heb dat ik mijn tijd en energie anders moet indelen. Absoluut moet blijven vechten en me belangeloos moet blijven inzetten voor onze branche. Maar zonder mijn eigen bakkerij en daarmee ook mijn werknemers en klanten tekort te doen. Mijn focus verplaatst zich nu dus weer wat meer naar bakkerij Lex Brakenhoff. Omdat dit uiteindelijk letterlijk en figuurlijk ons brood op de plank is.

Bedankt dat jullie op wat voor manier dan ook betrokken zijn bij onze prachtige branche

Bedankt voor jullie interesse. Voor het lezen van onze stukjes. Voor de reacties die we mochten ontvangen op de columns. Maar vooral bedankt dat jullie op wat voor manier dan ook betrokken zijn bij onze prachtige branche. Dat deze mede door jullie inzet en liefde voor het vak nog maar heel lang mag blijven bestaan!

Reageer op dit artikel