blog

Regeerakkoord bouwt aan de toekomst

Blogs 509

Regeerakkoord bouwt aan de toekomst

Inmiddels is de nieuwe regering alweer een tweetal maanden in de running. De voornemens zijn vastgelegd in het regeerakkoord. Het huidige akkoord heeft voor de werkende Nederlander veel positieve elementen in zich.

Enkele elementen van dit akkoord wil ik hier graag benoemen. Ten eerste wordt er beduidend minder inkomstenbelasting geheven op inkomens, zodat de werkende Nederlander netto meer loon overhoudt. De financiering van deze maatregel wordt vooral gevonden in de verzwaring van belasting op consumptie. De rekenmeesters van de overheid hebben aangegeven dat er netto-netto een mooie inkomensplus overblijft voor de werkende Nederlanders.

Verder worden er forse stappen gezet in de verduurzaming van de Nederlandse samenleving. De vergroening van de samenleving zal zich niet alleen in het privédomein doorzetten. Ook ondernemend Nederland zal stappen moeten nemen om de verduurzaming van bedrijven door te zetten. Hier ligt ook een MVO-taak voor bakker-ondernemers in de energietransitie.

Er gaat ook gesleuteld worden aan diverse negatieve effecten van de introductie van de Wet Werk en Zekerheid. Zo worden onder meer de kosten voor ziekteverzuim herzien en worden contractvormen herijkt.

Tenslotte gaat ook geïnvesteerd worden in onderwijs en defensie. In het onderwijs liggen de speerpunten met name op de vroeg- en voorschoolse educatie, de flexibilisering van het middelbaar onderwijs en het introduceren van de maatschappelijke diensttijd.

Voor wat betreft de defensie wordt, na jarenlange bezuinigingen, weer ingezet op een koers naar de Nato-norm. Vrijheid geeft ook verplichtingen om die te verdedigen. Deze zaken geven werkend én ondernemend Nederland vertrouwen in de toekomst. Er wordt weer gebouwd aan de toekomst van Nederland. En dat is een hele goede zaak.

Vertrouwen in de toekomst

Dat vertrouwen in de toekomst wenst de NVB ook (banket-brood)bakkend Nederland toe. Geniet van de kerstsfeer, de oliebollen en de bijbehorende gezelligheid met collega’s en klanten. Koester de positieve ontwikkeling van de omzettrend in het brood. De NVB wenst u en uw dierbaren goede kerstdagen en een fijn Oud en Nieuw toe. Voor 2018 veel gezondheid en geluk.

Meer blogs lezen? Klik dan eens hier.

 

Reageer op dit artikel