blog

Kruisbestuiving

De winkel

Kruisbestuiving

De Bakkerswinkel is volop in beweging. Steeds ben ik op zoek naar aansluiting bij nieuwe en inspirerende initiatieven die passen bij mijn visie. Het gaat erom je eigen omgeving te creëren waarin ideeën, ontwerpen en concepten kunnen groeien, met ruimte om door te ontwikkelen!

Ik bedoel hiermee dat het gaat om kruisbestuiving van onze leef- en werkplek met het ambacht waarin wij vakmensen weten hoe je met de juiste ingrediënten tot een hoogwaardig product kunt komen. Dat gaat weer samen met de kruisbestuiving van designers en eetontwerpers en hun ingrediënten. Zij kunnen met hun ontwerpen het product dat wij maken naar een hoger, gevoelswaardiger plan tillen. Door dit samen te voegen, kunnen onze ideeën groter worden! Het publiek waardeert dat. Daar word je gelukkig van. Met De Bakkerswinkel wil ik een plek bieden waar mensen zich thuis voelen en met elkaar verbonden zijn.

Onderdeel van mijn verbindende factor is het initiatief Geldvoorelkaar.nl. Geldvoorelkaar.nl geeft dit gevoel van wederzijdse verbondenheid goed weer. Door deze vorm van crowdfunding wordt De Bakkerswinkel (een beetje) van ons (investeerders) allemaal. Het resultaat mag er zijn; het is ons gelukt om binnen 19 uur het totale bedrag te bereiken voor een tweede Bakkerswinkel in Rotterdam. Ik ben daar ongelooflijk trots op! Na een positief resultaat kun je eraan werken je doelen te bereiken.

Succes ontstaat vaak als je ideeën werken voor mensen. Voor mij betekent dat: iets doen met vakmanschap met een knipoog naar de toekomst. Zoek je eigen mogelijkheden. Probeer het te benaderen op een andere, maar wel je eigen manier. Kijk naar wat er dan verbetert: een wereld die niet alleen van jouw is, maar van ons allemaal. Vanuit die gedachte creëer je een balans tussen vrijheid en beperking. Daar kun je veel plezier aan beleven en dat is nu juist dat plezier dat je nodig hebt om succesvol te zijn! Geef jezelf een KANS.

‘Zonder mensen heb je geen zaak’, zo denk ik erover. Ik vind de processen die tot een resultaat leiden heel interessant. Maar alleen een resultaat is niet voldoende. Ik wil dat resultaat, de winst, in ons bedrijf steken of aan anderen geven. Dat is verbinden, maar ook delen. We kunnen het in de toekomst niet alleen. We hebben anderen nodig. Het leven is als een relatie: het moet passen en we moeten elkaar aanvullen. Dan ontstaat een duurzame, nieuwe toekomst voor heel lang, voor ons allemaal.

Piet Hekker is mede-eigenaar van De Bakkerswinkel in West-Nederland

Reageer op dit artikel