blog

Werken met ‘oude zooi’

Blogs

Werken met ‘oude zooi’

Je zult als werkgever de krant openslaan op maandagochtend en lezen dat je mensen werken met oude zooi. Het voelt een beetje als kijken naar de auto van ‘onze Max’ die zijn rondjes rijdt met een aan elkaar gekitte waterpomp.

Nee, als één ding duidelijk is wanneer je wetenschap hebt van dit soort zaken, dan is het wel dat topprestaties niet verwacht mogen worden van mensen die met oude spullen moeten werken. En toch!

We verwachten van Max een podiumplek en van onze krijgsmacht dat zij onze veiligheid garanderen. Er gaan miljoenen zo niet miljarden om in de F1 en zeker in ons defensie-apparaat. Geld lijkt dan ook niet het grootste probleem. Het is meer iets van prioriteiten.

Wanneer ik kijk naar onze branche dan zie ik een branche die zich ten tijde van de crisis heeft gedifferentieerd. Er zijn bedrijven die acyclisch hebben geïnvesteerd en bedrijven die dit niet konden of wilden. Een belangrijke rol in deze ontwikkeling is het probleem van opvolging in onze bedrijven. Of misschien kun je beter zeggen het gebrek hier aan. Hoewel de middelen er soms wel zijn, ontbreekt het aan toekomstperspectief en misschien ook wel aan een helicopterview om de stappen te zetten die nodig zijn om bij te blijven. Belangrijk hierbij is de wetenschap dat door stil te staan in de ontwikkeling van je bedrijf je in feite nog verder achterop raakt. Het is vaak het begin van een vicieuze cirkel.

Alles in onze ambachtelijk bedrijven valt en staat met de inzet en motivatie van onze medewerkers. En waarom zouden die anders zijn, dan onze jongens bij defensie of Max? Ook onze mensen hebben een winnaarsmentaliteit en we kunnen alleen topprestaties en supermotivatie van ze verwachten wanneer we ze faciliteren in goede werkomstandigheden. Dit gaat, en ik schrijf het maar een keer duidelijk op, verder dan het voldoen aan de ARBO-wetgeving. Ook onze bakkers willen wel eens verrast worden met nieuwe accessoires in hun bakkerij. Onze winkeldames willen wel eens een andere winkel. Misschien is het in uw bedrijf de opmaat voor die noodzakelijke impuls om uw bedrijf in lijn te krijgen met die van de concurrentie. Want wees van één ding zeker. Zij zullen u niet bestrijden met ‘oude zooi’.

En misschien is het goed om uw concurrentie te duiden als die bedrijven die op tijd de nodige investeringen doen en hun personeel op zijn tijd een cadeautje laten uitpakken in eigen bedrijf. Ondernemen is bijblijven, waar mogelijk vooruit zien en op tijd maatregelen nemen. Niet iedereen is een visionair en daarom kan hulp van collega’s, een belangenvereniging of eigen mensen je vaak inzichten verschaffen die het doen van keuzes vergemakkelijken.

Succes met ondernemen.

PS. Een grappig filmpje op Youtube laat zien dat je meer samen kunt dan alleen.

Reageer op dit artikel