blog

Blog: Keuzestress

De bakkerij 734

Blog: Keuzestress

Keuzes maken is nooit mijn sterkste punt geweest. Het zal deels wel komen door het gegeven dat ik onder het gesternte van de Weegschaal ben geboren. Ik twijfel vaak. Niet omdat ik niet weet wat ik wil, maar omdat aan een keuze meerdere kanten zitten waarvoor wel wat te zeggen is.

Het is niet voor niets dat achter beroepskeuzes bij de Weegschaal vaak carrières als diplomaat, rechter of schrijver worden genoemd. Wat dat betreft kan ik zeggen dat ik aardig op mijn plek ben gekomen. Het leven bestaat uit keuzes maken, of je nu schrijver of bakker bent. In nummer 7 van Bakkerswereld zoomen we in op boter, een belangrijke grondstof voor de (banket)bakker en al zo oud als de landbouw. De laatste jaren is er veel aandacht voor dit product en zijn er veel fabels de wereld ingeslingerd. Ook de wetenschap is niet eenduidig. Volgens de laatste inzichten zijn zowel verzadigde als onverzadigde vetten geen voorspellers van hart- en vaatziekten. Verzadige vetten (in hun natuurlijke vorm) kunnen neutraal zijn. Met andere woorden: ze verhogen het risico op hart- en vaatziekten niet en hoeven dus ook niet te worden vermeden.

In de praktijk wordt zowel gewerkt met roomboter als met margarine. En het interessante is, dat de verschillende keuzes met hetzelfde argument worden gemaakt, namelijk dat het beter smaakt. Zo kiest banketbakker Goos Jan Looijenga bewust voor roomboter. Het is volgens hem een lekker product en het werkt makkelijk. Jeroen Mol van Vlaailand werkt alleen met margarine, omdat dit product neutraal van smaak is en daardoor beter past in een vlaai. Jan Kortekaas van de biologische bakkerij De Knollentuin kiest meestal voor roomboter, maar voor zijn veganistische klanten gebruikt hij margarine. Zij mijden immers alle artikelen met een dierlijke herkomst.

Is het een nou beter dan het ander? Ik denk het niet. Voor beide producten is wat te zeggen. Het is wel belangrijke dat u weet waarom u voor het een of voor het ander kiest. Zolang u kunt verantwoorden waarom u bepaalde producten (niet) gebruikt en dit ook uitdraagt naar uw klanten, hoeft u over deze vette kwestie in ieder geval geen keuzestress te hebben.

Reageer op dit artikel