blog

Verhoog je prijzen

De bakkerij 584

De btw gaat op 1 januari van 6 naar 9 procent. Daardoor krijgen we het probleem met de psychologische prijzen: €2,95 klinkt toch net wat beter dan €3,10. Her en der lees ik vergelijkingen met de supermarkt. Die verhoogt bepaalde prijzen niet om het tekort vervolgens terug te halen bij een andere productgroep. Het advies is dit ook te doen bij onze productgroepen. Daarmee ben ik het niet eens.

Verhoog je prijzen
Arend Kisteman

Het laatste wat wij moeten doen, is onze producten vergelijken met die van de supermarkt. Onze kwaliteit en kennis zijn beter en wij zijn een ambachtelijk bedrijf. De supermarkt kan inderdaad schuiven en wij niet. Het vasthouden aan psychologische prijzen lijkt mij dan ook zeker niet verstandig. Ooit kostte een brood 95 cent, maar dat is ook meer geworden. Toen zijn de prijzen ook niet in één klap verhoogd naar 1,95. Dat is met stapjes gegaan tot er weer een nieuwe psychologische prijs kwam. We gaan misschien rare prijzen vragen, maar ooit komen we weer bij de psychologische prijzen.

Daarnaast is het idee de prijzen niet te verhogen, omdat dat een lagere afzet kan veroorzaken. Meer van iets produceren en verkopen kan voor lagere kosten zorgen, en daardoor onder aan de streep voor meer winst dan het geval is bij het duurder maken van een product. Ik snap deze gedachte, maar vind niet dat dit hoort bij onze branche. Wij maken exclusieve producten met de daarbij behorende prijs. De enige vergelijking die wij moeten maken met de supermarkt is, dat wij producten maken die zij niet maakt. Dus stop met de mixen die je ook bij de super ziet. Maak je product onderscheidend, dan heb je geen psychologische prijs meer nodig. Dan kijkt je klant niet eens meer naar je prijs.

Ik heb in september voor het eerst sinds 2013 onze prijzen weer verhoogd, met 5 tot 10 cent, en een paar met 25 of 50 cent. Hoewel onze klanten bereid zijn te betalen voor een goed product, zag ik eerder niet de noodzaak dit te doen. Maar met de stijgende personeelskosten was een verhoging wel weer eens nodig. Het blijft altijd spannend; hoe reageren de vaste klanten die altijd hetzelfde halen? Na twee dagen kwam er een eerste reactie: ‘Dat mocht ook wel eens. Ik kan me niet herinneren wanneer je voor het laatst de prijzen hebt verhoogd.’ Momenteel vraag ik veel prijzen die verre van psychologisch zijn. Ik ga uit van de kracht van mijn bedrijf en mijn product. Mijn product heeft een waarde en die moet ik ervoor vragen. Raak ik klanten kwijt, omdat ik te duur ben, dan neem ik met alle liefde afscheid van hen; dan passen ze niet bij mijn bedrijf. Reken de btw-verhoging door in je product. Jouw klant snapt dit en is bereid die te betalen. Ga uit van je eigen kracht en laat de super maar bij ons kijken hoe wij het doen.

Lees ook: NBC informeert consument over stijging broodprijs

Reageer op dit artikel