blog

Met ‘less is more’ krijg je wel aandacht

Blogs

Met ‘less is more’ krijg je wel aandacht

De Consumentenbond weet weer voor de nodige ophef te zorgen zo aan het eind van het jaar. Waar gaat het om? De Consumentenbond onderzocht het zoutgehalte in ‘ambachtelijke’ broden. En jazeker, er zat te veel zout in.

Niet alle onderzochte broden, maar 13 van de 30 broden zaten boven de zoutnorm. Laten we nu eens uitgaan van het volgende: het aantal sneetjes per heel brood varieert tussen de 22 en 26 stuks. In twee uitgelichte broodsoorten zat volgens de onderzoekers maar liefst 0,8 gram zout per snee. 22 x 0,8 = 17,6 (!) gram zout per brood. Dit is wat de Consumentenbond de lezer heeft doen geloven. Voor het juiste begrip: de zoutnorm is ongeveer 0,35 gram per boterham. Dus 22 x 0,35 = 7,7 gram per brood.

Lekker Consumentenbond. Bedankt, denk ik dan. De NBOV laat bij monde van Sandra Wewer weten verrast te zijn door de timing van de Consumentenbond die dit nieuws op 5 december naar buiten brengt. Ook ging zij in op de verwarring die de Consumentenbond veroorzaakt bij consumenten door te spreken over het ambacht en bakkerijketens. Hoezo communicatie!

Ik verbaas mij erover dat niemand heeft gerefereerd aan de wettelijke hoeveelheden droge stof en zout die in brood aanwezig dienen te zijn. Een heel brood bevat minimaal 480 en maximaal 530 gram droge stof en een half brood de helft. Daarnaast bestaat de wettelijke eis van maximaal 1,8 procent zout op droge stof. De NVWA bewaakt en handhaaft de wetgeving. Of gaat de Consumentenbond hier nu over?

Alles moet tegenwoordig kort en vooral krachtig. Na maximaal zes woorden verliezen lezers al hun concentratie. Een verkiezingsprogramma op één A4-tje. De eerste zin vertelt het verhaal van de Consumentenbond: ‘Ambachtelijke’ broden van de bakker zijn veel zouter dan wettelijk is toegestaan. Met ‘less is more’ heb je dus wel de aandacht.

Vertwitterisering, sloganisering en versimpelisering is van deze tijd. Is het luiheid of wordt de mens steeds dommer? Of zit er meer achter dan dat het lijkt? Natuurlijk zit er veel meer achter. Door de toegenomen complexiteit van de samenleving verlies je als individu steeds meer grip. Ja, vroeger wist je tenminste waar je aan toe was. Het zijn basale angsten en behoeften: voor Den Haag en Brussel misschien een tip? Anderen hebben hun weg hierin al gevonden zo blijkt!

Agile’ wordt vast het woord van 2016. Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Of het nu gaat om consumenten, de Consumentenbond of de NBOV. We houden elkaar allemaal bezig, maar waar zijn we mee bezig? Ik hoop net als oud D66-politicus Jan Terlouw dat wij elkaar weer meer gaan en kunnen vertrouwen. Ook als het gaat om een korreltje meer of minder zout in ons dagelijks brood van de ambachtelijke bakker.

Reageer op dit artikel