artikel

Trends op het gebied van koelen en vriezen

De bakkerij

Trends op het gebied van koelen en vriezen
Beeld: Jan Willem Schouten

Kies voor koel- en vriesinstallaties die toekomstproof zijn, adviseren leveranciers. Hierbij spelen onder meer de keuze voor integratie van systemen, warmteterugwinning en natuurlijke koudemiddelen een rol. Groot voordeel is dat deze toepassingen milieuvriendelijker en energiezuiniger zijn. Inmiddels is het mogelijk om voor één centraal systeem te kiezen, waarop alle koelingen aangesloten zijn. Hierdoor kan de koeling in de winkel gratis meedraaien op de koeltechniek in de (banket)bakkerij.

Eén centraal systeem waarop alle koeling is aangesloten. Dat is volgens Pieter Huuskes, salesmanager van Emondt, dé toekomst van koeling in de bakkerijsector. ‘We zien veel toegevoegde waarde in de combinatie tussen koeltechniek in de (banket)bakkerij en de winkel. Daardoor kan de koeling in de winkel meedraaien op die van de (banket)bakkerij. Dat levert grote besparingen op, is energiezuiniger en zorgt ook voor minder milieubelasting.’ Emondt heeft met zijn Emondt Duurzame Efficiency Installatie (EDEI) de oplossing voor de moderne koeltechniek. ‘Dit is één centraal systeem voor koel- en vriestechniek, dat kan worden uitgebreid met warmteterugwinning om de werk- en winkelruimte mee te verwarmen. We kiezen dan voor een totale koel- en vriesoplossing met verwarming, waarbij een gasaansluiting en cv-installatie overbodig zijn. Deze complete all-electric systemen zijn klaar voor de toekomst.’ Een onlangs gerealiseerd project waarbij voor één centraal koelsysteem voor zowel de winkel als (banket)bakkerij is gekozen, is de verbouwing van Echte Bakker Wouda in Hengelo.

Anne Wouda van Echte Bakker Wouda in Hengelo heeft de banketbakkerij verhuisd, zodat de productie van brood en banket weer onder één dak kunnen plaatsvinden.

Onder een dak

‘De productie van ons brood en banket vond op twee verschillende locaties plaats’, zegt eigenaar Anne Wouda. ‘Dat was niet praktisch; we moesten telkens heen en weer rijden en wilden graag weer alles onder één dak brengen, zoals het vroeger was.’ Daarbij is de bestaande bakkerij vrijwel gelijk gebleven en is in de voormalige opslagruimte de banketbakkerij gerealiseerd. ‘Dat was gezien de beschikbare ruimte best een uitdaging, maar het is gelukt. We hebben zelfs de indeling van de vorige banketbakkerij kunnen kopiëren. Dat werkt erg prettig voor onze banketbakkers.’
Emondt plaatste hier zijn nieuwe generatie EDEI koeltechniek, zoals een 60 x 80 cm luikenkast, een koelcel, een airco en een 60 x 80 cm koelwerkbank. Het meest bijzondere is echter, dat alle koelinstallaties op één motor zijn aangesloten. ‘Voorheen hadden we vier verschillende motoren en nu hebben we er nog maar één op het dak staan’, zegt de bakker tevreden. ‘Hierop zijn al onze koelingen aangesloten. Zodoende kunnen we flink wat energie besparen. Bovendien scheelt het ook behoorlijk in onderhoud. We werken in een heel prettig werkklimaat en zijn er erg blij mee’, vertelt Wouda enthousiast.

Alle koelinstallaties op één motor zijn aangesloten.

Systemen samenvoegen

Huuskes voegt toe: ‘Emondt heeft de Emondt Duurzame Efficiency Installatie (EDEI) ontwikkeld om klaar te zijn voor de toekomst. Ons complete programma van koel-, vries-, klimaat- en winkeltechniek is met deze nieuwe techniek te combineren. Het samenvoegen van systemen, bewust omgaan met de maandelijkse energiekosten, maar ook rekening houden met het milieu zullen belangrijke aspecten zijn voor de juiste keuze van de installatie. Het is dan ook belangrijk om samen met de leverancier die de kennis en ervaring heeft, dit traject in te gaan.’

Koudemiddelen

Koma KTI en Beko Techniek werken sinds eind 2017 samen om de Nederlandse bakkerijbranche kwalitatieve, duurzame, ecologisch verantwoorde koeltechnische oplossingen te bieden. De belangrijkste trends hebben volgens Jan Jongenelen, sales- en marketingmanager van Koma KTI, en Arthur Vos, communicatiemanager van Beko Techniek, te maken met de integratie van systemen, de keuze voor natuurlijke koelmiddelen en hygiëne-eisen.

De keuze van milieubewuste koudemiddelen voor de toekomst is een onderwerp waarmee elke bakkerij wordt geconfronteerd, merken ze. ‘Op basis van wetgeving worden koudemiddelen met een hoge GWP-waarde (Global Warming Potential), die de mate aangeeft waarin een gas bijdraagt aan het broeikaseffect, tot 2030 uitgefaseerd.’ Dit heeft gevolgen voor koel- en vriesinstallaties, maar ook voor aircosystemen. ‘Bij nieuwbouw of renovatie van bakkerijen zal hiermee terdege rekening moeten worden gehouden. Koma past het productieprogramma zodanig aan, dat er een complete range oplossingen voor de bakkerij kan worden geboden, die aan alle eisen voldoet.’

Natuurlijke koudemiddelen zijn de toekomst, benadrukt Vos. ‘Voordeel hiervan is onder meer een lage GWP, waardoor ze toekomstproof zijn. Een nadeel is dat er meer aandacht moet komen voor de veiligheidsaspecten tijdens de engineering, de installatie en de werking.’

De deegconditioneringsautomaten KOMA Sunriser. Foto: KOMA

Coolbake-oplossing

‘Ook het loskoppelen van de directe relatie tussen productie, verkoop en de bezorging van bakkerijproducten is een ontwikkeling die we in de bakkerij tegenkomen’, vervolgt Jongenelen. ‘Door het toepassen van een Koma Coolbake-oplossing heeft de klant een oplossing om vers en flexibel te werken en bovendien de rentabiliteit te verhogen. Met de Coolbake kun je bijvoorbeeld half afgebakken brood meerdere dagen bewaren. Met een flinke serieproductie kun je een goed rendement maken en op elk moment van de dag vers brood aanbieden.’

Vos benadrukt dat er geen standaard oplossing is. ‘Voor Beko Techniek en Koma is elk koel- en vriesvraagstuk een stuk maatwerk dat begint met een gedegen inventarisatie van mogelijkheden, wensen en eisen. Vervolgens professionele advisering om er zeker van te zijn dat een bakker voor zijn specifieke situatie de juiste oplossing heeft. Hierbij spelen technische en economische eisen mee. Type installaties die vaak worden ingezet, zijn de deegconditioneringsautomaten Koma Sunriser, CDS en invriesinstallaties, zoals als een IBF Blast Freezer. Dit leidt tot hogere flexibiliteit bij productieprocessen en tot langere ‘rijp’-processen, waarbij een product nauwgezet wordt geconditioneerd en zodoende aan kwaliteit kan winnen.’

Lees ook: Koma KTI en Beko Techniek gaan samenwerken 

Warmteterugwinning

Daarnaast wordt warmteterugwinning als proces steeds meer toegepast, merkt Jongenelen. ‘Op basis van de totale energiebalans van de bakkerij biedt het mogelijkheden om de ‘carbon footprint’ te verkleinen. Warmteterugwinning speelt hierin een rol, hoewel het natuurlijk altijd de vraag blijft in hoeverre de investering in apparatuur en subsidiemogelijkheden het totale kostenplaatje interessant maakt.’

Verder is het op het gebied van energiebesparing belangrijk dat het juiste ontwerp van basiscomponenten in de installatie aanwezig is. Jongenelen legt uit: ‘Compressoren, condensors en verdampers, in combinatie met de juiste regeltechniek, bepalen in hoeverre de installatie energiezuinig kan functioneren. Indien hier de juiste componenten worden gekozen, heeft men de eerste winst al behaald. Vaak worden hieraan concessies gedaan die in de dagelijkse praktijk niet meer te compenseren zijn. Overige maatregelen die een rol spelen zijn: frequentiegeregelde compressoren en ventilatoren, EC-klasse ventilatoren, elektronische expansieventielen, ruim bemeten condensors en de juiste koudemiddelkeuzes voor het gewenste temperatuurbereik.’

Jongenelen en Vos adviseren om voor een partner te kiezen met veel expertise in de ontwerpfase. ‘In deze fase worden belangrijke keuzes gemaakt voor praktische toepassingen, energiezuinigheid, flexibiliteit en rendement. Zekerheid speelt een grote rol. Zorg voor een zo laag mogelijke total cost of ownership in combinatie met de hoogst mogelijke flexibiliteit en kwaliteit in de uitvoering.’

Lees ook: Inspelen op trends met bake-off- en make-offproducten

Reageer op dit artikel