blog

Teun van de Keuken mist nuance

Blogs

Het is al even geleden, maar toch kom ik hier nog graag even op terug. Medio juli 2019 besteedde Teun van de Keuken in zijn column in de Volkskrant aandacht aan de ontwikkelingen in de bakkerijbranche. Zijn stelling was dat het ambacht de problematiek van bedrijfsopvolging aan zichzelf te wijten heeft, doordat het zich zou overgeven aan mixen als basis voor de productie waardoor de ambachtelijke bakker geen onderscheidend vermogen meer zou hebben.

Teun van de Keuken mist nuance

Naar mijn mening is dit een nogal kort-door-de-bochtbenadering van de columnist. Weliswaar is het een feit dat in de ambachtelijke bakkerij veel gebruik wordt gemaakt van mixen, maar om daar nu een een-op-eenkoppeling mee te maken met het krimpend marktaandeel van de ambachtelijke bakkerijbranche gaat gewoon veel te ver.

Feit is namelijk dat ambachtsbedrijven in de breedte onder druk staan. Niet alleen in de bakkerijbranche, maar ook drogisten, wit-/bruingoedfamiliebedrijven, slagers, groenteboeren et cetera kennen een problematiek van bedrijfsopvolging en continuïteit. En ook deze bedrijven hebben te maken met de concurrentie van het grootbedrijf en/of internet. Mijns inziens is het dus een breed fenomeen waar we aandacht voor moeten hebben. En dat veel genuanceerder moet worden aangepakt dan Van de Keuken in zijn column voorstelt.

Feit is dat ambachtsbedrijven in de breedte onder druk staan

Een ander feit is ook dat er in de verschillende branches heel veel succesvolle en goed renderende bedrijven zijn. Dus ambachtelijke bedrijven die, ondanks de Kruidvaten, Media Markten, Jumbo’s, Albert Heijns, Picnics en internetaanbieders van deze wereld, gewoon goed floreren. Dat geldt ook voor de bakkerijbranche – en er zijn hieronder ook bedrijven die mixen gebruiken. Het runnen van een succesvolle detailhandelsonderneming gaat nu eenmaal verder dan de operationele keuze van een bakker om wel of geen mixen te gebruiken.

Daarom hoop ik dat Van de Keuken in zijn volgende columns vanuit een wat breder perspectief naar een onderwerp zal kijken. Zeker als het gaat over de mooie bakkerijbranche die toch wat complexer in elkaar zit dan een enkele individuele, operationele bedrijfskeus.

Reageer op dit artikel