blog

Aan de slag: meten is weten

Blogs

Aan de slag: meten is weten

De website van Bakkerswereld staat in het teken van Horecava 2018, maar er gebeurt meer. Ook de eerste omzetcijfers van 2017 zijn binnen. Heeft u uw cijfers van 2017 al bekeken?

Ik las dat de BakkerijMonitor berichtte over een omzetplus van 1,3 procent bij ambachtelijke bakkers in 2017. Hier gaat het enkel om de bedrijven die zich hebben aangesloten bij deze meetmethode en is er een gemiddelde genomen. Een omzetstijging van 1,3 procent bij een inflatie van 1,4 procent in 2017. Iedereen begrijpt dat we de vlag dus niet hoeven uit te hangen met deze berichten.

Uw eigen bedrijfscijfers heeft u vast nog niet op een rijtje, maar deze zijn hard nodig bij uw bedrijfsvoering in 2018. Een aantal zaken die er werkelijk toe doen, kunt u snel inzichtelijk krijgen. Daar kunt u dan ook snel mee aan de slag.

Begin met een vel papier en verdeel deze in twee kolommen. Links 2016 en rechts 2017. De omzet over 2017 haalt u uit uw kasboek en die van 2016 leest u in het verslag van uw boekhouder of accountant over 2016. Dat is al vast een heel belangrijke graadmeter. Is er omzet bij, of niet. Let wel, de interpretatie is aan u. U bent namelijk bekend met de oorzaken, zoals een groei in het aantal filialen of concurrentie, of juist niet.

De loonkosten kunnen jaarlijks aardig fluctueren. De netto uitbetaling via de bank geeft vaak een werkbaar beeld. U weet of er meer of minder mensen waren, of er sprake is van meer of minder subsidie voor leerlingen, meer of minder kosten wegens ziekte en ontslag. Vergeet ook niet de veranderende percentages voor uw ziekteverzuimpolis.

Tot slot de inkoop van uw grondstoffen. Heeft u alles van één inkoop vereniging dan boft u in dit geval. Koopt u veel lokaal in, dan is het een uitdaging om dit inzichtelijk te krijgen.

De omzet, de inkoop en de personeelslasten zijn zaken waar u direct effectief op moet acteren. Na uw interpretatie weet u vrij nauwkeurig waar u een slag gemaakt heeft ten opzichte van 2016. Of juist waar de pijn zit.

Meten is weten, zeggen ze. Natuurlijk is het aan u om er wat mee te doen. Dat is ondernemen en dat kunt u alleen doen, samen met uw partner, maar natuurlijk ook met andere ondernemers. Velen weten immers meer dan één.

De Horecava was voor u een mooie gelegenheid om te klankborden met andere ondernemers, maar misschien stond u nog wel op de latten. Gelukkig is er binnenkort een mooie gelegenheid om met echte vakbroeders te praten en uw eerste stappen te zetten in het verbeteren van uw omzet, uw personeelskosten of uw inkoop.

Immers, alle partijen die u kunnen helpen zijn aanwezig op de Bakkersvak 2018 in Gorinchem. Maak er gebruik van!

Reageer op dit artikel