blog

Grenzen verleggen nu gaswinning aan banden gaat

Blogs 756

Grenzen verleggen nu gaswinning aan banden gaat

Nu de gaswinning aan banden wordt gelegd, zullen ook bakkerij-ondernemers verder moeten met de energietransitie. Maar ook de overheid heeft een taak.

Begin 2018 werd Groningen weer getroffen door een aardbeving als gevolg van de jarenlange gaswinning in deze Nederlandse provincie. Deze beving heeft een versnellende werking gehad op het bewustwordingsproces van de Haagse politici in relatie tot de reductie van aardgas en de afhankelijkheid ervan voor de Nederlandse economie.

Inmiddels zijn diverse hoogenergie-intensieve bedrijven en sectoren door de Minister van Economische zaken Wiebes aangeschreven om op korte termijn over te stappen op alternatieve energiebronnen voor hun bedrijfsactiviteiten. Ook is aangekondigd dat de winning van aardgas op korte termijn van 21 miljard m³ tot 12 miljard m³ per jaar zal worden gereduceerd. Een daling die in 2017 voor onmogelijk werd gehouden.

Hier worden grenzen verlegd en taboes doorbroken. Dit gaat ook consequenties hebben voor de bakkerijen. Immers: verwacht mag worden dat bij minder aanbod, op termijn de prijs per m³ omhoog gaat. In de bakkerijsector wordt veel aardgas gebruikt. Dus dat zal in onze sector ook zeker gevolgen hebben.

Berekeningen, op de achterkant van een bierviltje, geven aan dat het gasverbruik van bakkerijovens in een jaar minimaal gelijk staat aan de energiebehoefte van een stad van 100.000 Nederlanders. Dus zullen de bakkerij-ondernemers in Nederland ook echt serieus werk moeten gaan maken van de omschakeling van gasgestookte ovens naar elektrische ovens. In het buitenland zijn er al producenten van bandovens die een andere energiebron hebben dan de traditionele gasgestookte ovens. Ook hier zullen grenzen moeten worden verlegd.

Voor de investeringskalender van de Nederlandse bakkerijen zal de energietransitie prioriteit moeten krijgen om ook in de toekomst een goede continuïteit te genereren voor de dagelijkse broodbehoefte van de 17,2 miljoen Nederlanders. Dit naast de reeds aanwezige prioriteit voor de Nederlandse bakkerijen om in het productieproces ook allerlei energiebesparende maatregelen door te voeren. Hiervoor is voor de bakkerij in samenwerking met de overheid reeds een lijst gemaakt met maatregelen die tot reductie van het energieverbruik in bakkerijen gaat leiden.

Echter, de energietransitie kan niet alleen vanuit de ondernemers komen. Op nationaal niveau zou het goed zijn als dezelfde overheid, die de gaskraan dichtdraait en energiebesparende maatregelen afkondigt, zich ook faciliterend op gaat stellen om de sector te helpen in de energietransitie van gasgestookte naar elektrische ovens. Te denken valt hierbij aan een investeringsprogramma om deze transitie te versnellen. Vanuit de brancheorganisaties in de bakkerijsector zal hiertoe een aanzet worden gegeven.

>> Hoe duurzaam is uw energie eigenlijk?

 

Reageer op dit artikel