blog

Meer betrokkenheid creëren

Blogs

Meer betrokkenheid creëren

Het Nederlands Bakkerij Centrum moet hét centrum van de Nederlandse Bakkerij worden: een centrale plaats waar 
informatie en kennis ten dienste worden gesteld van de bakkerij en haar afnemers.’ Dat schreef ik op 17 oktober 1996 in Bakkerswereld bij het tot stand komen van het NBC

‘NBC mag niet van degenen worden die erin werken’, voegde ik eraan toe. ‘Het centrum is van en voor de bakkerij. Geen log en bureaucratisch NBC, maar een innoverend, inspirerend centrum met een enthousiasmerende club mensen.’ Even Wageningen bellen: 0317-424344 zou het moeten worden. Zeven organisaties vormden samen het NBC en de optelsom daarvan zou vooral efficiëntie en kostenbesparing moeten zijn. Maar het is nooit één centrum (een clubhuis) 
geworden, ook al niet omdat de bakkersbonden 
elders gevestigd bleven. De NVB houdt inmiddels wel kantoor in het NBS-gebouw.

Zeventien jaar en 188 miljoen heffingseuro’s verder is van die mooie toekomstdroom weinig over gebleven. Doodzonde!

Hoe verder? Het NBC kan van grote waarde blijven. De commerciële tak zal zichzelf moeten bewijzen. Maar dat geldt ook voor het draagvlak van de collectieve taken. Om die te financieren, wordt gesproken over een solidariteitsheffing op grondstoffen via inkoopverenigingen en grossiers. De expertise van NBC blijft zo behouden en vormt een goede basis voor een sterk kenniscentrum in de toekomst, staat in het persbericht over de huidige reorganisatie.

Het zijn mooie woorden, maar ik betwijfel of de (banket)bakker er ook zo over denkt. Voor een goed draagvlak is meer nodig dan alleen mooie woorden. De bakker moet nu de plannen als zoete koek slikken. Zo was het zeventien jaar geleden ook. Er werd en wordt te veel over de hoofden van de bakker heen geregeerd.

Misschien is dat ook de reden dat het NBC nooit van en voor de bakker is geworden. Ik mis een inventarisatie van de wensen van de (banket)bakkers. Ik mis ook een visie op de ontwikkeling van de bakkerijsector en hoe daarop te anticiperen met een actieplan. Dat zou voor de bakker wel zo concreet zijn geweest. Daarmee creëer je betrokkenheid en verbondenheid. Nu dreigt het gevaar dat de bakker de indruk heeft dat iets in stand wordt gehouden om het in stand houden zelf. Dat kan nooit de bedoeling zijn.

Reageer op dit artikel