blog

De nieuwe werkelijkheid

Blogs

De nieuwe werkelijkheid

Begin juni 2016 was de kogel door de kerk. De eigenaren van Borgesius en Bakkersland sloten een overeenkomst om gezamenlijk verder te gaan als Borgesius-Bakkersland. Daarmee ontstaat veruit de grootste bakkerij van Nederland. Een consortium dat een aantal belangrijke retailers van dagelijks vers brood en gebak voorziet.

Voordat deze fusie in het derde kwartaal van 2016 effectief wordt, is eerst nog de goedkeuring van de ACM noodzakelijk en zullen nog definitieve arrangementen met de bank(en) worden gemaakt.
Desondanks kan zeker gesteld worden dat beide bedrijven over het belang van hun eigen identiteit heen hebben gekeken met deze fusie. Immers: zelfstandig waren beide firma’s prima in staat om de slag naar de toekomst aan te kunnen. Toch zijn beide bedrijven met elkaar gefuseerd. Door echte visie en echt ondernemerschap ontstaat hierdoor een nieuwe werkelijkheid in Nederland-bakkerijland.
Opmerkelijk is overigens dat in het persbericht, dat de fusie aankondigt, wordt gesproken over de consument als belangrijke factor voor deze actie. Jan Borgesius, directeur/eigenaar van Bakkerij Borgesius, zegt namelijk in dat persbericht: ‘Het is een unieke kans om onze krachten te bundelen. Met deze voor beide bedrijven kenmerkende lange termijn visie zijn we samen in staat onze kwaliteit, service, leverbetrouwbaarheid en productontwikkeling te blijven verbeteren en vernieuwen. Daarmee inspelend op de wens van onze klanten.’
Daarmee wordt in feite aangegeven dat de klant centraal gesteld wordt in deze krachtenbundeling. Door de krachtenbundeling wordt de basis geschapen om verdere slagen te maken in de transparantie van de communicatie naar de consument en om eenduidig, als gehele branche, in te spelen op de wensen van die consument.
Borgesius noemt een aantal centrale elementen die daarin een rol spelen: kwaliteit, service, (lever)betrouwbaarheid. Voor alle bakkers van Nederland zijn dit de onderwerpen die ertoe doen. Hoe gaat u als individuele bakker hier mee om?
De firma Borgesius-Bakkersland zet hierin de ‘next step’ door over de eigen deelbelangen heen te kijken. Wie volgt?

Reageer op dit artikel